W dniu 27 października 2022r. w Publicznym Przedszkolu w ZSS im. Wł. St. Reymonta w Pątnowie odbyło się pasowanie na przedszkolaka i starszaka w obecności dyrektora szkoły p. Doroty Hanas, wychowawczyni młodszej grupy – p. Martyny Blabuś oraz wychowawczyni grupy starszej – p. Izabeli Grondys a także rodziców.
Dzieci recytowały wiersze, śpiewały piosenki, tańczyły, czym udowodniły, że zasługują na przyjęcie do społeczności przedszkolnej.
Przedszkolaki zostały obdarowane dyplomami, słodkimi upominkami ufundowanymi przez ich rodziców.
Uroczystość zakończyła się słodkim poczęstunkiem.

 

 

 

zdjęcia

zdjęcia2

30 września chłopcy obchodzili swoje święto.

21 październka dzieci wykonywały pracę plastyczną"Jesienne drzewo".

20 września - to dzień ważny dla wszystkich przedszkolaków w całej Polsce.

14 paździrnika obchodziliśmy Święto Edukacji Narodowej.

W drugim półroczu nasze przedszkole wzięło udział w Ekologicznym projekcie fotograficznym „Eko-Polska” organizowanym przez Przedszkole Publiczne im. K. Makuszyńskiego przy współpracy z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Szczecinku oraz Szczecinecką Lokalna Organizacją Turystyczną w Szczecinku.

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
,,CO NAM JESIEŃ W KOSZU NIESIE”

Rozstrzygnięty został konkurs plastyczny dla przeszkolaków "Moja piękna okolica"