W dniu 4 czerwca rozstrzygnięto szkolny konkurs plastyczny  „Lato w naszym ogrodzie”. Celem konkursu realizowanego w ramach projektu Nasze Ekologiczne Pracownie - „Zwiastuny czasu”, było uwrażliwienie uczniów na otaczającą przyrodę i zmieniające się pory roku.

Oglądanie ogrodu w okresie letnim służy prowadzeniu obserwacji zmian, które zachodzą wówczas w przyrodzie. Wykonane przez uczniów prace uwrażliwiają twórców i odbiorców na piękno świata w letniej odsłonie.

I m-ce - Joanna uczennica kl III

II m-ce Adam uczeń kl. II

III m-ce Michalina uczennica klasy I

wyróżnienie otrzymała - Nina uczennica kl. I

 

Prace

        W miesiącu lutym ogłoszony został wewnątrzszkolny konkurs informatyczny na pracę graficzną pod hasłem Bezpieczeństwo w Sieci. Konkurs skierowany był do uczniów klas IV - VIII naszej szkoły. Zadaniem uczniów było wykonanie w dowolnym programie komputerowym pracy graficznej, zgodnej z hasłem konkursu.

Decyzją jury nagrodzono następujących uczniów:

I miejsce - Lena Grzeżółkowska  klasa V

II miejsce – Hanna Mikołajczyk klasa IV;  Patryk Gońda klasa IV

III miejsce – Marcel Dubas klasa VII

Laureaci I i II miejsca otrzymują cząstkową ocenę celujacą z informatyki, III miejsce ocenę bardzo dobrą.

Gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy pozostałym uczestnikom za udział w konkursie.


 W dniu 11 maja rozstrzygnięto szkolny konkurs plastyczny  „Wiosna w naszym ogrodzie”. Celem konkursu realizowanego w ramach projektu Nasze Ekologiczne Pracownie - „Zwiastuny czasu”, było uwrażliwienie uczniów na otaczającą przyrodę i zmieniające się pory roku.