UROCZYSTOŚĆ ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO 2022/2023

Szanowni Państwo informuję iż rozpoczęcie roku szkolnego w Zespole Szkół Samorządowych im. Wł. St. Reymonta w Pątnowie odbędzie się w następującym czasie:

Msza św. Godz. 8:00- uczestnictwo jest indywidualną sprawą dziecka i rodzica

Godzina 9:00 Publiczna Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół Samorządowych im. Wł. St. Reymonta w Pątnowie- sala gimnastyczna duża, następnie spotkanie z wychowawcami w klasach

Godzina 10: 00 – Publiczne Przedszkole w Popowicach i Publiczne Przedszkole w Kamionce

Godzina 11: 00 – Publiczne Przedszkole w Pątnowie

W dniu rozpoczęcia roku szkolnego autobus będzie kursował w następujący sposób:

Godzina 7:30 Parcela Kamionka, Kamionka

Godzina 7: 40 Salamony

Godzina 7: 50 PKP      

Godzina 8:05 Popowice Krzewie

Godzina 8:20 Bieniec

Podane godziny dowozu są godzinami orientacyjnymi. Od 02. 09.2022 r., autobusy szkolne kursują tak jak w poprzednim roku szkolnym. Odwóz uczniów około godz. 10:00. W przypadku jakichkolwiek pytań proszę kontaktować się z sekretariatem szkoły tel.:438865340

D. Hanas- dyrektor ZSS Pątnów