alkohol - Misja Gabriela

Alkohol jest jednym z najbardziej popularnych środków odurzających wśród młodzieży. Średni wiek inicjacji alkoholowej u polskich dzieci wynosi zaledwie 12-14. Według raportu ESPAD( Europejskiego Programu Badania Używania Substancji Psychoaktywnych w Szkołach) 80% polskich dzieci w wieku 15-16 lat oraz aż 93% nastolatków w wieku 17-18 co najmniej raz w życiu sięgnęło po alkohol. Trudno jest znaleźć nastolatka, który potrafiłby racjonalnie uargumentować, dlaczego sięga po ten środek odurzający. Większość nastolatków deklaruje, że alkohol pomaga im po prostu wzbogacić spotkania towarzyskie oraz ulepszyć jakość imprezy. Niepokojące jest jednak to, że młodzież często sięga świadomie po alkohol ze względu na swój zły stan psychiczny. Aż ¼ polskich nastolatków biorących udział w badaniu zadeklarowało, że piło alkohol ze względu na swoje słabe samopoczucie. Jest to szczególnie niepokojące, gdyż takie osoby od najmłodszych lat budują nawyk sięgania po alkohol w sytuacjach depresyjnych. Co trzeci nastolatek przyznaje także, że pije, by zapomnieć o swoich problemach. Lecz dużo młodych osób nie zdaje sobie sprawy jakie mogą być skutki spożywania alkoholu w tak młodym wieku

A OTO SKUTKI SPOŻYWANIA ALKOHOLU U MŁODZIEŻY

Picie alkoholu w młodym wieku znacząco wpływa na rozwijący sie mózg. Badania wykazały, że w mózgu nastolatka pijącego alkohol tworzy się znacznie mniej komórek mózgowych (mózg kształtuje się do ok. 25. roku życia) oraz można dostrzec zmiany w funkcjonowaniu neuroprzekaźników, czyli połączeń komórkowych. Dlatego picie alkoholu w młodym wieku pogarsza umiejętności poznawcze, m.in. osłabia pamięć i zaburza koncentrację oraz upośledza funkcjonowanie społeczne.

Picie alkoholu negatywnie wpływa na funkcjonowanie poszczególnych układów i organów w ciele człowieka.  Nadmierne spożywanie alkoholu prowadzi do uzależnienia oraz zaburzenia działania wszystkich narządów wewnętrznych, pogorszenia stanu zdrowia, powoduje otyłość, problemy ze snem oraz wiele innych negatywnych konsekwencji. Wątroba jest najbardziej narażonym narządem na działanie alkoholu. Ponieważ głównym zadaniem wątroby jest filtracja oraz detoksykacja metaboliczna. Choroby wątroby mogą przebiegać bezobjawowo, nie oznacza to jednak, że nadużywając alkoholu nie niszczymy tego narządu.  Spożywanie alkoholu w dużej ilości podnosi ciśnienie krwi zwiększając ryzyko zawału serca, a nawet zgonu. Alkohol negatywnie wpływa również na działanie układu pokarmowego i prowadzi do zniszczenia struktury błony śluzowej, powodując takie schorzenia jak:

 • zapalenie języka,
 • zapalenie jamy ustnej,
 • zanik błony śluzowej żołądka,
 • zapalenie błony śluzowej żołądka,
 • upośledzenie pracy jelit (biegunka),
 • zwolniona perystaltyka żołądka oraz inne.

Częste spożywania alkoholu negatywnie oddziałuje na hormony. Duże ilości alkoholu mogą spowodować:

 • impotencję, utratę libido u mężczyzn,
 • zaburzenie cyklu miesiączkowego, wczesną menopauzę u kobiet.

Picie alkoholu wpływa negatywnie zarówno na zdrowie fizyczne, jak i psychiczne. Zwiększa ryzyko pojawienia się uzależnienia od alkoholu, staje się przyczyną depresji lub innych zmian, dotyczących zdrowia psychicznego. Liczne badania naukowe podają informacje, że osoby uzależnione od alkoholu są bardziej podatne na depresję, stany lękowe oraz mają problemy ze snem.

Szkody zdrowotne to jednak nie jedyne konsekwencje picia alkoholu w młodym wieku. Zaliczyć do nich należy także m.in. większe ryzyko uczestniczenia w wypadkach komunikacyjnych, stosowania przemocy lub doświadczenia jej z czyjejś strony, pogorszenia wyników szkolnych czy podejmowania zachowań przestępczych .

Co więcej, młodzi zazwyczaj nie wiedzą, jak działa na nich alkohol, dlatego są bardziej narażeni na przedawkowanie tej substancji odurzającej.

Natalia Guminiak , Julia Hecko

Co to jest Cyberprzemoc?                                                                                                  22 Ιουλίου: Ευρωπαϊκή Ημέρα για τα Θύματα Εγκλημάτων Μίσους - ΑΘΜΟΝΙΟΝ ΒΗΜΑ

Cyberprzemoc to rodzaj przemocy, który odbywa się za pośrednictwem Internetu i technologii cyfrowych. Obejmuje różne formy agresji, takie jak zastraszanie, poniżanie, obrażanie lub rozpowszechnianie nieodpowiednich treści wobec innych osób przy użyciu mediów społecznościowych, wiadomości tekstowych czy e-maili. Jest często trudna do wykrycia i może powodować poważne konsekwencje psychologiczne oraz społeczne dla ofiar. Ofiary cyberprzemocy mogą doświadczać stresu, lęku, depresji, obniżonego poczucia własnej wartości, izolacji społecznej oraz trudności w koncentracji i nauce. To jest poważny problem, dlatego tak ważne jest, abyśmy wszyscy działali, aby zapobiegać i zwalczać cyberprzemoc. 

Jak sobie radzić z cyberprzemocą?

Nie reaguj emocjonalnie: Staraj się nie odpowiadać agresją na agresję. Zachowaj spokój i nie daj się sprowokować.

Pamiętaj, że w serwisach społecznościowych wszelkie przejawy cyberprzemocy można zgłosić do administratorów (zgłoś nadużycie).

Blokuj i usuwaj: Blokuj osoby, które dokonują cyberprzemocy i usuwaj szkodliwe komentarze lub wiadomości.

Zachowaj dowody: Jeśli jesteś ofiarą cyberprzemocy, zrób zrzut ekranu lub zapisz wiadomości jako dowód, który możesz przedstawić w razie potrzeby.

Szukaj wsparcia: Porozmawiaj z bliskimi, przyjaciółmi lub dorosłymi, którzy mogą ci pomóc i wesprzeć cię w trudnych chwilach.

Co robić, aby nie zostać ofiarą cyberprzemocy?

 •  Dbać o prywatność swoich danych osobowych;
 •  Zapewniać swoim profilom w Sieci status prywatny;
 •  Chronić swoje hasła i loginy;
 •  Niezamieszczać w Sieci swoich zdjęć i filmów;
 •  Niewymieniać się z kolegami telefonami komórkowymi

 

Pamiętaj, że ważne jest, aby nigdy nie pozostawać samotnie w walce z cyberprzemocą. Zawsze szukaj wsparcia i nie wahaj się zgłaszać incydentów!

Jako świadek cyberprzemocy – reaguj i sprzeciwiaj się.

 

Wiktoria Plewa i Lena Grzeżółkowka

Hexen (narkotyk) - jaki ma wpływ na zdrowie?

Co to są dopalacze?

Dopalacze są związkami, których budowa chemiczna zbliżona jest do kontrolowanych środków odurzających lub substancji psychotropowych, mogą wykazywać również działanie psychoaktywne. Pośród nowych środków psychoaktywnych można wyróżnić substancje o różnej budowie chemicznej, jednak działające na te same receptory co substancje kontrolowane.

Jakie skutki powoduje zażywanie dopalaczy ?

Jednym z najważniejszych skutków jest ryzyko utraty zdrowia psychicznego jak i fizycznego. Zażywanie dopalaczy powoduje uzależnienia, które niszczą nasze funkcjonowanie w codziennym życiu.  

Dlaczego dopalacze są aż tak niebezpieczne ?

Dopalacze, są nazywane też "nowymi narkotykami", to substancje psychoaktywne o zróżnicowanym składzie chemicznym. Ich działanie nie zostało do końca poznane, dlatego trudno przewidzieć ich wpływ na ludzki organizm.

Nie ma charakterystycznych objawów zatrucia dopalaczami w zależności od rodzaju zażytej substancji oraz dawki mogą wystąpić różne symptomy:

 • nadmierny przypływ energii, pobudzenie psychoruchowe,
 • podwyższenie nastroju,
 • rozdrażnienie,
 • wahanie nastroju,
 • zaburzenia świadomości,
 • zaburzenia oddechowe do zatrzymania oddechu,
 • zwolnienie czynności serca, niskie ciśnienie tętnicze,
 • agresja,
 • stany depresyjne,
 • halucynacje, napady lęku,
 • bóle głowy,
 • kołatanie serca.

 

Jak wyleczyć osobę, która zażyła dopalacze ?

Przez to, że skład dopalaczy jest wciąż nieznany trudno leczyć osoby dotknięte skutkami ich zażywania.  

Odpowiedzialność prawna nieletniego za  posiadanie narkotyków, dopalaczy.

Nieletni to osoba, która popełniła czyn karalny w wieku od 13 do 17 lat, taka osoba będzie podlegała pod ustawę z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich. Sąd rodzinny może zastosować wobec nieletniego wszystkie z dostępnych środków wychowawczych tj. 

 1. upomnienie;
 2. zobowiązanie do określonego postępowania, a zwłaszcza do naprawienia wyrządzonej szkody w całości albo w części, do zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, do wykonania prac społecznych, do przeproszenia pokrzywdzonego, do podjęcia nauki lub pracy, do uczestniczenia w odpowiednich zajęciach o charakterze wychowawczym, terapeutycznym, w szczególności terapii uzależnień, psychoterapii, psychoedukacji, lub szkoleniowym, do powstrzymania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, do powstrzymania się od kontaktowania się z pokrzywdzonym lub innymi osobami w określony sposób lub do zaniechania używania substancji psychoaktywnej;
 3. nadzór odpowiedzialny rodziców albo opiekuna nieletniego;
 4. nadzór organizacji społecznej, w tym organizacji pozarządowej, której celem statutowym jest praca z nieletnimi o charakterze wychowawczym, terapeutycznym lub szkoleniowym, zapobieganie demoralizacji nieletnich lub pomoc w readaptacji społecznej nieletnich, pracodawcy albo osoby godnej zaufania udzielających poręczenia za nieletniego;
 5. nadzór kuratora sądowego;
 6. skierowanie do ośrodka kuratorskiego, a także do organizacji społecznej, w tym organizacji pozarządowej, lub instytucji zajmujących się pracą z nieletnimi o charakterze wychowawczym, terapeutycznym lub szkoleniowym, po uprzednim porozumieniu się z tą organizacją lub instytucją;
 7. zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów albo pojazdów określonego rodzaju;
 8. przepadek przedmiotów pochodzących z czynu zabronionego, przepadek przedmiotów, które służyły lub były przeznaczone do popełnienia czynu zabronionego, przepadek równowartości przedmiotów pochodzących z czynu zabronionego lub przedmiotów, które służyły lub były przeznaczone do popełnienia czynu zabronionego, przepadek przedmiotów, których wytwarzanie, posiadanie, obrót, przesyłanie, przenoszenie, przewóz lub przechowywanie jest zabronione, przepadek przedsiębiorstwa albo jego równowartości, przepadek korzyści majątkowej albo jej równowartości lub przepadek przedmiotów czynów zabronionych;
 9. umieszczenie w rodzinie zastępczej zawodowej specjalistycznej, która ukończyła szkolenie przygotowujące do sprawowania opieki nad nieletnim, zwanej dalej “rodziną zastępczą zawodową”;
 10. umieszczenie w młodzieżowym ośrodku wychowawczym;
 11. umieszczenie w okręgowym ośrodku wychowawczym.

POMOC

800 060 800 – Infolinia Głównego Inspektora Sanitarnego

801 199 990 – Telefon Zaufania Narkomania

801 889 880 – Telefon Zaufania Uzależnienia behawioralne

800 100 100 – Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci

800 12 12 12 – Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

116 111 – Telefon Zaufania dla dzieci i młodzieży

Ewa Ciężka , Hanna Mikołajczyk

Działanie i szkodliwość energetyków.

Energetyki, czyli napoje energetyczne, stanowią obecnie jedno z najczęściej konsumowanych przez młodych ludzi źródeł energii. Warto zastanowić się nad ich rzeczywistą szkodliwością dla zdrowia. Energetyki zawierają ogromne ilości kofeiny, która jest substancją psychoaktywną. Niektóre energetyki zawierają szereg innych substancji chemicznych, takich jak tauryna i guarana, których długoterminowe skutki stosowania nie są jeszcze w pełni zbadane.

Skutki fizyczne:

 Spożywanie tych napojów może prowadzić do zaburzeń metabolicznych i negatywnie wpływać na pracę wątroby oraz nerek. Wiele osób, szczególnie tych młodszych, nie zdaje sobie sprawy z konsekwencji regularnego stosowania tych napojów. Energetyki działają na nasz ośrodkowy układ nerwowy, podobnie jak narkotyki. Kolejnym problemem napoi energetyzujących jest ich wpływ na układ sercowo-naczyniowy. Badania wykazują, że spożywanie dużej ilości napojów energetycznych może zwiększać częstość występowania arytmii serca, a także ryzyko zawału. Duże dawki kofeiny mogą skurczyć naczynia krwionośne, co zwiększa obciążenie serca.

Skutki psychiczne:

Nie można również pominąć wpływu energetyków na zdrowie psychiczne. Badania sugerują, że regularne spożywanie tych napojów może zwiększać ryzyko wystąpienia depresji, lęków, a nawet zaburzeń nastroju u młodych ludzi. Wzrost poziomu energii i pobudzenie, które daje kofeina, może prowadzić do stanów zdenerwowania i agresji. Nadmiar kofeiny może prowadzić do niepokoju, drażliwości, a nawet bezsenności. Młodzi ludzie, którzy często sięgają po napoje energetyczne, mogą doświadczać zaburzeń snu, co prowadzi do pogorszenia koncentracji i wydajności w codziennych czynnościach, szczególnie w szkole. Ponadto, spożywanie energetyków może prowadzić do uzależnienia.

Podsumowując, energetyki są szkodliwe dla zdrowia, szczególnie dla młodych ludzi. Zawierające wysoką dawkę kofeiny, mogą prowadzić do uzależnienia, zaburzeń snu, a nawet rozwoju poważnych schorzeń sercowych. Ich wpływ na zdrowie psychiczne nie jest również do końca poznany. Dlatego powinniśmy ograniczać spożywanie tych napojów i zwracać uwagę na zdrową, zrównoważoną dietę oraz odpowiednią ilość snu.

Opracowały:

Klaudia Ciupa, Natalia Wojtera, Daria Chłód

Stres | Przyczyny, długotrwałe skutki i negatywne objawy stresu

Stres jest reakcją organizmu na zewnętrzne bodźce, które wymagają od nas szybkiej adaptacji do aktualnych warunków.

Uważany jest za doświadczenie nieprzyjemne, powodujące fizyczny i psychiczny dyskomfort.

Jak poradzisz sobie ze stresem?

 • Często dzwoń do bliskich lub przyjaciół.
 • Czerp informacje ze sprawdzonych źródeł.
 • W miarę możliwości dbaj o zdrowy styl życia.
 • Śpij 7-8 godzin.
 • Skoncentruj się na dobrych rzeczach.
 • Ćwicz regularnie.
 • Słuchaj muzyki. 
 • Baw się z pupilem.
 • Weź głęboki oddech.
 • Pisz pamiętnik.
 • Przytul się z bliskim lub pupilem.
 • Jedz zdrowe jedzenie.
 • Pij duże ilości wody.
 • Zamień stres w zabawę.
 • Obejrzyj śmieszny film

Negatywne skutki stresu

Przewlekły stres jest niezwykle groźny dla naszego zdrowia. Nie bez powodu kortyzol nazywany jest "hormonem zabójcą", szczególnie w połączeniu z wysokim stężeniem adrenaliny. Podwyższony poziom hormonów stresu prowadzić może do rozwoju poważnych schorzeń układu krążenia, w tym zaburzeń tętna, arytmii i częstoskurczów oraz miażdżycy. Towarzyszący im wysoki poziom glukozy we krwi prowadzić może do otyłości ,  w dalszej perspektywie cukrzycy typu 2. Częste narażenie na stres negatywnie oddziałuje także na działanie układu immunologicznego, oddechowego, endokrynologicznego i nerwowego.

Autorzy : Maja Leśnik, Izabela Strzelecka, Amelia Mateja.

W dniu 7.10.2023 r. uczniowie klas IV - VIII uczestniczyli w spotkaniu z mł. asp. Moniką Klonowską  policjantem, reprezentującym Zespół ds. Profilaktyki Społecznej Nieletnich i Patologii z Komendy  Powiatowej Policji w Wieluniu, które dotyczyło odpowiedzialności  karnej nieletnich.

Głównym celem spotkania było zapoznanie młodzieży z najważniejszymi przepisami zawartymi w Ustawie o Postępowaniu w Sprawach Nieletnich dotyczącymi przeciwdziałania wszelkim objawom demoralizacji i przestępczości osób nieletnich. Podczas spotkania funkcjonariuszka wyjaśniła, jaką odpowiedzialność karną ponoszą osoby nieletnie oraz omówiła konsekwencje popełniania czynów zabronionych i przestępstw, takich jak: kradzież, cyberprzemoc, zażywanie substancji uzależniających.  Wyjaśniła pojęcia czyn karalny, przejaw demoralizacji. Uczniowie doskonale znają swoje prawa jednak ze znajomością własnych obowiązków bywa znacznie gorzej. Często młodzież nie ma świadomości, że po przekroczeniu 13 lat grozi im odpowiedzialność przed sądem dla nieletnich, czego konsekwencją może być umieszczenie osoby nieletniej w zamkniętym ośrodku wychowawczym. Przypomniano zebranym znaczenie tak ważnych w dzisiejszym świecie słów jak szacunek do drugiego człowieka i tolerancja. Poruszony został temat „hejtu” w Internecie oraz zagrożeń mogących pojawić się w wirtualnej przestrzeni. Wskazano uczniom, iż w sieci nie ma osób anonimowych i publikowanie za pośrednictwem środków masowego przekazu obraźliwych tekstów, zdjęć, filmików wobec konkretnej osoby jest dla niej bardzo krzywdzące a osobie publikującej może przynieść sporo kłopotów. Pani Monika uświadomiła młodzieży, że błędy popełniane teraz mogą mieć swoje konsekwencje w życiu dorosłym.

https://photos.app.goo.gl/4xzPqRBqrLjBnnZR9

Is Flavored Tobacco And Vapes Sales Legal In California? | Juicefly

WPŁYW E-PAPIEROSÓW NA  MŁODZIEŻ

    Coraz większe zaniepokojenie wśród specjalistów ds. zdrowia publicznego budzi wpływ e-papierosów na młodzież. Pierwotnie e-papierosy wprowadzono jako alternatywa dla tradycyjnych papierosów. E-papierosy stały się obiektem intensywnego używania przez młodych ludzi, co rodzi obawy dotyczące zdrowia publicznego.

 1.UZALEŻNIENIE OD NIKOTYNY.

    E-papierosy zawierają nikotynę, która może wpływać na rozwój młodych mózgów. Młodzież jest bardzo podatna na uzależnienia co może doprowadzić do długoterminowych skutków zdrowotnych.

 2.PODEJŚCIE SMAKOWE ORAZ REKLAMOWE.

    Firmy produkujące e-papierosy często stosują agresywne strategie marketingowe, kierują tym do młodzieży poprzez różnorodne smaki oraz kolorowe opakowania. To zjawisko sprawia, że e-papierosy staja się dostępniejsze i atrakcyjniejsze dla młodych pokoleń.

 3.RYZYKO PRZEJŚCIA NA PALENIE TRADYCYJNYCH PAPIEROSÓW.

    Istnieją badania wskazujące na związek między używaniem e-papierosów, a przejściem w późniejszym czasie na palenie tradycyjnych papierosów. Zjawisko to niesie za sobą dodatkowe ryzyko dla zdrowia młodzieży.

 4.SKUTKI PALENIA E-PAPIEROSÓW.

    Chociaż e-papierosy mogą zawierać mniej substancji szkodzących niż tradycyjne papierosy, ich długoterminowy wpływ na zdrowie pozostaje niejasny. Istnieją obawy dotyczące wpływu aerozolu e-papierosów na układ oddechowy młodzieży.

 5. EDUKACJA I ŚWIADOMOŚĆ.

    Wprowadzenie edukacji na temat szkodliwości e-papierosów wśród młodzieży jest kluczowe. Świadomość zagrożeń związanych z paleniem elektronicznych papierosów może zmniejszyć ich atrakcyjność i ograniczać ich rozpowszechnianie pośród młodych ludzi.

    Podsumowując, wpływ e-papierosów na młodzież to istotny problem zdrowia publicznego. Konieczne są działania ze strony rządu, edukatorów ale również społeczeństwa w celu ograniczeń dostępu młodzieży do e-papierosów oraz podjęcia działań mających na celu zwiększenia świadomości na temat tego rodzaju produktów.

 

Weronika Dydyna

7.11.2023 w naszej placówce  odbyło się spotkanie uczniów klas 1-3 i dzieci  przedszkola  z mł.asp. Moniką Klonowską funkcjonariuszką Komendy Powiatowej Policji w Wieluniu, która w ciekawy sposób przypomniała zebranymn zasady ruchu drogowego. Zwróciła  szczególną uwagę na kwestie bezpiecznego poruszania się po drodze do szkoły oraz ze szkoły, podkreślając jak ważne jest zachowanie ostrożności podczas przechodzenia przez jezdnię. Pani aspirant zasygnalizowała również, jak istotne jest używanie odblasków. Przypomniała dzieciom numery alarmowe oraz zasady zachowania w sytuacjach zagrożenia.  Dzieci mogły zapoznać się z pracą policjanta i podstawowymi zadaniami.  Mogły także utrwalić wiedzę dotyczącą zasad prawidłowego zachowania się podczas jazdy na rowerze. Dzieci zadawały gościowi wiele pytań, ale i wspaniale radziły sobie z odpowiedziami na pytania. Spotkanie wzbudziło duże zainteresowanie uczestników i okazało się doskonałą lekcją dotycząca naszego bezpieczeństwa a przywiezione przez panią Monikę ciekawe pomoce dydaktyczne ( znaki) pozwoliły na dłużej zapamiętać przekazane treści.

Serdecznie dziękujemy za pomoc w realizacji zadań dotyczących bezpieczeństwa w placówce.

FOTORELACJA

https://photos.app.goo.gl/qRXabyQ6q8hFy8j38