W dniu 7.10.2023 r. uczniowie klas IV - VIII uczestniczyli w spotkaniu z mł. asp. Moniką Klonowską  policjantem, reprezentującym Zespół ds. Profilaktyki Społecznej Nieletnich i Patologii z Komendy  Powiatowej Policji w Wieluniu, które dotyczyło odpowiedzialności  karnej nieletnich.

Głównym celem spotkania było zapoznanie młodzieży z najważniejszymi przepisami zawartymi w Ustawie o Postępowaniu w Sprawach Nieletnich dotyczącymi przeciwdziałania wszelkim objawom demoralizacji i przestępczości osób nieletnich. Podczas spotkania funkcjonariuszka wyjaśniła, jaką odpowiedzialność karną ponoszą osoby nieletnie oraz omówiła konsekwencje popełniania czynów zabronionych i przestępstw, takich jak: kradzież, cyberprzemoc, zażywanie substancji uzależniających.  Wyjaśniła pojęcia czyn karalny, przejaw demoralizacji. Uczniowie doskonale znają swoje prawa jednak ze znajomością własnych obowiązków bywa znacznie gorzej. Często młodzież nie ma świadomości, że po przekroczeniu 13 lat grozi im odpowiedzialność przed sądem dla nieletnich, czego konsekwencją może być umieszczenie osoby nieletniej w zamkniętym ośrodku wychowawczym. Przypomniano zebranym znaczenie tak ważnych w dzisiejszym świecie słów jak szacunek do drugiego człowieka i tolerancja. Poruszony został temat „hejtu” w Internecie oraz zagrożeń mogących pojawić się w wirtualnej przestrzeni. Wskazano uczniom, iż w sieci nie ma osób anonimowych i publikowanie za pośrednictwem środków masowego przekazu obraźliwych tekstów, zdjęć, filmików wobec konkretnej osoby jest dla niej bardzo krzywdzące a osobie publikującej może przynieść sporo kłopotów. Pani Monika uświadomiła młodzieży, że błędy popełniane teraz mogą mieć swoje konsekwencje w życiu dorosłym.

https://photos.app.goo.gl/4xzPqRBqrLjBnnZR9

Liceum, technikum, czy szkoła branżowa? Co będzie najlepsze? Żeby odpowiedzieć sobie na to pytanie, trzeba wziąć pod uwagę kilka rzeczy.

Plany na przyszłość

Zastanów się, czy masz już określone plany na przyszłość. Jeśli chcesz wykonywać konkretny zawód, dowiedz się, czy można się go nauczyć w technikum lub szkole branżowej. Jeśli tak, to właśnie taką szkołę wybierz. Jeśli przyszła praca wymaga skończenia specjalistycznych studiów (np. weterynarz, prawnik) – wybierz liceum ogólnokształcące. Tam skupisz się na nauce przedmiotów, które będą najpotrzebniejsze w danym zawodzie.

Zainteresowania                 

Duże znaczenie przy wyborze szkoły mają zainteresowania. Szukaj szkoły, która może ci pomóc w ich rozwijaniu. Jeśli interesujesz się np. programowaniem, poszukaj odpowiedniego technikum. Pasje związane z mechaniką samochodową czy gotowaniem świetnie można rozwijać w szkole branżowej.

Potrzeba czasu

Możliwe, że jeszcze nie wiesz, co chcesz robić w życiu. Wtedy najbezpieczniej jest wybrać liceum ogólnokształcące, gdzie możesz sprawdzić swoją wiedzę i umiejętności oraz zastanowić się nad wyborem zawodu. Dopiero potem pójść na studia lub wybrać jakiś kurs zawodowy czy szkołę policealną.

Temperament i charakter

Przy wyborze szkoły, weź pod uwagę swój temperament i charakter. Jeśli wolisz być w ruchu i lubisz zmiany, zastanów się nad szkołą branżową lub technikum, gdzie będą różnorodne przedmioty i zajęcia praktyczne. Jeśli tak naprawdę nie lubisz się uczyć, nie wybieraj liceum. Lepiej nauczyć się jakiegoś konkretnego zawodu niż wkuwać ogólne przedmioty i żałować pójścia do liceum.

Samodzielna decyzja

Nie sugeruj się wyborem przyjaciół – to, że koleżanka wybrała jakąś szkołę, nie znaczy, że musisz zrobić to samo! To ma być tylko i wyłącznie twój wybór, a nie np. twoich rodziców. To nie oni ani nie koleżanka będą się za ciebie uczyć w tej szkole.

Stan zdrowia

Pamiętaj, że na wybór szkoły ma wpływ także stan zdrowia. Do wielu szkół branżowych czy technicznych wymagany jest dobry stan zdrowia. Np. specjalność wojskowa wymaga znakomitej sprawności fizycznej.

Aspiracje

No i jeszcze jedna rzecz: aspiracje. Marzysz o świetnej pracy i dobrych zarobkach? Nastaw się na solidną naukę, ale niekoniecznie na studiach! Studia nie są dla wszystkich, w dzisiejszych czasach dyplom szkoły wyższej nie gwarantuje dobrych zarobków.

To zaangażowanie i ciężka praca pomogą osiągnąć sukces, nawet jeśli skończysz tylko szkołę średnią. Zdobywanie doświadczenia i odpowiednie kursy oraz solidne przykładanie się do własnego rozwoju to dobry sposób na sukces zawodowy.

 Jaką szkołę średnią wybrać i jak zrobić to mądrze? - Artykuł - ECAM (dokariery.pl)

7.11.2023 w naszej placówce  odbyło się spotkanie uczniów klas 1-3 i dzieci  przedszkola  z mł.asp. Moniką Klonowską funkcjonariuszką Komendy Powiatowej Policji w Wieluniu, która w ciekawy sposób przypomniała zebranymn zasady ruchu drogowego. Zwróciła  szczególną uwagę na kwestie bezpiecznego poruszania się po drodze do szkoły oraz ze szkoły, podkreślając jak ważne jest zachowanie ostrożności podczas przechodzenia przez jezdnię. Pani aspirant zasygnalizowała również, jak istotne jest używanie odblasków. Przypomniała dzieciom numery alarmowe oraz zasady zachowania w sytuacjach zagrożenia.  Dzieci mogły zapoznać się z pracą policjanta i podstawowymi zadaniami.  Mogły także utrwalić wiedzę dotyczącą zasad prawidłowego zachowania się podczas jazdy na rowerze. Dzieci zadawały gościowi wiele pytań, ale i wspaniale radziły sobie z odpowiedziami na pytania. Spotkanie wzbudziło duże zainteresowanie uczestników i okazało się doskonałą lekcją dotycząca naszego bezpieczeństwa a przywiezione przez panią Monikę ciekawe pomoce dydaktyczne ( znaki) pozwoliły na dłużej zapamiętać przekazane treści.

Serdecznie dziękujemy za pomoc w realizacji zadań dotyczących bezpieczeństwa w placówce.

FOTORELACJA

https://photos.app.goo.gl/qRXabyQ6q8hFy8j38

Już 7 lutego przypada DZIEŃ BEZPIECZNEGO  INTERNETU. W związku z tym krótkie przypomnienie podstawowych zasad bezpiecznego korzystania z Internetu. O czym trzeba pamiętać?

 DBI

We współczesnym świecie nie wyobrażamy sobie życia bez komputera, smartfona i innych urządzeń, w których możemy korzystać z Internetu. Nowoczesne technologie nie są ani dobre ani złe, ważne, by wiedzieć jak z nich korzystać.

Higiena cyfrowa to postawa, której celem jest ograniczenie negatywnego wpływu nowych technologii na  życie człowieka. Zachowując higienę cyfrową, nie trzeba rezygnować z Internetu, trzeba świadomie z niego korzystać dbając też o właściwe nawyki.

 Co może się stać, jeśli będę niewłaściwie korzystać z Internetu? Jakie są skutki braku higieny cyfrowej u dzieci i na co wpływa? Oto kilka przykładów:

- apatia, wycofanie się z codziennych aktywności - chęć ciągłego przebywania w domu, w odosobnieniu  - niska samoocena  - unikanie kontaktów offline, w świecie rzeczywistym          - negatywne myślenie - problemy ze snem - problemy w szkole - utrata więzi z rodziną, izolacja od rodziny - cyfrowe „niewolnictwo”, utrata cennego czasu - stawanie się mniej asertywnym  - nieumiejętność zadbania o własną prywatność  - zaburzenia w relacjach bezpośrednich, np.; nieumiejętność prowadzenia rozmowy  - utrata zainteresowań -uzależnienie

 

W takim razie co robić, jak postępować, by "zdrowo", właściwie korzystać z Internetu? 

                                                     Modern A Foolproof Guide To Digital Marketing List Poster

W dniu  7 listopada uczniowie klasy III wspólnie z funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji w Wieluniu asp. szt. Tomaszem Kiczka, mł. asp. Przemysławem Wielgosińskim oraz panią Elżbietą Łużak reprezentującą Fundację „ Bezpieczna droga”  uczestniczyli w akcji „Jabłko czy cytrynka?”. Celem akcji było przypomnienie wszystkim użytkownikom ruchu drogowego zasad mających wpływ na poziom bezpieczeństwa na drogach. Dzieci przygotowały transparent z hasłem przewodnim oraz wierszyki „ Czerwone jabłuszko dla kierowcy wzorowego, który przestrzega przepisów ruchu drogowego” i „ Kwaśna cytrynka dla kierowcy nagannego, aby się nauczył przepisów ruchu drogowego”.  Kierowcy, którzy jechali zgodnie z przepisami ruchu drogowego, otrzymywali od uczniów czerwone jabłuszka, natomiast kierowcy, którzy  popełnili wykroczenia, zostali pouczeni przez policjantów i zamiast mandatu, musieli z uśmiechem na ustach wypić soczek z cytryny. W czasie akcji uczniowie wysłuchali pouczeń dotyczących bezpieczeństwa na drodze. 

Serdecznie dziękujemy funkcjonariuszom z Komendy Powiatowej Policji w Wieluniu oraz pani reprezentującej Fundację „ Bezpieczna droga” za pomoc w realizacji zadań programu wychowawczo- profilaktycznego szkoły i poprawę bezpieczeństwa w okolicy naszej szkoły.

FOTORELACJA

https://photos.app.goo.gl/K1EZ4KE4C62GD9PB8

22 listopada 2022 r. uczniów klas IV-VIII odwiedzili funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Wieluniu mł. asp. M. Kolonowska , mł. asp.  Łukasz Krzemień, mł. asp. M. Biermuszka.

Głównym celem spotkania było zapoznanie młodzieży z najważniejszymi przepisami zawartymi w Ustawie o Postępowaniu w Sprawach Nieletnich. Podczas spotkania, uczniowie dowiedzieli się jaką odpowiedzialność karną ponoszą osoby nieletnie oraz poznali konsekwencje popełniania czynów zabronionych i przestępstw.

Uczniowie dowiedzieli się, czym są przemoc i agresja oraz jak mają postępować gdy jesteśmy ich świadkami. Policjant przypomniał wszystkim o bezwzględnym stosowaniu się do zasad i norm regulujących funkcjonowanie w szkole i społeczeństwie tj zachowanie na lekcji, przerwie w szkole, na ulicy, w domu.  Zwrócił uwagę na palenie e-papierosów przez uczniów, które są przejawem demoralizacji a jednocześnie bardzo szkodliwe. Ostrzegł także, iż nieprzestrzeganie prawa może doprowadzić do poważnych konsekwencji, np. nadzoru kuratora bądź skierowania sprawy do sądu rodzinnego. Funkcjonariuszka dużo uwagi poświęciła zachowaniom związanych ze zjawiskiem przemocy w sieci, jak również wyjaśniła czego nie mogą i nie powinni robić korzystając z Internetu: stosować przemocy werbalnej, rejestrować filmów i zdjęć bez zgody wszystkich osób przedstawionych na zdjęciach i filmach, publikować w sieci ośmieszających filmów, zdjęć i informacji,  tworzyć kont anonimowych, podszywać się pod inną osobę.

Jak wiadomo dla współczesnej  młodzieży  Internet jest źródłem informacji czy rozrywki, ale staje się także coraz ważniejszym środowiskiem życia społecznego, więc kwestia bezpieczeństwa korzystania z nowoczesnych technologii staje się coraz poważniejszym zagadnieniem wychowawczym.

   Mamy nadzieję , że lekcja prawa przyczyni się do wzrostu świadomości zachowań ryzykownych  wśród młodzieży naszej placówki, pozytywnie wpłynie na zachowanie uczniów w szkole i poza nią np. w autobusie szkolnym, na świetlicy, podczas przerw i w domu.

   Zajęcia z przedstawicielem Policji są jednymi z wielu działań realizowanych w ramach programu wychowawczo-  profilaktycznego naszej szkoły. Serdecznie dziękujemy przedstawicielom policji za wizytę w naszej placówce szkolnej.

 

Zdjęcia

https://photos.app.goo.gl/8NDcM2kmEkbpimkJ8

1 grudnia to Światowy Dzień Walki z AIDS  obchodzony corocznie z inicjatywy (WHO) od 1988 roku. W tym dniu na całym świecie, odbywają się m.in. konferencje, akcje edukacyjne dotyczące profilaktyki HIV/AIDS. W wielu telewizjach nadawany jest zbiór reportaży o tematyce HIV/AIDS mających na celu uświadomienie zagrożenia i wszczepienie słuchaczom intuicji ostrożności. Zapalane są również znicze i świece symbolizujące pamięć o ofiarach HIV/AIDS. Uczestnicy na znak solidarności z chorymi przywdziewają Czerwoną wstążkę.

26 października 2023 r. rozpoczęła się VIII edycja wojewódzkiego konkursu wiedzy na temat HIV/AIDS i STD pod nazwą „Włączmy się do wspólnego działania – Razem przeciw AIDS”. Konkurs zorganizowany jest przez Łódzki Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża. Adresatami etapu szkolnego w naszej placówce w tym roku szkolnym byli uczniowie klas VII i VIII. Do konkursu przystąpiło 14 uczniów. Podczas tego etapu uczniowie musieli wykazać się podstawową wiedzą na temat HIV/AIDS oraz chorób przenoszonych drogą płciową (STD), rozwiązując test, specjalnie przygotowany przez ekspertów Krajowego Centrum ds. AIDS.

Wyniki konkursu:

I miejsce Weronika Dydyna

II miejsce Julia Bańska

II miejsce Ewa Ciężka

III miejsce Oliwia Cichoń 

Uczennica Weronika Dydyna, która najlepiej odpowiedziała na pytania zakwalifikowała się do etapu wojewódzkiego, który odbędzie się w Łódzkim Oddziale Okręgowym Polskiego Czerwonego Krzyża.

https://photos.app.goo.gl/GurfJ3SxKS21fQ3Z7

dzień niepełnosprawnych mały

W sobotę  03.12.2022 obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami.  Święto zostało ustanowione przez ONZ w 1992 roku , by  m.in.przybliżyć problemy osób z niepełnosprawnościami oraz pomóc im poprzez włączenie ich w życie  społeczne. W naszej szkole również obchodziliśmy ten dzień. Na korytarzu pojawiła się okolicznościowa gazetka, a pedagog specjalny spotkała się na zajęciach z uczniami klasy drugiej i trzeciej.

Dzieci rozmawiały na temat niepełnosprawności, opowiadały o tym, czy kiedyś spotkały osoby niepełnosprawne oraz mogły same przekonać sie, czy łatwo żyje się takim osobom. 

Mając zasłonięte oczy miały rozpoznać koleżankę, kolegę; przejść do określonego miejsca. Z unieruchomioną ręką trzeba było się spakować, coś narysować, wyciągnąć coś ze swojej półki. Trudno było też odczytać z ruchu warg, co mówi pani. Uczniowie z klasy trzeciej nauczyli się migać "Dzień dobry". Obie klasy wykonały plakaty na znak solidarności z osobami niepełnosrawnymi. 

ZDJĘCIA