Informacja dla rodziców

Szanowni Państwo,

Informuję, iż rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2023/2024 w Zespole Szkół Samorządowych im. Wł. St. Reymonta w Pątnowie będzie przebiegało w następującym porządku:

Publiczna Szkoła Podstawowa w Pątnowie

Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2023/2024 na dużej sali gimnastycznej w dniu 04.09.2023 r. godzina 9:00

Publiczne Przedszkole w Pątnowie

Uroczystość rozpoczęcia w dniu 04.09.2023 r. godzina 10:00 mała sala gimnastyczna.

Publiczne Przedszkole w Popowicach i Kamionka

Uroczystość rozpoczęcia w dniu 04.09.2023 r. godzina 11:00

INFORMACJE DODATKOWE

W Dniu 01.09.2023 r. przedszkola pełnią dyżury w następujących godzinach:

Publiczne Przedszkole w Pątnowie 7:00 do 16:00

Publiczne Przedszkole w Popowicach 7:00 do 16:00

Publiczne Przedszkole w Kamionce 7:30 do 16:00

Obiady będą od dnia 05.09.2023 r.

W dniu rozpoczęcia roku szkolnego 04.09.2023 r. przedszkola pracują zgodnie z planem.

DOWOZY SZKOLNE

W dniu rozpoczęcia 04.09.2023 r. autobusy szkolne rano kursują zgodnie z planem jak w poprzednim roku szkolnym. Odwóz uczniów po zakończeniu rozpoczęcia roku szkolnego około godziny 10:15. Natomiast odwóz przedszkolaków o godz. 14:00.

Msza św. o godz. 8:00 – opiekę sprawują rodzice

 D. Hanas- dyrektor ZSS Pątnów