O PROGRAMIE

Laboratoria Przyszłości to program którego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. W ramach Programu szkoła otrzymała od państwa wsparcie finansowe w kwocie 60000 zł na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży.

Kreatywne myślenie oraz obsługa narzędzi to jedne z podstawowych umiejętności decydujących o rozwoju cywilizacyjnym, gospodarczym i społecznym. Wzrost innowacyjności oraz rozwój technologiczny spowodował, że umiejętności matematyczne, w zakresie przyrodniczych nauk, technologii i inżynierii są dziś ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Laboratoria Przyszłości to kolejny krok w stronę wzmocnienia i uatrakcyjnienia dotychczasowego procesu zdobywania wiedzy i praktycznych umiejętności w tych obszarach przez uczniów.

W ramach Laboratoriów Przyszłości szkoła otrzymała wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego potrzebnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, , stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym. Pełen zakres wyposażenia możliwego do zakupienia z pozyskanych środków został ujęty w katalogu wyposażenia. Laboratoria Przyszłości to nowoczesny sprzęt, który uatrakcyjni zajęcia szkolne i pozwoli uczniom rozwijać swoje zainteresowania nie tylko na lekcjach techniki ale również w ramach innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, a także w ramach zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań i innych form rozwijania umiejętności.

W ramach programu Laboratoria Przyszłości w Publicznej Szkole Podstawowej w Zespole Szkół Samorządowych  zakupiono następujące wyposażenie:

  1. Wyposażenie podstawowe zgodnie z wytycznymi programu (drukarka 3D, sprzęt fotograficzny, blenda, gimbal, mikrofony, statyw, oświetlenie, mikrokontrolery, stacje lutownicze).
  2. Pomoce dydaktyczne do zajęć z programowania i robotyki ( zestawy LEGO Education SPIKE Prime – poziom podstawowy i rozszerzony, zestawy robotów mBot2 wraz z matami).
  3. Pomoce dydaktyczne do zajęć z fizyki – zestawy EL-GO BoxB4 do doświadczeń z elektryczności.
  4. Sprzęt i narzędzia do obróbki drewna (narzędzia ręczne m.in. wkrętaki, tarniki, młotki, imadło, taśmy miernicze, wkrętarko-wiertarka, piły włosowe, wypalarki, szlifierka, piła ręczna, materiały eksploatacyjne).
  5. Sprzęt, przybory i akcesoria krawieckie (maszyny do szycia, żelazka, deska do prasowania, nożyczki, nici, igły, tekstylia)
  6. Przybory i materiały do rękodzieła (szydełka, druty, włóczki, sznurek do makramy).
  7. Gaśnica i środki ochrony indywidualnej do zachowania zasad BHP w trakcie zajęć.

  W obecnym roku szkolnym w ramach realizacji programu prowadzone są dodatkowe zajęcia informatyczne z programowania i robotyki oraz zajęcia techniczne.

   Uczniowie klas V-VI świetnie się bawili z robotami LEGO Education SPIKE PRIME. Przypomnieli sobie lata młodszego dzieciństwa kiedy składali klocki LEGO. Różnica tylko taka, że po złożeniu dowolnej postaci robota musieli jeszcze zaprogramować jego ruch. Po złożeniu prostego pojazdu modyfikowali jego wygląd dokładając kolejne ciekawe elementy.

      Na kolejnych zajęciach z robotyki uczniowie zarówno młodsi jak i starsi zagłębiali się w poszerzanie możliwości robotów.

     Na zajęciach technicznych uczniowie pracowali z wykorzystaniem różnych narzędzi. Wykonywali zadania doskonalące sprawność manualną, ćwiczące cierpliwość, precyzję i konsekwencję. 

Uczniowie klasy VI kontynuują swoją przygodę z robotem mBOT2. Po zapoznaniu się z nową aplikacją mblock rozpoczęli pracę nad tworzeniem programów sterujących pracą robotów.

W ramach projektu „Laboratoria Przyszłości” pracowania techniczna wyposażona została w elektronarzędzia do obróbki drewna. Na zajęciach technicznych uczniowie bardzo dobrze opanowali umiejętność wycinania różnych kształtów ze sklejki. Posługiwali się urządzeniami mechanicznymi takimi jak piłą włosową czyli wyrzynarką do drewna, szlifierką, piłą ręczną. 

    Grudzień to miesiąc, który wprowadza nas w atmosferę Świąt Bożego Narodzenia. W takim też nastroju uczniowie pracowali na zajęciach plastycznych i technicznych.  Wykonywali kartki świąteczne stosując technikę iris folding.  Tworzyli ozdoby choinkowe - bombki techniką dequpage, mikołajki techniką makramy.  Byli też autorami elementów scenografii jasełek bożonarodzeniowych. Pracowali z wykorzystaniem różnych materiałów poznawając nowe techniki.

zobacz więcej

   W ramach programu „Laboratoria Przyszłości” nasza szkoła została doposażona w nowoczesne urządzenie dydaktyczne – drukarkę 3D wraz z szeroką gamą filamentów.

   Wprowadzając uczniów w świat druku 3D założeniem było rozbudzenie chęci i  zainteresowania projektowaniem i tworzeniem własnych projektów-obiektów przestrzennych. Na wstępie uczniowie z dużą ciekawością obserwowali proces drukowania gotowych projektów, jak z każdą minutą model nabiera swych kształtów, wielkości. Byli pod ogromnym wrażeniem możliwości technologicznych.

     Uczniowie klas młodszych z elementów zestawu Lego Education Spike  rozpoczęli zmagania przy budowie pierwszego jeżdżącego robota. Podstawą było poprawne dobranie odpowiednich elementów zgodnie z  ich przeznaczeniem.  Pojazd oprócz elementów jezdnych miał podłączone trzy silniki oraz mikrokontroler HUB.