Oświadczenie o sytuacji życiowej, rodzinnej, materialnejrodziny wnioskodawcy występującego z wnioskiem o otrzymanie świadczenia z ZFŚS w 2021 r.

można pobrać TUTAJ