Szanowni Państwo,

Informuję, iż od 01.02.2022r.  trwa rekrutacja do Publicznej Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół Samorządowych im. Wł. St. Reymonta w Pątnowie, do Publicznego Przedszkola w Pątnowie, do Publicznego Przedszkola w Popowicach, do Publicznego Przedszkola w Kamionce. Wnioski można pobrać w sekretariacie szkoły , u wychowawców grup oraz ze strony internetowej szkoły. Termin składania wniosków do 11.03.2022r.

D. Hanas- dyrektor ZSS Pątnów