Zobacz obraz źródłowyRozpoczęcie nauki w szkole jest ważnym momentem życia każdego dziecka. Z niecierpliwością czeka każdego dnia na spotkanie z kolegami i koleżankami, nowymi wiadomościami, przygodami. Czeka ono na dzień, w którym stanie się prawdziwym uczniem i poprzez pasowanie zostanie włączone do społeczności szkolnej.


Uroczystość ślubowania i pasowania na uczniów klasy I odbyła się 15 października 2021 r. Stanowiła ona przeżycie nie tylko dla samych dzieci, ale także dla ich rodziców, wychowawcy, starszych koleżanek i kolegów, którzy poprowadzili uroczystość, przyjęli uczniów klasy I do braci uczniowskiej naszej szkoły,  pomogli w zorganizowaniu oprawy muzycznej i dźwiękowej. Poprzedził ją okres kilku tygodni przygotowań, w którym dzieci poznały prawa i obowiązki ucznia, poznały szkołę, zasady poruszania się w drodze do szkoły, jej pracowników, otoczenie, koleżanki i kolegów. Przypomniały sobie symbole narodowe.
Uroczystość pasowania była niejako egzaminem dojrzałości dziecka do podjęcia obowiązków ucznia. Kandydaci na uczniów odpowiadali więc na  pytania, recytowali wiersze, śpiewali piosenki. Po takim egzaminie, złożyli uroczyste "Ślubowanie" i zostali pasowani na ucznia przez Dyrektora Szkoły Panią Dorotę Hanas. W uroczystości uczestniczyli rodzice dzieci, Wójt Gminy Pątnów – Pan Jacek Olczyk, przedstawicielka Rady Rodziców. Pierwszoklasiści otrzymali pamiątkowe dyplomy i maskotki, magiczne ołówki od kolegów i koleżanek z klasy II, zaproszeni goście wręczyli im prezenty, za które serdecznie dziekujemy.  

 

Zdjęcia wykonane przez uczennice Marię i Natalię 

 

W dniu 30.09.2021r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Z.S.S. im. Wł. St. Reymonta w Pątnowie swoje święto obchodzili chłopcy. Czekały na nich przeróżne niespodzianki przygotowane przez koleżanki z klas 1-3. Były to przepiękne laurki z życzeniami a także słodkie upominki i drobne niespodzianki.

Mały Samorząd Uczniowski

 

zdjęcia

  EKOPRACOWNIA POD CHMURKĄ ,, ZWIASTUNY CZASU”

       Pracownia funkcjonuje od poprzedniego roku szkolnego, ale niestety ze względu na pandemię oficjalnego jej otwarcia nie można było zorganizować. Dlatego też cieszy fakt, iż w obecnym roku szkolnym w dniu 29.09.2021 r. nastąpiło oficjalne jej otwarcie. Podczas uroczystości swoją obecnością zaszczycili nas: Wójt Gminy Pątnów Jacek Olczyk, kierownik zespołu do spraw ochrony przyrody a zarazem kierownik oddziału terenowego  SPK– pani Wanda Pogorzelska oraz specjalista do spraw edukacji przyrodniczej pani Karolina Piasecka, sekretarz Gminy Pątnów pani Iwona Napieraj, skarbnik Gminy Pątnów pani Aleksandra Kasprzak, przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Łodzi – dyrektor delegatury Kuratorium Oświaty w Łodzi z siedzibą w Sieradzu – pan Cezariusz Mostowski, asystentka posła na sejm Rzeczypospolitej Polskiej pana Pawła Rychlika pani Weronika Pawłowska, radna Gminy Pątnów pani Jolanta Łuczak, dyrektor Zespołu Szkół Samorządowych im. Jana Pawła II Wielkiego w Załęczu Małym pani Elżbieta Krzemińska oraz wicedyrektor pani Sylwia Smolarz, pracownicy urzędu Gminy Pątnów do spraw oświaty pani Dorota Biegańska i pani Iwona Kalemba, przewodnicząca Rady Rodziców pani Agata Szpikowska oraz media: Radio Ziemi Wieluńskiej, Dziennik Łódzki oraz Kulisy Powiatu. W uroczystości uczestniczyli również uczniowie i nauczyciele naszego zespołu.

     Po części oficjalnej, podczas której dokonano otwarcia ekopracowni ,, Zwiastuny czasu”, wspaniale zaprezentowali się nasi uczniowie. Program, który przygotowali specjalnie na tę uroczystość, wprowadzał w temat przewodni nazwy projektu, a zarazem prezentował walory przyrodnicze i edukacyjne powstałego ogródka dydaktycznego. Potwierdzeniem wysokiego poziomu prezentacji naszych uczniów były słowa skierowane do nich przez zaproszonych gości. Cieszy również fakt, iż uczniowie tak wspaniale odnaleźli się ponownie w nauczaniu stacjonarnym, choć czasu na przygotowania nie było zbyt wiele. Mamy nadzieję, iż równie z wielkim zaangażowaniem i zapałem będą rozwijać swoje kompetencje przyrodnicze, korzystając z dodatkowej bazy dydaktycznej, jakim jest nasz punkt dydaktyczny ,, Zwiastuny Czasu”. A teraz czas na fotorelację

 Więcej

Akcja „Sprzątania świata” jest największą w kraju ekologiczną kampanią społeczną i stałym punktem kalendarza działań w wielu gminach, szkołach i organizacjach. Jej celem jest wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa. Nasza szkoła, w tym uczniowie klasy III, również przyłączyli się do tej akcji, aby działać na rzecz ochrony środowiska.

 

zdjęcia


13 października 2021 r. uczniowie klas VIII A  i VIII B wraz z opiekunami p. E. Klimas, p. M. Pawlik i p. M. Wcisło wzięli udział w wycieczce do Łodzi. Głównym celem wyjazdu było zwiedzanie Palmiarni Ogrodu Botanicznego, która  jest jedną z nowocześniejszych palmiarni w całej Europie.

Wspólne oglądanie filmów sposobem na integrację uczniów?. Tak – ale nie w kinie, tylko w szkole i najlepiej nocą. Klasa III postanowiła spędzić wieczór oraz noc z piątku 01.10 na sobotę 02.10.2021 r. właśnie w szkole. Uczniów zachęciła do tego perspektywa wspólnego spędzenia czasu z kolegami i koleżankami z klasy oraz z wychowawcą – p. I. Grondys i opiekunem p. K. Świegot.
Wspólny wieczór rozpoczął się od kolacji, po której uczniowie zorganizowali pokaz mody piżamowej, po którym wszyscy przenieśli się na ,,Magiczny dywan’’. Po wspólnych grach zespołowych, uczestnikom nocy przyszła ochota na dyskotekę, a następne na filmy.
Dzieci były zachwycone spędzeniem czasu w szkole “po godzinach”. Każdy mógł znaleźć jakąś atrakcje dla siebie. Trzecia klasa zmęczona, ale pełna wrażeń wróciła w sobotni poranek do domów, gdzie na pewno odsypiali nieprzespaną noc.
Noc filmowa to nie tylko zabawa i przyjemnie spędzony czas, ale też okazja do promowania i pogłębiania właściwych zachowań społecznych i kulturalnych, nauka współpracy, odpowiedzialności i nawiązywania kontaktów z rówieśnikami.

 

zdjęcia

      Wraz z początkiem roku szkolnego uczniowie naszej szkoły rozpoczęli działania związane z promocją czytelnictwa, biorąc udział w dziesiątej edycji ogólnopolskiej akcji Narodowe Czytanie.
Tegoroczną lekturą czytelniczej inicjatywy, objętej honorowym patronatem Pary Prezydenckiej, był dramat Gabrieli Zapolskiej pt. ,,Moralność pani Dulskiej”.
„To wyjątkowy utwór, który piętnuje obłudę i zakłamanie. Odnajdujemy w nim komizm i gorzką ironię, mistrzowskie odmalowanie postaci i wyczucie języka, ale przede wszystkim uniwersalne przesłanie moralne, które w imię uczciwości i sprawiedliwości każe potępiać zło. Sztuka Zapolskiej wzbogaciła literaturę polską o ważną refleksję społeczną. Pojęcie „dulszczyzna” weszło na trwałe do języka potocznego i na przestrzeni epok było różnie interpretowane, stając się przedmiotem żywych dyskusji” – napisał Prezydent RP Andrzej Duda w liście wystosowanym z tej okazji do Polaków.

W dniu 17.09.2021r. uczniowie klasy III Publicznej Szkoły Podstawowej w Z.S.S. im. Wł. St. Reymonta w Pątnowie, odwiedzili Muzeum 303 w miejscowości Napoleon. Muzeum 303 im. ppłk pil. Jana Zumbacha, powstało z myślą o bohaterach Dywizjonu 303. Muzeum jest poświęcone Lotnictwu Polskiemu od początków awiacji po czasy obecne, ze szczególnym naciskiem na okres II Wojny Światowej i Bitwy o Anglię. W swoich założeniach Muzeum 303 realizuje misje upowszechniania wśród młodzieży szkolnej i osób dorosłych historii Lotnictwa Polskiego.

 

zdjęcia