Karta rowerowa dla uczniów klasy IV.

 Uczniowie klasy IV w roku szkolnym 2020/2021 przygotowywali się do zdobycia karty rowerowej. Zmagali się z opanowaniem teorii na temat znajomości przepisów o ruchu drogowym, pomocy przedmedycznej, obsługi roweru. Wszystko to, by móc samodzielnie jeździć rowerem po drodze publicznej nie będąc jeszcze pełnoletnim uczestnikiem ruchu drogowego. Zgodnie z prawem osoba, która ukończyła 10 lat, a nie ma ukończonych jeszcze lat 18, może jeździć rowerem po drogach publicznych wyłącznie wtedy, gdy posiada kartę rowerową.

W dniu 22 czerwca 2021r. przystąpili do egzaminu praktycznego czyli zaprezentowaniu swoich umiejętności jazdy rowerem. Mimo zawirowań pandemicznych egzamin udało się przeprowadzić na przygotowanym miasteczku ruchu na terenie boiska szkolnego przy współpracy Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łodzi/oddział w Sieradzu. Po zdanym egzaminie z kartą rowerową uczniowie bezpiecznie będą mogli jeździć rowerem podczas wakacyjnych wycieczek.