W ramach działań na rzecz podnoszenia atrakcyjności księgozbioru bibliotecznego oraz rozwijania kompetencji czytelniczych zorganizowano w bibliotece szkolnej  konkurs na Plakat reklamujący bibliotekę szkolną i czytanie. Był on skierowany do uczniów klas I-III i miał na celu rozwijanie wyobraźni i aktywności twórczej oraz wzmocnienie potrzeby korzystania z zasobów bibliotecznych.

     Uczestnicy konkursu mogli wykonać pracę dowolną techniką. W odpowiedzi na propozycję napłynęło wiele ciekawych i barwnych plakatów. Ostatecznie nagrodzono trzy prace.

     Wśród laureatów znaleźli się:

     Bartosz Raducki  - I miejsce

      Maria Nowacka  - II miejsce

      Nina Gońda – III miejsce

 Wszystkim uczestnikom dziękujemy za wkład pracy, zwycięzcom serdecznie gratulujemy.

 

           zdjęcia nagrodzonych prac

           zdjęcia