W roku szkolnym 2021/2022 uczniowie naszej szkoły aktywnie brali udział w wielu konkursach plastycznych na różnych szczeblach. Prace ich zostały zauważone i docenione.

   W konkursie plastycznym ph: „Ogrody kwiatami malowane” organizowanym przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego – Oddział Terenowy Sieradzkich Parków Krajobrazowych spośród 38 nadesłanych prac nagrodę główną 

zdobyła praca Ewy Ciężkiej z klasy V 

I miejsce

 

W kolejnym konkursie bo XVIII Wojewódzkim Konkursie Plastycznym ph.: "Prawda i dobro zawsze zwycięża" organizowanym przez Szkołę Podstawową im. Powstańców Styczniowych w Osjakowie spośród 123 nadesłanych prac Ewa Ciężka zdobyła II miejsce   

W „Wojewódzkim Konkursie na Kartkę Świąteczną” organizowanym przez Łódzki Dom Kultury udział wzięli uczniowie z klas I-III. Spośród nadesłanych 200 prac wyróżnienie zdobyła praca

Anny Pilarczyk uczennicy z klasy II

GRATULUJEMY !


 W dniu 11 maja rozstrzygnięto szkolny konkurs plastyczny  „Wiosna w naszym ogrodzie”. Celem konkursu realizowanego w ramach projektu Nasze Ekologiczne Pracownie - „Zwiastuny czasu”, było uwrażliwienie uczniów na otaczającą przyrodę i zmieniające się pory roku.

 

 W dniu 4 czerwca rozstrzygnięto szkolny konkurs plastyczny  „Lato w naszym ogrodzie”. Celem konkursu realizowanego w ramach projektu Nasze Ekologiczne Pracownie - „Zwiastuny czasu”, było uwrażliwienie uczniów na otaczającą przyrodę i zmieniające się pory roku.

Oglądanie ogrodu w okresie letnim służy prowadzeniu obserwacji zmian, które zachodzą wówczas w przyrodzie. Wykonane przez uczniów prace uwrażliwiają twórców i odbiorców na piękno świata w letniej odsłonie.

I m-ce - Joanna uczennica kl III

II m-ce Adam uczeń kl. II

III m-ce Michalina uczennica klasy I

wyróżnienie otrzymała - Nina uczennica kl. I

 

Prace

        W miesiącu lutym ogłoszony został wewnątrzszkolny konkurs informatyczny na pracę graficzną pod hasłem Bezpieczeństwo w Sieci. Konkurs skierowany był do uczniów klas IV - VIII naszej szkoły. Zadaniem uczniów było wykonanie w dowolnym programie komputerowym pracy graficznej, zgodnej z hasłem konkursu.

Decyzją jury nagrodzono następujących uczniów:

I miejsce - Lena Grzeżółkowska  klasa V

II miejsce – Hanna Mikołajczyk klasa IV;  Patryk Gońda klasa IV

III miejsce – Marcel Dubas klasa VII

Laureaci I i II miejsca otrzymują cząstkową ocenę celujacą z informatyki, III miejsce ocenę bardzo dobrą.

Gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy pozostałym uczestnikom za udział w konkursie.