O PROGRAMIE

Laboratoria Przyszłości to program którego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. W ramach Programu szkoła otrzymała od państwa wsparcie finansowe w kwocie 60000 zł na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży.

Kreatywne myślenie oraz obsługa narzędzi to jedne z podstawowych umiejętności decydujących o rozwoju cywilizacyjnym, gospodarczym i społecznym. Wzrost innowacyjności oraz rozwój technologiczny spowodował, że umiejętności matematyczne, w zakresie przyrodniczych nauk, technologii i inżynierii są dziś ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Laboratoria Przyszłości to kolejny krok w stronę wzmocnienia i uatrakcyjnienia dotychczasowego procesu zdobywania wiedzy i praktycznych umiejętności w tych obszarach przez uczniów.

W ramach Laboratoriów Przyszłości szkoła otrzymała wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego potrzebnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, , stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym. Pełen zakres wyposażenia możliwego do zakupienia z pozyskanych środków został ujęty w katalogu wyposażenia. Laboratoria Przyszłości to nowoczesny sprzęt, który uatrakcyjni zajęcia szkolne i pozwoli uczniom rozwijać swoje zainteresowania nie tylko na lekcjach techniki ale również w ramach innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, a także w ramach zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań i innych form rozwijania umiejętności.

W ramach programu Laboratoria Przyszłości w Publicznej Szkole Podstawowej w Zespole Szkół Samorządowych  zakupiono następujące wyposażenie:

  1. Wyposażenie podstawowe zgodnie z wytycznymi programu (drukarka 3D, sprzęt fotograficzny, blenda, gimbal, mikrofony, statyw, oświetlenie, mikrokontrolery, stacje lutownicze).
  2. Pomoce dydaktyczne do zajęć z programowania i robotyki ( zestawy LEGO Education SPIKE Prime – poziom podstawowy i rozszerzony, zestawy robotów mBot2 wraz z matami).
  3. Pomoce dydaktyczne do zajęć z fizyki – zestawy EL-GO BoxB4 do doświadczeń z elektryczności.
  4. Sprzęt i narzędzia do obróbki drewna (narzędzia ręczne m.in. wkrętaki, tarniki, młotki, imadło, taśmy miernicze, wkrętarko-wiertarka, piły włosowe, wypalarki, szlifierka, piła ręczna, materiały eksploatacyjne).
  5. Sprzęt, przybory i akcesoria krawieckie (maszyny do szycia, żelazka, deska do prasowania, nożyczki, nici, igły, tekstylia)
  6. Przybory i materiały do rękodzieła (szydełka, druty, włóczki, sznurek do makramy).
  7. Gaśnica i środki ochrony indywidualnej do zachowania zasad BHP w trakcie zajęć.

  W obecnym roku szkolnym w ramach realizacji programu prowadzone są dodatkowe zajęcia informatyczne z programowania i robotyki oraz zajęcia techniczne.

      Na kolejnych zajęciach z robotyki uczniowie zarówno młodsi jak i starsi zagłębiali się w poszerzanie możliwości robotów.

    Na zajęciach technicznych uczniowie zaangażowali się w wykonywanie formy przestrzennej z tkaniny – jesiennych dyni.  Projekt obejmował kilka etapów i różnych technik wykonania. Należało przygotować odpowiednie materiały, dokonać wykroju formy, a następnie uszyć.

Uczniowie klasy VI kontynuują swoją przygodę z robotem mBOT2. Po zapoznaniu się z nową aplikacją mblock rozpoczęli pracę nad tworzeniem programów sterujących pracą robotów.

IMG 2634   Praca z maszyną do szycia ...

    Grudzień to miesiąc, który wprowadza nas w atmosferę Świąt Bożego Narodzenia. W takim też nastroju uczniowie pracowali na zajęciach plastycznych i technicznych.  Wykonywali kartki świąteczne stosując technikę iris folding.  Tworzyli ozdoby choinkowe - bombki techniką dequpage, mikołajki techniką makramy.  Byli też autorami elementów scenografii jasełek bożonarodzeniowych. Pracowali z wykorzystaniem różnych materiałów poznawając nowe techniki.

zobacz więcej

Zaczynamy przygodę z robotyką

IMG 2672   

Uczniowie klasy VI rozpoczęli swoją przygodę z robotem mBOT2.

 

     Uczniowie klas młodszych z elementów zestawu Lego Education Spike  rozpoczęli zmagania przy budowie pierwszego jeżdżącego robota. Podstawą było poprawne dobranie odpowiednich elementów zgodnie z  ich przeznaczeniem.  Pojazd oprócz elementów jezdnych miał podłączone trzy silniki oraz mikrokontroler HUB.

f4

W ramach programu „Laboratoria Przyszłości” od września w naszej szkole prowadzone są zajęcia realizujące założenia tego programu.