Projekty unijne

Z radością informujemy, że  projekt „Nowoczesna edukacja w gminie Pątnów" który pozwolił wcześniej  na zakup  laptopów, tablic interaktywnych, przeprowadzenie dodatkowych szkoleń dla nauczycieli i zajęć dla uczniów, będzie miał swoją kontynuację.


" Uzyskaliśmy dofinansowanie na projekt „E-Pątnów - lepsza edukacja dla lepszej przyszłości uczniów i uczennic w gminie Pątnów". Ten projekt będzie wdrażany już w październiku. Będzie realizowany w latach 2018-2020. Wysokość dofinansowania to 1 milion 366 tysięcy złotych. Dzięki tym pieniądzom będziemy mogli przeprowadzić zajęcia pozalekcyjne, zajęcia tematyczne, wyjazdy uczniów do różnych centrów naukowych, zajęcia z native speakerami, jak również doposażyć szkoły w nowoczesny sprzęt dydaktyczny."

 

                                                                                         Wójt Gminy Pątnów, Jacek Olczyk na antenie Radia Ziemi Wieluńskiej
 HARMONOGRAM ZAJĘĆ ZDALNYCH W RAMACH PROJEKTU obowiązuje od 25.05.2020r. LINK
 
 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ ZDALNYCH W RAMACH PROJEKTU obowiązuje od 13.05.2020r. LINK 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ ZDALNYCH W RAMACH PROJEKTU obowiązuje od 04.05.2020r. LINK 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ ZDALNYCH PROWADZONYCH DLA UCZNIÓW KL. VIII  LINK

HARMONOGRAM REALIZACJI ZAJĘĆ W RAMACH PROJEKTU obowiązuje od  09.03.2020 LINK

HARMONOGRAM DODATKOWYCH ZAJĘĆ Z PROJEKTU  27.12.2019r i 30.12.2019r. LINK

HARMONOGRAM REALIZACJI ZAJĘĆ W RAMACH PROJEKTU 2019/20 LINK(Obowiązuje od 06.02.2020r..)

HARMONOGRAM REALIZACJI ZAJĘĆ W RAMACH PROJEKTU 2019/20 - LINK (Obowiązuje od 16.09.2019r.)

HARMONOGRAM REALIZACJI ZAJĘĆ W RAMACH PROJEKTU 2019/20 - LINK

HARMONOGRAM REALIZACJI ZAJĘĆ W RAMACH PROJEKTU 2018/19 - LINK