22 listopada 2022 r. uczniów klas IV-VIII odwiedzili funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Wieluniu mł. asp. M. Kolonowska , mł. asp.  Łukasz Krzemień, mł. asp. M. Biermuszka.

Głównym celem spotkania było zapoznanie młodzieży z najważniejszymi przepisami zawartymi w Ustawie o Postępowaniu w Sprawach Nieletnich. Podczas spotkania, uczniowie dowiedzieli się jaką odpowiedzialność karną ponoszą osoby nieletnie oraz poznali konsekwencje popełniania czynów zabronionych i przestępstw.

Uczniowie dowiedzieli się, czym są przemoc i agresja oraz jak mają postępować gdy jesteśmy ich świadkami. Policjant przypomniał wszystkim o bezwzględnym stosowaniu się do zasad i norm regulujących funkcjonowanie w szkole i społeczeństwie tj zachowanie na lekcji, przerwie w szkole, na ulicy, w domu.  Zwrócił uwagę na palenie e-papierosów przez uczniów, które są przejawem demoralizacji a jednocześnie bardzo szkodliwe. Ostrzegł także, iż nieprzestrzeganie prawa może doprowadzić do poważnych konsekwencji, np. nadzoru kuratora bądź skierowania sprawy do sądu rodzinnego. Funkcjonariuszka dużo uwagi poświęciła zachowaniom związanych ze zjawiskiem przemocy w sieci, jak również wyjaśniła czego nie mogą i nie powinni robić korzystając z Internetu: stosować przemocy werbalnej, rejestrować filmów i zdjęć bez zgody wszystkich osób przedstawionych na zdjęciach i filmach, publikować w sieci ośmieszających filmów, zdjęć i informacji,  tworzyć kont anonimowych, podszywać się pod inną osobę.

Jak wiadomo dla współczesnej  młodzieży  Internet jest źródłem informacji czy rozrywki, ale staje się także coraz ważniejszym środowiskiem życia społecznego, więc kwestia bezpieczeństwa korzystania z nowoczesnych technologii staje się coraz poważniejszym zagadnieniem wychowawczym.

   Mamy nadzieję , że lekcja prawa przyczyni się do wzrostu świadomości zachowań ryzykownych  wśród młodzieży naszej placówki, pozytywnie wpłynie na zachowanie uczniów w szkole i poza nią np. w autobusie szkolnym, na świetlicy, podczas przerw i w domu.

   Zajęcia z przedstawicielem Policji są jednymi z wielu działań realizowanych w ramach programu wychowawczo-  profilaktycznego naszej szkoły. Serdecznie dziękujemy przedstawicielom policji za wizytę w naszej placówce szkolnej.

 

Zdjęcia

https://photos.app.goo.gl/8NDcM2kmEkbpimkJ8

dzień niepełnosprawnych mały

W sobotę  03.12.2022 obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami.  Święto zostało ustanowione przez ONZ w 1992 roku , by  m.in.przybliżyć problemy osób z niepełnosprawnościami oraz pomóc im poprzez włączenie ich w życie  społeczne. W naszej szkole również obchodziliśmy ten dzień. Na korytarzu pojawiła się okolicznościowa gazetka, a pedagog specjalny spotkała się na zajęciach z uczniami klasy drugiej i trzeciej.

Dzieci rozmawiały na temat niepełnosprawności, opowiadały o tym, czy kiedyś spotkały osoby niepełnosprawne oraz mogły same przekonać sie, czy łatwo żyje się takim osobom. 

Mając zasłonięte oczy miały rozpoznać koleżankę, kolegę; przejść do określonego miejsca. Z unieruchomioną ręką trzeba było się spakować, coś narysować, wyciągnąć coś ze swojej półki. Trudno było też odczytać z ruchu warg, co mówi pani. Uczniowie z klasy trzeciej nauczyli się migać "Dzień dobry". Obie klasy wykonały plakaty na znak solidarności z osobami niepełnosrawnymi. 

ZDJĘCIA

24 listopada dzieci z klas I- III wraz z wychowawcami p. Wiolettą Raducką, p. Elżbietą Pęcherz i p. Justyną Kiedos  aktywnie włączyły się w ogólnopolską akcję "Miś - nie bij mnie, kochaj mnie". Celem akcji objętej patronatem WOŚP od 2013 r było zwrócenie uwagi na problem, jakim jest przemoc wobec dzieci.

W grudniu 2013 roku była ona organizowana w naszej placówce po raz pierwszy przez p. Małgorzatę Raducką i p. Elżbietę Pęcherz , w tym roku znowu postanowiliśmy ją powtórzyć. Nasze dzieci bardzo aktywnie się włączyły, przynosząc swoje misie, które spełniły tak ważną funkcję profilaktyczną. Wyruszyliśmy ze szkoły z misiami i zawołaniem „ Nie bij mnie, kochaj mnie”, pozdrawiając przechodniów i przejezdnych. Zostawiliśmy misie w miejscach gdzie przychodzą dorośli,  nie były to jednak zwykłe misie - każdy był opatrzony plakietką „ Nie bij mnie, kochaj mnie”, posiadał  plasterki i opatrunki symbolizujące jego smutną historię. Pozostawiliśmy je na holach szkolnych, w przedszkolu , instytucjach na terenie gminy Patnów :Gminnym Centrum Kultury  i Sportu, Urzędzie Gminy - Zespole Interdyscyplinarnym ds. Przemocy w Rodzinie, aptece. Dzieci zostały bardzo ciepło i ze zrozumieniem przyjęte w w/w instytucjach, obradowane upominkami i słodyczami.   

Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy tworząc akcję "Historia Misia" chciała zwrócić uwagę na problem przemocy wobec dzieci. Wciąż słyszymy, że do szpitali, dla których WOŚP kupuje sprzęt medyczny, trafiają dzieci, których obrażenia zostały spowodowane agresywnym zachowaniem osoby dorosłej. Armia 67 dzieci z naszej szkoły nie zgadza się z taką sytuacją i stanowczo protestuje przeciwko takim zachowaniom.

Fotorelacja