alkohol - Misja Gabriela

Alkohol jest jednym z najbardziej popularnych środków odurzających wśród młodzieży. Średni wiek inicjacji alkoholowej u polskich dzieci wynosi zaledwie 12-14. Według raportu ESPAD( Europejskiego Programu Badania Używania Substancji Psychoaktywnych w Szkołach) 80% polskich dzieci w wieku 15-16 lat oraz aż 93% nastolatków w wieku 17-18 co najmniej raz w życiu sięgnęło po alkohol. Trudno jest znaleźć nastolatka, który potrafiłby racjonalnie uargumentować, dlaczego sięga po ten środek odurzający. Większość nastolatków deklaruje, że alkohol pomaga im po prostu wzbogacić spotkania towarzyskie oraz ulepszyć jakość imprezy. Niepokojące jest jednak to, że młodzież często sięga świadomie po alkohol ze względu na swój zły stan psychiczny. Aż ¼ polskich nastolatków biorących udział w badaniu zadeklarowało, że piło alkohol ze względu na swoje słabe samopoczucie. Jest to szczególnie niepokojące, gdyż takie osoby od najmłodszych lat budują nawyk sięgania po alkohol w sytuacjach depresyjnych. Co trzeci nastolatek przyznaje także, że pije, by zapomnieć o swoich problemach. Lecz dużo młodych osób nie zdaje sobie sprawy jakie mogą być skutki spożywania alkoholu w tak młodym wieku

A OTO SKUTKI SPOŻYWANIA ALKOHOLU U MŁODZIEŻY

Picie alkoholu w młodym wieku znacząco wpływa na rozwijący sie mózg. Badania wykazały, że w mózgu nastolatka pijącego alkohol tworzy się znacznie mniej komórek mózgowych (mózg kształtuje się do ok. 25. roku życia) oraz można dostrzec zmiany w funkcjonowaniu neuroprzekaźników, czyli połączeń komórkowych. Dlatego picie alkoholu w młodym wieku pogarsza umiejętności poznawcze, m.in. osłabia pamięć i zaburza koncentrację oraz upośledza funkcjonowanie społeczne.

Picie alkoholu negatywnie wpływa na funkcjonowanie poszczególnych układów i organów w ciele człowieka.  Nadmierne spożywanie alkoholu prowadzi do uzależnienia oraz zaburzenia działania wszystkich narządów wewnętrznych, pogorszenia stanu zdrowia, powoduje otyłość, problemy ze snem oraz wiele innych negatywnych konsekwencji. Wątroba jest najbardziej narażonym narządem na działanie alkoholu. Ponieważ głównym zadaniem wątroby jest filtracja oraz detoksykacja metaboliczna. Choroby wątroby mogą przebiegać bezobjawowo, nie oznacza to jednak, że nadużywając alkoholu nie niszczymy tego narządu.  Spożywanie alkoholu w dużej ilości podnosi ciśnienie krwi zwiększając ryzyko zawału serca, a nawet zgonu. Alkohol negatywnie wpływa również na działanie układu pokarmowego i prowadzi do zniszczenia struktury błony śluzowej, powodując takie schorzenia jak:

 • zapalenie języka,
 • zapalenie jamy ustnej,
 • zanik błony śluzowej żołądka,
 • zapalenie błony śluzowej żołądka,
 • upośledzenie pracy jelit (biegunka),
 • zwolniona perystaltyka żołądka oraz inne.

Częste spożywania alkoholu negatywnie oddziałuje na hormony. Duże ilości alkoholu mogą spowodować:

 • impotencję, utratę libido u mężczyzn,
 • zaburzenie cyklu miesiączkowego, wczesną menopauzę u kobiet.

Picie alkoholu wpływa negatywnie zarówno na zdrowie fizyczne, jak i psychiczne. Zwiększa ryzyko pojawienia się uzależnienia od alkoholu, staje się przyczyną depresji lub innych zmian, dotyczących zdrowia psychicznego. Liczne badania naukowe podają informacje, że osoby uzależnione od alkoholu są bardziej podatne na depresję, stany lękowe oraz mają problemy ze snem.

Szkody zdrowotne to jednak nie jedyne konsekwencje picia alkoholu w młodym wieku. Zaliczyć do nich należy także m.in. większe ryzyko uczestniczenia w wypadkach komunikacyjnych, stosowania przemocy lub doświadczenia jej z czyjejś strony, pogorszenia wyników szkolnych czy podejmowania zachowań przestępczych .

Co więcej, młodzi zazwyczaj nie wiedzą, jak działa na nich alkohol, dlatego są bardziej narażeni na przedawkowanie tej substancji odurzającej.

Natalia Guminiak , Julia Hecko

Hexen (narkotyk) - jaki ma wpływ na zdrowie?

Co to są dopalacze?

Dopalacze są związkami, których budowa chemiczna zbliżona jest do kontrolowanych środków odurzających lub substancji psychotropowych, mogą wykazywać również działanie psychoaktywne. Pośród nowych środków psychoaktywnych można wyróżnić substancje o różnej budowie chemicznej, jednak działające na te same receptory co substancje kontrolowane.

Jakie skutki powoduje zażywanie dopalaczy ?

Jednym z najważniejszych skutków jest ryzyko utraty zdrowia psychicznego jak i fizycznego. Zażywanie dopalaczy powoduje uzależnienia, które niszczą nasze funkcjonowanie w codziennym życiu.  

Dlaczego dopalacze są aż tak niebezpieczne ?

Dopalacze, są nazywane też "nowymi narkotykami", to substancje psychoaktywne o zróżnicowanym składzie chemicznym. Ich działanie nie zostało do końca poznane, dlatego trudno przewidzieć ich wpływ na ludzki organizm.

Nie ma charakterystycznych objawów zatrucia dopalaczami w zależności od rodzaju zażytej substancji oraz dawki mogą wystąpić różne symptomy:

 • nadmierny przypływ energii, pobudzenie psychoruchowe,
 • podwyższenie nastroju,
 • rozdrażnienie,
 • wahanie nastroju,
 • zaburzenia świadomości,
 • zaburzenia oddechowe do zatrzymania oddechu,
 • zwolnienie czynności serca, niskie ciśnienie tętnicze,
 • agresja,
 • stany depresyjne,
 • halucynacje, napady lęku,
 • bóle głowy,
 • kołatanie serca.

 

Jak wyleczyć osobę, która zażyła dopalacze ?

Przez to, że skład dopalaczy jest wciąż nieznany trudno leczyć osoby dotknięte skutkami ich zażywania.  

Odpowiedzialność prawna nieletniego za  posiadanie narkotyków, dopalaczy.

Nieletni to osoba, która popełniła czyn karalny w wieku od 13 do 17 lat, taka osoba będzie podlegała pod ustawę z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich. Sąd rodzinny może zastosować wobec nieletniego wszystkie z dostępnych środków wychowawczych tj. 

 1. upomnienie;
 2. zobowiązanie do określonego postępowania, a zwłaszcza do naprawienia wyrządzonej szkody w całości albo w części, do zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, do wykonania prac społecznych, do przeproszenia pokrzywdzonego, do podjęcia nauki lub pracy, do uczestniczenia w odpowiednich zajęciach o charakterze wychowawczym, terapeutycznym, w szczególności terapii uzależnień, psychoterapii, psychoedukacji, lub szkoleniowym, do powstrzymania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, do powstrzymania się od kontaktowania się z pokrzywdzonym lub innymi osobami w określony sposób lub do zaniechania używania substancji psychoaktywnej;
 3. nadzór odpowiedzialny rodziców albo opiekuna nieletniego;
 4. nadzór organizacji społecznej, w tym organizacji pozarządowej, której celem statutowym jest praca z nieletnimi o charakterze wychowawczym, terapeutycznym lub szkoleniowym, zapobieganie demoralizacji nieletnich lub pomoc w readaptacji społecznej nieletnich, pracodawcy albo osoby godnej zaufania udzielających poręczenia za nieletniego;
 5. nadzór kuratora sądowego;
 6. skierowanie do ośrodka kuratorskiego, a także do organizacji społecznej, w tym organizacji pozarządowej, lub instytucji zajmujących się pracą z nieletnimi o charakterze wychowawczym, terapeutycznym lub szkoleniowym, po uprzednim porozumieniu się z tą organizacją lub instytucją;
 7. zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów albo pojazdów określonego rodzaju;
 8. przepadek przedmiotów pochodzących z czynu zabronionego, przepadek przedmiotów, które służyły lub były przeznaczone do popełnienia czynu zabronionego, przepadek równowartości przedmiotów pochodzących z czynu zabronionego lub przedmiotów, które służyły lub były przeznaczone do popełnienia czynu zabronionego, przepadek przedmiotów, których wytwarzanie, posiadanie, obrót, przesyłanie, przenoszenie, przewóz lub przechowywanie jest zabronione, przepadek przedsiębiorstwa albo jego równowartości, przepadek korzyści majątkowej albo jej równowartości lub przepadek przedmiotów czynów zabronionych;
 9. umieszczenie w rodzinie zastępczej zawodowej specjalistycznej, która ukończyła szkolenie przygotowujące do sprawowania opieki nad nieletnim, zwanej dalej “rodziną zastępczą zawodową”;
 10. umieszczenie w młodzieżowym ośrodku wychowawczym;
 11. umieszczenie w okręgowym ośrodku wychowawczym.

POMOC

800 060 800 – Infolinia Głównego Inspektora Sanitarnego

801 199 990 – Telefon Zaufania Narkomania

801 889 880 – Telefon Zaufania Uzależnienia behawioralne

800 100 100 – Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci

800 12 12 12 – Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

116 111 – Telefon Zaufania dla dzieci i młodzieży

Ewa Ciężka , Hanna Mikołajczyk

Stres | Przyczyny, długotrwałe skutki i negatywne objawy stresu

Stres jest reakcją organizmu na zewnętrzne bodźce, które wymagają od nas szybkiej adaptacji do aktualnych warunków.

Uważany jest za doświadczenie nieprzyjemne, powodujące fizyczny i psychiczny dyskomfort.

Jak poradzisz sobie ze stresem?

 • Często dzwoń do bliskich lub przyjaciół.
 • Czerp informacje ze sprawdzonych źródeł.
 • W miarę możliwości dbaj o zdrowy styl życia.
 • Śpij 7-8 godzin.
 • Skoncentruj się na dobrych rzeczach.
 • Ćwicz regularnie.
 • Słuchaj muzyki. 
 • Baw się z pupilem.
 • Weź głęboki oddech.
 • Pisz pamiętnik.
 • Przytul się z bliskim lub pupilem.
 • Jedz zdrowe jedzenie.
 • Pij duże ilości wody.
 • Zamień stres w zabawę.
 • Obejrzyj śmieszny film

Negatywne skutki stresu

Przewlekły stres jest niezwykle groźny dla naszego zdrowia. Nie bez powodu kortyzol nazywany jest "hormonem zabójcą", szczególnie w połączeniu z wysokim stężeniem adrenaliny. Podwyższony poziom hormonów stresu prowadzić może do rozwoju poważnych schorzeń układu krążenia, w tym zaburzeń tętna, arytmii i częstoskurczów oraz miażdżycy. Towarzyszący im wysoki poziom glukozy we krwi prowadzić może do otyłości ,  w dalszej perspektywie cukrzycy typu 2. Częste narażenie na stres negatywnie oddziałuje także na działanie układu immunologicznego, oddechowego, endokrynologicznego i nerwowego.

Autorzy : Maja Leśnik, Izabela Strzelecka, Amelia Mateja.