Bezpieczny powrót do szkoły z zaleceniami i wskazówkami MEN i GIS ...

 

 https://youtu.be/CEl7eBx2wsE