Informacja dla rodziców

Szanowni Państwo,

Informuję, iż rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2023/2024 w Zespole Szkół Samorządowych im. Wł. St. Reymonta w Pątnowie będzie przebiegało w następującym porządku:

Publiczna Szkoła Podstawowa w Pątnowie

Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2023/2024 na dużej sali gimnastycznej w dniu 04.09.2023 r. godzina 9:00

Publiczne Przedszkole w Pątnowie

Uroczystość rozpoczęcia w dniu 04.09.2023 r. godzina 10:00 mała sala gimnastyczna.

Publiczne Przedszkole w Popowicach i Kamionka

Uroczystość rozpoczęcia w dniu 04.09.2023 r. godzina 11:00

INFORMACJE DODATKOWE

W Dniu 01.09.2023 r. przedszkola pełnią dyżury w następujących godzinach:

Publiczne Przedszkole w Pątnowie 7:00 do 16:00

Publiczne Przedszkole w Popowicach 7:00 do 16:00

Publiczne Przedszkole w Kamionce 7:30 do 16:00

Obiady będą od dnia 05.09.2023 r.

W dniu rozpoczęcia roku szkolnego 04.09.2023 r. przedszkola pracują zgodnie z planem.

DOWOZY SZKOLNE

W dniu rozpoczęcia 04.09.2023 r. autobusy szkolne rano kursują zgodnie z planem jak w poprzednim roku szkolnym. Odwóz uczniów po zakończeniu rozpoczęcia roku szkolnego około godziny 10:15. Natomiast odwóz przedszkolaków o godz. 14:00.

Msza św. o godz. 8:00 – opiekę sprawują rodzice

 D. Hanas- dyrektor ZSS Pątnów

Narodowy Spis Powszechny...

GODZINA DOSTĘPNOŚCI

ZSS Pątnów

godzinydost

 

Informuję również, iż jeżeli ktoś z Państwa nie może być we wskazanych godzinach dostępności, a chciałby porozmawiać z którymkolwiek z nauczycieli, to zawsze można umówić się indywidualnie przez dziennik elektroniczny na spotkanie w dogodnym dla Państwa terminie.

D. Hanas- dyrektor ZSS Pątnów

Szanowni Państwo,

informuję, iż ze względów organizacyjno- kadrowych zajęcia zdalne w grupie starszej w Publicznym Przedszkolu w Pątnowie oraz w Publicznym Przedszkolu w Popowicach prowadzone będą od 12.04.2021r tj. od poniedziałku.  O formie pracy zdalnej zostaniecie Państwo poinformowani przez nauczyciela do 09.04.2021r.

D. Hanas- dyrektor ZSS Pątnów

 

Szanowni Państwo,

Informuję, iż od 01.02.2022r.  trwa rekrutacja do Publicznej Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół Samorządowych im. Wł. St. Reymonta w Pątnowie, do Publicznego Przedszkola w Pątnowie, do Publicznego Przedszkola w Popowicach, do Publicznego Przedszkola w Kamionce. Wnioski można pobrać w sekretariacie szkoły , u wychowawców grup oraz ze strony internetowej szkoły. Termin składania wniosków do 11.03.2022r.

D. Hanas- dyrektor ZSS Pątnów

RYS HISTORYCZNY SZKOŁY

W dniu 27 lutego 1999 roku Rada Gminy w Pątnowie zdecydowała o utworzeniu gimnazjum, jedynej tego typu szkoły w gminie, właśnie w Pątnowie. Wówczas jeszcze nie było śladu obiektu szkolnego.
Dokładnie 31 marca rozpoczęto pierwsze prace przy wykopach pod fundamenty. Na połowie lipca 1999 roku obiekt stał już w stanie surowym, ale mało kto z osób przyglądających się budowie wierzył, że we wrześniu rozpoczną się zajęcia lekcyjne.

A jednak!

1 września 1999 roku nastąpiło otwarcie i poświęcenie części szkoły oraz inauguracja roku szkolnego 1999/2000.

Swoją obecnością zaszczycili: wicewojewoda łódzki Wojciech Gulin, wicekurator łódzki Dorota Szafran, poseł Wojciech Zarzycki, senator Jerzy Pieniążek, starosta powiatu wieluńskiego Mieczysław Łuczak, wójt gminy Patnów Edward Kiedos, komendant „Nadwarciańskiego Grodu" 

budowa

Krystyna Mikita, radni Gminy Pątnów i powiatu wieluńskiego. Podczas uroczystości nie zabrakło także oficjalnego przecięcia wstęgi.Dokonali tego m. in. Jarosław Kalinowski, poseł na Sejm Wojciech Zarzycki, senator Jerzy Pieniążek, Wiceprzewodniczący Zarządu Województwa Łódzkiego Marian Łabędzki, starosta wieluński Mieczysław Łuczak, , wójt Gminy Pątnów, Edward Kiedos, dyrektor Gimnazjum, Jolanta Łuczak i przedstawicielka gimnazjalnej młodzieży.historiaszkoły

W nowej szkole rozpoczęło naukę 80 gimnazjalistów z terenu gminy Pątnów. Utworzono trzy klasy pierwsze. Zajęcia dydaktyczne odbywały się w czterech salach lekcyjnych. W pozostałej części budynku trwały prace wykończeniowe. Rozpoczęto budowę sali gimnastycznej.
Pierwszy rok szkolny był okresem wytężonej pracy nie tylko dla ekipy budowlanej ale również dyrekcji, grona pedagogicznego , rodziców i młodzieży. Obok wznoszących się murów sali gimnastycznej, lśniących, nowych sal dydaktycznych, tworzyliśmy program nowej szkoły, budowaliśmy przede wszystkim atmosferę szkoły, przyjaznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli.

wstęga

Pojawiły się pierwsze sukcesy w sporcie, ekologii, matematyce, muzyce.

W sporcie drużyna dziewcząt wywalczyła:

I miejsce w powiecie wieluńskim w tenisie stołowym

II miejsce w rejonie w tenisie stołowym

I i II miejsce w tenisie stołowym w rozgrywkach o Puchar Wójta Gminy Pątnów

II miejsce w powiecie w drużynowych biegach przełajowych

II miejsce w powiecie w indywidualnych biegach przełajowych

Ekologia:

III miejsce w wojewódzkim konkursie ekologicznym: „Czy mieszkamy na terenie czystym ekologicznie?"

Nagroda i dwa wyróżnienia w powiatowym turnieju „Młodego biologa"

III miejsce w gminnym konkursie „Ekologia w prozie i poezji"

Muzyka:

I i II miejsce w gminnym konkursie „Już gram"

Matematyka:

III miejsce w Wieluńskim Turnieju Matematycznym „Platoniada"matematyczny

Największym naszym przedsięwzięciem było włączenie się w obchody "ROKU REYMONTOWSKIEGO 2000" ogłoszonego przez Sejm RP. Postać wielkiego Polaka,Noblisty Polski Niepodległej obraliśmy sobie za patrona szkoły. Przygotowywaliśmy się do wielkiego wydarzenia, jakim było nadanie szkole imienia Wł. St. Reymonta.Niezwykle bogatą oprawę miało otwarcie i przekazanie obiektu szkolnego, połączone z nadaniem szkole imienia Władysława Stanisława Reymonta oraz wręczenie sztandaru. Dodatkowego splendoru uroczystości dodało uczestnictwo Honorowego Patrona Obchodów „Roku Reymontowskiego 2000", jednocześnie kandydata na prezydenta RP – Jarosława Kalinowskiego.Reymont

Muzyczną oprawę święta zapewniała ubrana w górnicze mundury orkiestra Kombinatu Cementowo-Wapienniczego „WARTA" z Działoszyna oraz Zespół Ludowy z Popowic ubrany w stroje regionalne.

-„Nie ukrywam, że decyzja o rozpoczęciu budowy gimnazjum była dla mniei dla Rady Gminy niezwykle odważną, ale cały czas mieliśmy na uwadze dobro naszych dzieci. Dobro nie tylko w hasłach, ale i w czynach" – to słowa wypowiedziane przez wójta gminy Pątnów, Edwarda Kiedosa. „Ważną rolę w realizowaniu inwestycji odegrała dobra współpraca z urzędami oraz ogromne zaangażowanie dyrektora gimnazjum, Jolanty Łuczak" kontynuował wójt gminy Pątnów.

Rzeczywiście, zarówno szkoła, której pierwszą część oddano przed rokiem (budowa gimnazjum i sali trwała w sumie 16 miesięcy), jak i sala gimnastyczna stworzone są na miarę obecnych czasów.

Dyrektor Publicznego Gimnazjum, Jolanta Łuczak wyraziła podziękowania przede wszystkim władzom Gminy Pątnów. Z dumą stwierdziła, iż nie jedna miejska szkoła może pozazdrościć takiego obiektu. W przededniu wejścia do wspólnej Europy, nasze gimnazjum jest przykładem zmian jakie wnosi reforma oświaty. Jesteśmy przekonani, że uczniowie potrafią docenić warunki w jakich będą zdobywać wiedzę. W przyszłości nasi absolwenci będą kontynuować to, co my zaczęliśmy. Mamy nadzieję, że nasi wychowankowie dostarczą nam powodów do dumy, będą ludźmi światłymi, rozważnymi pełnymi szacunku dla drugiego człowieka. Jeszcze sto lat temu zdobycie znaczącej pozycji w społeczeństwie dla dziecka wywodzącego się ze wsi było wyjątkowym zjawiskiem. Potwierdzeniem twego jest życie człowieka, którego wybraliśmy na patrona. Władysław Stanisław Reymont urodził się w radomszczańskiej wsi, Kobiele Wielkie. Już jako mały chłopiec przejawiał zainteresowania literackie. Tylko dzięki wytrwałości, uporowi, rozwijał swoje uzdolnienia. Stał się piewcą polskiej wsi, jej urody i tradycji.

Nasze kontakty ze światem, Europą staną się integralną częścią życia. W tej rzeczywistości nie wolno nam, zapomnieć o naszych małych ojczyznach. Pamiętajmy o tym, co w nich najcenniejsze. Zostańmy wierni maksymie naszego patrona: „ ... Zachowajmy polską duszę, jej najświętsze i najgłębsze cechy."

Zaproszeni goście ofiarowali naszemu gimnazjum z okazji święta upominki w postaci sprzętu sportowego, encyklopedii, słowników itp.Nie brakowało sponsorów, którzy przekazali środki finansowe oraz sprzęt szkolny. Prezenty na pewno przydadzą się nauczycielom, a głównie uczniom.

Na zakończenie wszyscy uczestnicy uroczystości wzięli udział w weselu wieluńskim w wykonaniu zespołu folklorystycznego z udziałem naszych uczniów (Reymont gościł na weselu wieluńskim).

Uważam, że warto było poświęcić wiele czasu, trudu i zaangażowania. Dziś jesteśmy dumni, że mamy szkołę na miarę XXI wieku. Staliśmy się ośrodkiem zainteresowania. To nie kto inny jak wójtowie z sąsiednich gmin gratulowali odważnych i mądrych decyzji. O naszym gimnazjum piszą i mówią nie tylko w lokalnej prasie, radiu, także w „Teleexpressie" i w „WIADOMOŚCIACH" TVP.

Wielkim wyróżnieniem dla szkoły był udział młodzieży, dyrekcji i wychowawców w uroczystościach w 75 rocznicę śmierci pisarza, organizowaną przez Zarząd Stowarzyszenia Dziennikarzy im. WŁ. St. Reymonta w Warszawie.5 grudnia 2000 roku 50-cio osobowa grupa wyruszyła do Warszawy. Pierwszym etapem podróży były Lipce Reymontowskie, miejsce nierozerwalnie złączone z postacią pisarza.Symbol wsi polskiej przełomu XIX i XX wieku, utrwalony na łamach arcydzieła literackiego o nie przemijającej wartości artystycznej, jaką jest powieść „Chłopi". Pamiątki zebrane w Muzeum Reymonta Przybliżyły nam ówczesną kulturę i tradycje chłopskie.

Powązki to dalszy etap naszej podróży. Nad grobem Noblisty zebrali się przedstawiciele życia politycznego i kulturalnego, między innymi F. J. Stefaniuk, wicemarszałek Sejmu RP, Przewodniczacy Komitetu Organizacyjnego Obchodów „ROKU REYMONTOWSKIEGO 2000", dr Samborski, delegacje i poczty sztandarowe szkół i organizacji noszących imię Reymonta oraz zespół ludowy z Lipiec.Z dumą patrzyliśmy na nasz sztandar jako znaczący akt wpisany w historię „ROKU REYMONTOWSKIEGO"

dętaKulminacyjnym punktem uroczystości była Msza Św. W Kościele Swiętego Krzyża na Krakowskim Przedmieściu. Wśród zebranych wyróżniał się tłum kolorowych wełniaków i wianków na głowach. To mieszkańcy Lipiec tak tłumnie przybyli. Wśród nich Boryna z Jagną z chlebem i bukietem polnych kwiatów, które złożyli na ręce biskupa z Łowicza, Józefa Zawitkowskiego. Prezes PSL, Jaroslaw Kalinowski, wicemarszałek Stefaniuk, siostrzenica Reymonta pani Załęska, mieszkańcy Lipiec, dziennikarze, uczniowie, nauczycieleszkół noszących imię Noblisty, to jakże gorąco witani i pozdrawiani przez ks. Biskupa w szatach mszalnych przyozdobionych łowickim haftem. Kapela ludowa grała i śpiewała łowickie pozdrowienia a lektorzy wygłaszali fragmenty „Chłopów".

Naszym przeżyciom towarzyszyła tylko jedna myśl: imię Reymonta stało się bliskie i drogie nam wszystkim. Nasza mała ojczyzna na zawsze będzie związana z osoba pisarza.wójt

31 stycznia 2001 roku w Warszawie miał miejsce okolicznościowy koncert z okazji zakończenia „Roku Reymontowskiego 2000". W spotkaniu delegacji wszystkich szkół Reymontowskich z całego kraju brała udział delegacja z Pątnowa z wójtem Edwardem Kiedosem i dyrektor Gimnazjum Jolantą Łuczak. Podsumowanie obchodów roku naszego patrona miało miejsce w Muzeum Paderewskiego w Łazienkach. Najważniejszym punktem było wręczenie przez dr Samborskiego okolicznościowych medali wybitych z okazji „Roku Reymontowskiego".

Best webhosting site hostgator coupon and online poker on party poker

 

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

Szanowni Państwo, rozpoczęcie roku szkolnego w dniu 01.09.2021 r. przedstawia się następująco:

O godz. 9:00 krótkie uroczyste rozpoczęcie na boisku szkolnym, a następnie przejście do klas wraz z wychowawcami. W przypadku złych warunków atmosferycznych, tylko spotkanie z wychowawcami klas.

Klasa I – uczniowie wraz z jednym rodzicem, spotkanie na małej sali gimnastycznej a następnie przejście z wychowawcą do klasy.

Wychowawcy klas oraz przydział sal

Kl. I – p. E. Pęcherz – sala nr 12

Kl. II – p. G. Garnczarek – sala nr 10

Kl. III – p. I. Grondys – sala nr 9

Kl. IV – p. S. Bąk – sala nr 3 obok sekretariatu

Kl. V – p. I. Mierzwiak – sala nr 5

Kl. VI – p. M. Raducka – sala nr 2

Kl. VIIa – p. G. Kalemba – sala nr 11

Kl. VIIb – p. P. Jurczyńska – sala nr 4

Kl. VIIIa – p. E. Klimas – sala nr 10

Kl. VIIIb – p. M. Pawlik – sala nr 9 

W związku z wytycznymi epidemiologicznymi związanymi z pandemią wejście na teren placówki tylko w maseczce. Uczniowie również w maseczkach, w salach lekcyjnych podczas zajęć mogą maseczkę ściągnąć. Przy wejściu do budynku obowiązkowa dezynfekcja rąk. Bardzo proszę aby uczniowie zabrali ze sobą torbę na podręczniki i ćwiczenia. Kluczyki do szafek otrzymają 2 września. Informuję również, iż stawka żywieniowa wynosić będzie 5 zł- płatność za obiady, tak jak do tej pory w sekretariacie szkoły. W przypadku zapomnienia, bądź zgubienia hasła do dziennika elektronicznego istnieje możliwość wygenerowania nowego hasła w sekretariacie szkoły.

DOWOZY- autobusy szkolne kursują bez zmian, tak jak w poprzednim roku szkolnym. Bilet uprawniający do dowozu jest ważny wraz z legitymacją szkolną. W przypadku zgubienia lub zniszczenia legitymacji szkolnej należy zgłosić się do sekretariatu szkoły, celem wydania duplikatu legitymacji.

W dniu 01.09. 2021 r. – rozpoczęcie roku, dowóz będzie w następujących godzinach:

Godz. 7: 40 Popowice

Godz. 7:55 Bieniec

Godz. 8: 15 PKP

Godz. 8: 25 Kamionka

Godz. 8:40 Salamony

Uczniowie po przyjeździe do placówki mają zapewnioną opiekę. W autobusie obowiązuje maseczka.

Ze względu na pandemię uczestnictwo we mszy świętej jest indywidualną sprawą każdego dziecka i rodziców. Szkoła nie organizuje dowozu ani opieki.

Odwóz po zakończeniu rozpoczęcia około godz. 10: 15 – 10:30. Bardzo proszę o cierpliwość, gdyż uczniowie odjeżdżać będą po kolei, w tym dniu jednym autobusem. Podczas oczekiwania na odwóz mają zapewnioną opiekę.

ORGANIZACJA ROZPOCZĘCIA W PRZEDSZKOLACH

Przedszkole w Pątnowie grupa młodsza o godzinie 10: 15 – mała sala gimnastyczna następnie przejście z wychowawcą do sali

Przedszkole w Pątnowie grupa starsza o godzinie 10: 30 – mała sala gimnastyczna następnie przejście do sali z wychowawcą

Przedszkole w Popowicach- rozpoczęcie o godz. 11:15

Przedszkole w Kamionce o godzinie 12:15

W placówce obowiązują maseczki oraz dezynfekcja rąk przed wejściem. Z dzieckiem przychodzi jeden rodzic lub prawny opiekun.

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt tel. :43 8865340.

Dyrektor ZSS Pątnów

 

 

 

Szanowni rodzice, informuję, iż dowozy uczniów( rano) bez zmian, tak jak we wrześniu i październiku. Natomiast odwóz będzie po 5 lekcji oraz po 6 lekcji. Uczniowie z Bieńca, Salamonów oraz przedszkolaki odjeżdżają drugim kursem. Ponadto informuję, iż od stycznia nastąpiła zmiana opiekunów w autobusach. Będą to osoby zatrudnione przez organ prowadzący. Zmiana nastąpiła zgodnie z wymogami prawa.

D. Hanas - dyrektor ZSS Pątnów