17 grudnia 2022 roku, zgodnie z wieloletnią już tradycją, w naszej szkole zostały wystawione jasełka. Historie biblijne sprzed ponad 2000 lat odtworzyli uczniowie klas III-VIII pod opieką nauczycieli: pani Barbary Siwuk, pani Magdaleny Pawlik i pani Kingi Świegot

     O godzinie 17.00 w sali gimnastycznej zebrali się: pani dyrektor Dorota Hanas, pani wicedyrektor Mariola Piotrowska, przedstawiciele Rady Rodziców, Rady Gminy Pątnów, organu prowadzącego, nauczyciele, uczniowie i ich rodzice oraz społeczność lokalna. Bożonarodzeniowa scenografia przygotowana przez panią Irenę Mierzwiak wprowadziła zgromadzoną publiczność w świąteczny nastrój. Niewątpliwie uroku dodały pięknie udekorowane stoły przez panią Justynę Kiedos, panią Elżbietę Pęcherz i panią Wiolettę Raducką. Magię świąt mogliśmy poczuć przede wszystkim dzięki uczniom.

     Szkolni aktorzy z ogromnym zaangażowaniem wcielili się w swoje role, przypominając w ten sposób wydarzenia biblijne, kiedy to w Betlejem narodziło się Boże Dziecię. W centrum scenicznych wydarzeń znaleźli się Diabeł i Anioł. Diabeł poszukiwał sposobu, jak ściągnąć ludzi na złą drogę i zgasić nadzieję na przyjście Pana, zaś Anioł chciał rozpalić w ludziach miłość i obudzić wiarę. Zarówno jeden, jak i drugi mieli obok siebie pomocników. Mimo usilnych starań diabłów, niebo wygrało z zakusami piekła. Odwieczna walka dobra ze złem w naszym przedstawieniu zakończyła się wynikiem ,,Jeden – Zero dla Nieba”. Dopełnieniem inscenizacji były kolędy i pastorałki, które pod kierunkiem pani dyrektor Doroty Hanas zaśpiewał chór szkolny. Radosny śpiew kolęd przypomniał wszystkim, że święta Bożego Narodzenia są już blisko.

     Po zakończeniu przedstawienia głos zabrała pani dyrektor Dorota Hanas, która podziękowała uczniom oraz ich opiekunom za przygotowanie jasełek, następnie złożyła wszystkim życzenia z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia. Życzenia złożył również przewodniczący Rady Gminy Pątnów pan Grzegorz Pietrzyński, który w swojej wypowiedzi wygłosił wiele ciepłych słów pod adresem młodych artystów.

     Jasełka zakończył poczęstunek w postaci kawy, herbaty i pysznych ciast upieczonych specjalnie na tę uroczystość przez rodziców naszych uczniów. O miłą atmosferę przy świątecznych stołach zadbał też Samorząd Uczniowski, który zajął się kelnerowaniem.

Oby wspaniały nastrój tego dnia towarzyszył wszystkim przez cały rok!

Organizatorzy jasełek składają serdeczne podziękowania rodzicom, uczniom, nauczycielom oraz wszystkim osobom zaangażowanym w tę piękną szkolną uroczystość.

Zapraszamy na FILM oraz FOTORELACJĘ z tego wyjątkowego spotkania na podstawie zdjęć autorstwa pani Anny Pilarczyk. 

Kinga Świegot i Magdalena Pawlik

Grudzień to wyjątkowy miesiąc.

Od pierwszych dni towarzyszy mu nastrój wyczekiwania…

Najpierw na przybycie ulubionego Świętego - Mikołaja, a następnie na magiczne święta  Bożego Narodzenia. Odliczając dni do tych szczególnych chwil, podczas zajęć świetlicowych rozmawialiśmy na temat zwyczajów, tradycji i symboli świątecznych.

Grudniowym zajęciom towarzyszyło tworzenie prac plastycznych o tematyce zimowej, wykonanych różnymi technikami i materiałami. Na dekoracjach bardzo szybko pojawiły się choinki, bałwanki, aniołki, łańcuchy oraz gwiazdy. Nie zabrakło zabaw i tańców. Powoli zaczynają również docierać do nas kartki z pozdrowieniami i życzeniami od zaprzyjaźnionych szkół, w ramach udziału w ŚWIETLICOWEJ WYMIANIE POCZTÓWKOWEJ. Za wszystkie pozdrowienia i miłe słowa nasza świetlica serdecznie dziękuje dzieciom i ich opiekunom z innych świetlic.

Opracowali: nauczyciele świetlicy

 

https://photos.app.goo.gl/dj5ExWsoQEAmyHFJA

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH UCZNIÓW

DO UDZIAŁU W VI EDYCJI SZKOLNEGO KONKURSU

„FIZYKA I CHEMIA W OBIEKTYWIE”

fizyka

Organizator Konkursu:

Nauczyciele fizyki i chemii ZSS w Pątnowie


Cel Konkursu:

  • rozbudzenie zainteresowań uczniów fizyką i chemią poprzez dostrzeganie piękna zjawisk fizycznych i procesów chemicznych w otaczającym nas świecie,
  • doskonalenie umiejętności wykonywania doświadczeń,
  • popularyzacja fizyki i chemii wśród młodzieży.

Uczestnicy Konkursu:

Uczniowie klas VII, VIII.

Realizacja konkursu:

Wykonanie i złożenie prac u nauczycieli fizyki lub chemii.

KONKURS OBEJMUJE TRZY KATEGORIE FOTOGRAFII:

I. Obserwacja zjawiska fizycznego lub procesu chemicznego– seria fotografii.

II. Doświadczenie fizyczne lub chemiczne – seria fotografii.

III. Fotografia artystyczna zjawiska fizycznego lub procesu chemicznego.

 

WYKONANIE I OBRÓBKA ZDJĘĆ:

Fotografie mogą być wykonane dowolną techniką (kolorowe lub czarno-białe).

Korekta cyfrowa zdjęć może dotyczyć jedynie redukcji koloru, rozjaśnienia oraz kontrastowania.

Zdjęcia konkursowe nie mogą naruszać praw osób trzecich.

Prace należy składać w formie odbitek na błyszczącym papierze w formacie co najmniej 15cmx20cm.

Każdy uczeń może złożyć dowolną ilość fotografii w danej kategorii.

Autorem danej pracy może być tylko jeden uczeń.

Uczniowie składają prace dołączając (na oddzielnej kartce A4 – wydruk komputerowy, czcionka Times New Roman 14p.) do każdej fotografii nazwę fotografowanego zjawiska lub procesu, imię i nazwisko, szkołę i klasę oraz krótki opis.

 Uczestnicy do zdjęć dołączają zapis cyfrowy zdjęcia lub serii zdjęć w formacie jpeg na płycie CD lub w postaci pliku przeslanego do nauczyciela fizyki, a organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ich wykorzystania w celu propagowania konkursu.

Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację Regulaminu Konkursu.

KRYTERIA OCENIANIA:

projekt doświadczenia,

sposób pokazania zjawiska fizycznego lub procesu chemicznego

podanie prawidłowej nazwy zjawiska fizycznego oraz krótkiego opisu tego zjawiska,

prezentacja walorów estetycznych.

Autorzy I miejsca otrzymają cząstkową ocenę celującą odpowiednio z fizyki lub chemii. 

Autorzy II i III miejsca otrzymają cząstkową ocenę bardzo dobrą odpowiednio z fizyki lub chemii. 

HARMONOGRAM:

10.03.2023 r. – termin składania prac

kwiecień 2023r. – ogłoszenie wyników

Serdecznie zapraszamy do udziału młodych fizyków, chemików i fotografów. Powodzenia!

Organizator konkursu: 
Małgorzata Raducka – nauczyciel fizyki

Mariola Piotrowska – nauczyciel chemii

                                                                           

                                                                                                Królowa

 

                     Konkurs z języka angielskiego "Królowa Elżbieta II w moich oczach" rozstrzygnięty

Na początku listopada bieżącego roku w naszej szkole został ogłoszony konkurs pod tytułem „Królowa Elżbieta II w moich oczach”.

Jego celem  było  zachęcenie uczniów do poszukiwania wiedzy na temat historii i kultury Wielkiej Brytanii, pobudzenie do rozwijania zdolności plastycznych dzieci i umożliwienie zaprezentowania  ich artystycznych i twórczych umiejętności. Ważnym aspektem było też  kształtowanie postawy otwartości i tolerancji wobec innych kultur, a także rozwijanie wrażliwości estetycznej uczniów i pobudzanie ich twórczej wyobraźni.

Uczestnikami konkursu byli uczniowie klas IV-VIII. Zadaniem uczniów było wykonanie dowolną techniką artystyczną portretu królowej angielskiej Elżbiety II (rysunek kredką, tuszem, węglem, malarstwo na papierze, collage (kolaż), witraż, wydzieranka)

Wyniki konkursu  Królowa Elżbieta II w moich oczach  są następujące:

Miejsce I – Ewa Ciężka uczennica klasy VI oraz Antonina Smela uczennica klasy V

Miejsce II – Maja Roszczyk uczennica klasy IV

Miejsce III – Zuzanna Błach uczennica klasy IV

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w konkursie a laureatom gratulujemy.

ZDJĘCIA

W ostatnim dniu nauki uczniowie klasy III zasiedli do wspólnego stołu.

Ozdabianie pierników to ulubiona przez dzieci i starszych czynność kojarząca się ze Świętami Bożego Narodzenia.

Zdrowych,

pogodnych i pełnych radości

świąt Bożego Narodzenia

a także wielu wspaniałych chwil

spędzonych w gronie najbliższych

oraz szczęśliwego Nowego Roku

życzy Mały Samorząd Uczniowski.

Już tradycją jest, że 6. grudnia św. Mikołaj przynosi niespodzianki dla najmłodszych. Dzieci czekają na tę chwilę cały rok i zawsze z drżeniem serca zastanawiają się, czy i tym razem święty do nich zawita. Od dłuższego czasu na tę okoliczność wypełniały specjalny słoik dobrymi uczynkami.