Szanowni rodzice,

informuję, iż od poniedziałku tj. 29 marca 2021r.do 7.04. 2021 r.  w Publicznym Przedszkolu w Popowicach oraz w Publicznym Przedszkolu w Pątnowie - grupa starsza- zajęcia nie będą odbywać się online, ani w innej ustalonej przez nauczyciela formie ze względów organizacyjno- kadrowych.  Grupa młodsza Przedszkole Pątnów oraz Przedszkole w Kamionce pracuje zdalnie od 29.03.2021r. w sposób ustalony przez wychowawcę grupy z rodzicami. O wszelkich zmianach będziecie Państwo na bieżąco informowani. W razie jakichkolwiek pytań prosimy  kontaktować się z sekretariatem szkoły 438865340, lub z wychowawcą grupy.

Szanowni Państwo,

Decyzją Rady Rodziców spośród ofert, które wpłynęły na nowy rok szkolny 2021/2022 wybrano firmę ubezpieczającą Allianz.
W załączniku przesyłam ofertę.
Każdy rodzic wybiera indywidualnie wariant ubezpieczenia dla swojego dziecka. Są trzy warianty, wybieramy jeden i od tego wyboru zależy składka.

Informuję również, iż ubezpieczenie jest indywidualną sprawą każdego rodzica/ prawnego opiekuna.

Wpłaty przyjmowane będą w sekretariacie szkoły od 6.09 .2021 r.

Dyrektor ZSS Pątnów D.Hanas

Oferty z wariantami do przejrzenia:

Warunki ogólne

Oferta przedszkole

Oferta szkoła

 

W trakcie tworzenia.