Już 7 lutego przypada DZIEŃ BEZPIECZNEGO  INTERNETU. W związku z tym krótkie przypomnienie podstawowych zasad bezpiecznego korzystania z Internetu. O czym trzeba pamiętać?

 DBI

We współczesnym świecie nie wyobrażamy sobie życia bez komputera, smartfona i innych urządzeń, w których możemy korzystać z Internetu. Nowoczesne technologie nie są ani dobre ani złe, ważne, by wiedzieć jak z nich korzystać.

Higiena cyfrowa to postawa, której celem jest ograniczenie negatywnego wpływu nowych technologii na  życie człowieka. Zachowując higienę cyfrową, nie trzeba rezygnować z Internetu, trzeba świadomie z niego korzystać dbając też o właściwe nawyki.

 Co może się stać, jeśli będę niewłaściwie korzystać z Internetu? Jakie są skutki braku higieny cyfrowej u dzieci i na co wpływa? Oto kilka przykładów:

- apatia, wycofanie się z codziennych aktywności - chęć ciągłego przebywania w domu, w odosobnieniu  - niska samoocena  - unikanie kontaktów offline, w świecie rzeczywistym          - negatywne myślenie - problemy ze snem - problemy w szkole - utrata więzi z rodziną, izolacja od rodziny - cyfrowe „niewolnictwo”, utrata cennego czasu - stawanie się mniej asertywnym  - nieumiejętność zadbania o własną prywatność  - zaburzenia w relacjach bezpośrednich, np.; nieumiejętność prowadzenia rozmowy  - utrata zainteresowań -uzależnienie

 

W takim razie co robić, jak postępować, by "zdrowo", właściwie korzystać z Internetu? 

                                                     Modern A Foolproof Guide To Digital Marketing List Poster

Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień 21 listopada

W życzliwości drzemie prawdziwa moc uszczęśliwiania – nie tylko obdarowanego życzliwością, lecz przede wszystkim tego, który ją okazuje. Niech Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień rozchmurzy listopadową aurę!

Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień jest obchodzony 21 listopada. Życzliwość najczęściej kojarzy się z byciem miłym, a także serdecznością i drobnymi gestami okazywanymi spontanicznie i dobrowolnie, wywołującymi pozytywne emocje.

Idea święta wywodzi się ze Stanów Zjednoczonych. Jego oryginalna nazwa brzmi: Hallo World Day i symbolizuje główny cel, którym było pozdrawianie – mówienie hallo (cześć) do przynajmniej dziesięciu osób w ciągu dnia. Obecnie Dzień Życzliwości i Pozdrowień jest obchodzony w ponad 180 krajach. Tego dnia szczególną uwagę zwracamy na wzajemną życzliwość, aby uwrażliwić ludzi i wzbudzić pozytywne emocje.

A>Maryniak-Stanek-pedagog specjalny

Źródło Operon.pl

22 listopada 2022 r. uczniów klas IV-VIII odwiedzili funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Wieluniu mł. asp. M. Kolonowska , mł. asp.  Łukasz Krzemień, mł. asp. M. Biermuszka.

Głównym celem spotkania było zapoznanie młodzieży z najważniejszymi przepisami zawartymi w Ustawie o Postępowaniu w Sprawach Nieletnich. Podczas spotkania, uczniowie dowiedzieli się jaką odpowiedzialność karną ponoszą osoby nieletnie oraz poznali konsekwencje popełniania czynów zabronionych i przestępstw.

Uczniowie dowiedzieli się, czym są przemoc i agresja oraz jak mają postępować gdy jesteśmy ich świadkami. Policjant przypomniał wszystkim o bezwzględnym stosowaniu się do zasad i norm regulujących funkcjonowanie w szkole i społeczeństwie tj zachowanie na lekcji, przerwie w szkole, na ulicy, w domu.  Zwrócił uwagę na palenie e-papierosów przez uczniów, które są przejawem demoralizacji a jednocześnie bardzo szkodliwe. Ostrzegł także, iż nieprzestrzeganie prawa może doprowadzić do poważnych konsekwencji, np. nadzoru kuratora bądź skierowania sprawy do sądu rodzinnego. Funkcjonariuszka dużo uwagi poświęciła zachowaniom związanych ze zjawiskiem przemocy w sieci, jak również wyjaśniła czego nie mogą i nie powinni robić korzystając z Internetu: stosować przemocy werbalnej, rejestrować filmów i zdjęć bez zgody wszystkich osób przedstawionych na zdjęciach i filmach, publikować w sieci ośmieszających filmów, zdjęć i informacji,  tworzyć kont anonimowych, podszywać się pod inną osobę.

Jak wiadomo dla współczesnej  młodzieży  Internet jest źródłem informacji czy rozrywki, ale staje się także coraz ważniejszym środowiskiem życia społecznego, więc kwestia bezpieczeństwa korzystania z nowoczesnych technologii staje się coraz poważniejszym zagadnieniem wychowawczym.

   Mamy nadzieję , że lekcja prawa przyczyni się do wzrostu świadomości zachowań ryzykownych  wśród młodzieży naszej placówki, pozytywnie wpłynie na zachowanie uczniów w szkole i poza nią np. w autobusie szkolnym, na świetlicy, podczas przerw i w domu.

   Zajęcia z przedstawicielem Policji są jednymi z wielu działań realizowanych w ramach programu wychowawczo-  profilaktycznego naszej szkoły. Serdecznie dziękujemy przedstawicielom policji za wizytę w naszej placówce szkolnej.

 

Zdjęcia

https://photos.app.goo.gl/8NDcM2kmEkbpimkJ8

 

prawa dziecka 1

 

Każdemu dziecku, niezależnie od koloru skóry, wyznania czy pochodzenia, przysługują takie same prawa - prawa dziecka.

Najważniejszym dokumentem dotyczącym praw dziecka jest Konwencja o prawach dziecka uchwalona w 1989 roku przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych i ratyfikowana przez Polskę w 1991 roku.

Polska może poszczycić się bogatą tradycją związaną z promowaniem praw dziecka, począwszy od postaci Janusza Korczaka, cenionego na świecie działacza na rzecz godnego traktowania dzieci, po Ludwika Rajchmana, pomysłodawcę stworzenia międzynarodowej organizacji działającej na rzecz dzieci - UNICEF. Polska była również inicjatorem powstania Konwencji o prawach dziecka, gdyż przedłożyła Komisji Praw Człowieka ONZ jej pierwszy projekt.

dzień niepełnosprawnych mały

W sobotę  03.12.2022 obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami.  Święto zostało ustanowione przez ONZ w 1992 roku , by  m.in.przybliżyć problemy osób z niepełnosprawnościami oraz pomóc im poprzez włączenie ich w życie  społeczne. W naszej szkole również obchodziliśmy ten dzień. Na korytarzu pojawiła się okolicznościowa gazetka, a pedagog specjalny spotkała się na zajęciach z uczniami klasy drugiej i trzeciej.

Dzieci rozmawiały na temat niepełnosprawności, opowiadały o tym, czy kiedyś spotkały osoby niepełnosprawne oraz mogły same przekonać sie, czy łatwo żyje się takim osobom. 

Mając zasłonięte oczy miały rozpoznać koleżankę, kolegę; przejść do określonego miejsca. Z unieruchomioną ręką trzeba było się spakować, coś narysować, wyciągnąć coś ze swojej półki. Trudno było też odczytać z ruchu warg, co mówi pani. Uczniowie z klasy trzeciej nauczyli się migać "Dzień dobry". Obie klasy wykonały plakaty na znak solidarności z osobami niepełnosrawnymi. 

ZDJĘCIA

Przed nami ważny dzień w kalendarzu.

16 listopada obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Tolerancji, ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 12 grudnia 1995 roku, z inicjatywy UNESCO. Po tym wydarzeniu kraje członkowskie UNESCO przyjęły Deklarację na Temat Zasad Tolerancji.

Artykuł I „Deklaracji Zasad Tolerancji” brzmi:

„Tolerancja to szacunek, akceptacja i uznanie bogactwa różnorodności kultur na świecie, naszych form wyrazu i sposobów na bycie człowiekiem. Sprzyja jej wiedza, otwartość, komunikowanie się oraz wolność słowa, sumienia i wiary. Tolerancja jest harmonią w różnorodności. To nie tylko moralny obowiązek, ale także prawny i polityczny warunek. Tolerancja – wartość, która czyni możliwym pokój – przyczynia się do zastąpienia kultury wojny kulturą pokoju”.

24 listopada dzieci z klas I- III wraz z wychowawcami p. Wiolettą Raducką, p. Elżbietą Pęcherz i p. Justyną Kiedos  aktywnie włączyły się w ogólnopolską akcję "Miś - nie bij mnie, kochaj mnie". Celem akcji objętej patronatem WOŚP od 2013 r było zwrócenie uwagi na problem, jakim jest przemoc wobec dzieci.

W grudniu 2013 roku była ona organizowana w naszej placówce po raz pierwszy przez p. Małgorzatę Raducką i p. Elżbietę Pęcherz , w tym roku znowu postanowiliśmy ją powtórzyć. Nasze dzieci bardzo aktywnie się włączyły, przynosząc swoje misie, które spełniły tak ważną funkcję profilaktyczną. Wyruszyliśmy ze szkoły z misiami i zawołaniem „ Nie bij mnie, kochaj mnie”, pozdrawiając przechodniów i przejezdnych. Zostawiliśmy misie w miejscach gdzie przychodzą dorośli,  nie były to jednak zwykłe misie - każdy był opatrzony plakietką „ Nie bij mnie, kochaj mnie”, posiadał  plasterki i opatrunki symbolizujące jego smutną historię. Pozostawiliśmy je na holach szkolnych, w przedszkolu , instytucjach na terenie gminy Patnów :Gminnym Centrum Kultury  i Sportu, Urzędzie Gminy - Zespole Interdyscyplinarnym ds. Przemocy w Rodzinie, aptece. Dzieci zostały bardzo ciepło i ze zrozumieniem przyjęte w w/w instytucjach, obradowane upominkami i słodyczami.   

Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy tworząc akcję "Historia Misia" chciała zwrócić uwagę na problem przemocy wobec dzieci. Wciąż słyszymy, że do szpitali, dla których WOŚP kupuje sprzęt medyczny, trafiają dzieci, których obrażenia zostały spowodowane agresywnym zachowaniem osoby dorosłej. Armia 67 dzieci z naszej szkoły nie zgadza się z taką sytuacją i stanowczo protestuje przeciwko takim zachowaniom.

Fotorelacja

Od 1988 roku dzień 1 grudnia jest obchodzony jako Światowy Dzień AIDS. Jego celem jest uwrażliwienie na problem oraz solidaryzowanie się z ludźmi dotkniętymi tą chorobą. Jest to bardzo ważna data, która integruje wiele działań związanych z profilaktyką HIV/AIDS, podejmowanych na całym świecie. Aby ten wyjątkowy dzień co roku był sukcesem, nad jego koncepcją przez cały rok pracuje wielu ludzi. Od 12 lat z okazji 1 grudnia na całym świecie przeprowadzana jest kampania, mająca za zadanie zwrócenie oczu całego świata na problem HIV/AIDS. Kampania odbywa się zawsze pod parasolowym hasłem „Zatrzymać AIDS. Dotrzymać obietnicy.”, ale dodatkowo co roku zmienia się jej szczególne przesłanie, mające na celu zwrócenie uwagi światowej społeczności na różne aspekty epidemii.

10 października 2022 r. rozpoczęła się VII edycja wojewódzkiego konkursu wiedzy na temat HIV/AIDS i STD pod nazwą „Włączmy się do wspólnego działania – Razem przeciw AIDS”. Konkurs zorganizowany jest przez Łódzki Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża. Adresatami etapu szkolnego w naszej placówce byli uczniowie klas VIII. Do konkursu przystąpiło 13 uczniów. Podczas tego etapu uczniowie musieli wykazać się podstawową wiedzą na temat HIV/AIDS oraz chorób przenoszonych drogą płciową (STD), rozwiązując test, specjalnie przygotowany przez ekspertów Krajowego Centrum ds. AIDS. Uczennica Amelia Faińska, która najlepiej odpowiedziała na pytania zakwalifikowała się do etapu wojewódzkiego, który odbędzie się 1 grudnia.

https://photos.app.goo.gl/xCxvaJiEBMTY6rmW6