W  Publicznym Przedszkolu w Popowicach upamiętniono rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja, a także Dzień Flagi obchodzony dnia 2 Maja.
Święta te są okazją do rozmów o patriotyzmie, symbolach narodowych oraz znaczeniu ojczyzny w naszym życiu.
Podczas zajęć nie zabrakło biało - czerwonej flagi oraz uroczystego odśpiewania hymnu państwowego. Dzieci obejrzały prezentację na temat znaczenia tych świąt w historii naszej ojczyzny. Przedszkolaki miały  również za zadanie połączyć się w pary podczas zabawy ruchowej, tak aby z trzymanych przez każde dziecko kartek białych i czerwonych powstała flaga naszego kraju. Następnie wszystkie dzieci wykonały samodzielnie  flagi i z biało-czerwonymi chorągiewkami pokazały przywiązanie do barw narodowych, radośnie włączając się w obchody Świąt Konstytucji 3 maja i Flagi Polski.

Zdjecia