ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

Szanowni Państwo, rozpoczęcie roku szkolnego w dniu 01.09.2021 r. przedstawia się następująco:

O godz. 9:00 krótkie uroczyste rozpoczęcie na boisku szkolnym, a następnie przejście do klas wraz z wychowawcami. W przypadku złych warunków atmosferycznych, tylko spotkanie z wychowawcami klas.

Klasa I – uczniowie wraz z jednym rodzicem, spotkanie na małej sali gimnastycznej a następnie przejście z wychowawcą do klasy.

Wychowawcy klas oraz przydział sal

Kl. I – p. E. Pęcherz – sala nr 12

Kl. II – p. G. Garnczarek – sala nr 10

Kl. III – p. I. Grondys – sala nr 9

Kl. IV – p. S. Bąk – sala nr 3 obok sekretariatu

Kl. V – p. I. Mierzwiak – sala nr 5

Kl. VI – p. M. Raducka – sala nr 2

Kl. VIIa – p. G. Kalemba – sala nr 11

Kl. VIIb – p. P. Jurczyńska – sala nr 4

Kl. VIIIa – p. E. Klimas – sala nr 10

Kl. VIIIb – p. M. Pawlik – sala nr 9 

W związku z wytycznymi epidemiologicznymi związanymi z pandemią wejście na teren placówki tylko w maseczce. Uczniowie również w maseczkach, w salach lekcyjnych podczas zajęć mogą maseczkę ściągnąć. Przy wejściu do budynku obowiązkowa dezynfekcja rąk. Bardzo proszę aby uczniowie zabrali ze sobą torbę na podręczniki i ćwiczenia. Kluczyki do szafek otrzymają 2 września. Informuję również, iż stawka żywieniowa wynosić będzie 5 zł- płatność za obiady, tak jak do tej pory w sekretariacie szkoły. W przypadku zapomnienia, bądź zgubienia hasła do dziennika elektronicznego istnieje możliwość wygenerowania nowego hasła w sekretariacie szkoły.

DOWOZY- autobusy szkolne kursują bez zmian, tak jak w poprzednim roku szkolnym. Bilet uprawniający do dowozu jest ważny wraz z legitymacją szkolną. W przypadku zgubienia lub zniszczenia legitymacji szkolnej należy zgłosić się do sekretariatu szkoły, celem wydania duplikatu legitymacji.

W dniu 01.09. 2021 r. – rozpoczęcie roku, dowóz będzie w następujących godzinach:

Godz. 7: 40 Popowice

Godz. 7:55 Bieniec

Godz. 8: 15 PKP

Godz. 8: 25 Kamionka

Godz. 8:40 Salamony

Uczniowie po przyjeździe do placówki mają zapewnioną opiekę. W autobusie obowiązuje maseczka.

Ze względu na pandemię uczestnictwo we mszy świętej jest indywidualną sprawą każdego dziecka i rodziców. Szkoła nie organizuje dowozu ani opieki.

Odwóz po zakończeniu rozpoczęcia około godz. 10: 15 – 10:30. Bardzo proszę o cierpliwość, gdyż uczniowie odjeżdżać będą po kolei, w tym dniu jednym autobusem. Podczas oczekiwania na odwóz mają zapewnioną opiekę.

ORGANIZACJA ROZPOCZĘCIA W PRZEDSZKOLACH

Przedszkole w Pątnowie grupa młodsza o godzinie 10: 15 – mała sala gimnastyczna następnie przejście z wychowawcą do sali

Przedszkole w Pątnowie grupa starsza o godzinie 10: 30 – mała sala gimnastyczna następnie przejście do sali z wychowawcą

Przedszkole w Popowicach- rozpoczęcie o godz. 11:15

Przedszkole w Kamionce o godzinie 12:15

W placówce obowiązują maseczki oraz dezynfekcja rąk przed wejściem. Z dzieckiem przychodzi jeden rodzic lub prawny opiekun.

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt tel. :43 8865340.

Dyrektor ZSS Pątnów