Hexen (narkotyk) - jaki ma wpływ na zdrowie?

Co to są dopalacze?

Dopalacze są związkami, których budowa chemiczna zbliżona jest do kontrolowanych środków odurzających lub substancji psychotropowych, mogą wykazywać również działanie psychoaktywne. Pośród nowych środków psychoaktywnych można wyróżnić substancje o różnej budowie chemicznej, jednak działające na te same receptory co substancje kontrolowane.

Jakie skutki powoduje zażywanie dopalaczy ?

Jednym z najważniejszych skutków jest ryzyko utraty zdrowia psychicznego jak i fizycznego. Zażywanie dopalaczy powoduje uzależnienia, które niszczą nasze funkcjonowanie w codziennym życiu.  

Dlaczego dopalacze są aż tak niebezpieczne ?

Dopalacze, są nazywane też "nowymi narkotykami", to substancje psychoaktywne o zróżnicowanym składzie chemicznym. Ich działanie nie zostało do końca poznane, dlatego trudno przewidzieć ich wpływ na ludzki organizm.

Nie ma charakterystycznych objawów zatrucia dopalaczami w zależności od rodzaju zażytej substancji oraz dawki mogą wystąpić różne symptomy:

 • nadmierny przypływ energii, pobudzenie psychoruchowe,
 • podwyższenie nastroju,
 • rozdrażnienie,
 • wahanie nastroju,
 • zaburzenia świadomości,
 • zaburzenia oddechowe do zatrzymania oddechu,
 • zwolnienie czynności serca, niskie ciśnienie tętnicze,
 • agresja,
 • stany depresyjne,
 • halucynacje, napady lęku,
 • bóle głowy,
 • kołatanie serca.

 

Jak wyleczyć osobę, która zażyła dopalacze ?

Przez to, że skład dopalaczy jest wciąż nieznany trudno leczyć osoby dotknięte skutkami ich zażywania.  

Odpowiedzialność prawna nieletniego za  posiadanie narkotyków, dopalaczy.

Nieletni to osoba, która popełniła czyn karalny w wieku od 13 do 17 lat, taka osoba będzie podlegała pod ustawę z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich. Sąd rodzinny może zastosować wobec nieletniego wszystkie z dostępnych środków wychowawczych tj. 

 1. upomnienie;
 2. zobowiązanie do określonego postępowania, a zwłaszcza do naprawienia wyrządzonej szkody w całości albo w części, do zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, do wykonania prac społecznych, do przeproszenia pokrzywdzonego, do podjęcia nauki lub pracy, do uczestniczenia w odpowiednich zajęciach o charakterze wychowawczym, terapeutycznym, w szczególności terapii uzależnień, psychoterapii, psychoedukacji, lub szkoleniowym, do powstrzymania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, do powstrzymania się od kontaktowania się z pokrzywdzonym lub innymi osobami w określony sposób lub do zaniechania używania substancji psychoaktywnej;
 3. nadzór odpowiedzialny rodziców albo opiekuna nieletniego;
 4. nadzór organizacji społecznej, w tym organizacji pozarządowej, której celem statutowym jest praca z nieletnimi o charakterze wychowawczym, terapeutycznym lub szkoleniowym, zapobieganie demoralizacji nieletnich lub pomoc w readaptacji społecznej nieletnich, pracodawcy albo osoby godnej zaufania udzielających poręczenia za nieletniego;
 5. nadzór kuratora sądowego;
 6. skierowanie do ośrodka kuratorskiego, a także do organizacji społecznej, w tym organizacji pozarządowej, lub instytucji zajmujących się pracą z nieletnimi o charakterze wychowawczym, terapeutycznym lub szkoleniowym, po uprzednim porozumieniu się z tą organizacją lub instytucją;
 7. zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów albo pojazdów określonego rodzaju;
 8. przepadek przedmiotów pochodzących z czynu zabronionego, przepadek przedmiotów, które służyły lub były przeznaczone do popełnienia czynu zabronionego, przepadek równowartości przedmiotów pochodzących z czynu zabronionego lub przedmiotów, które służyły lub były przeznaczone do popełnienia czynu zabronionego, przepadek przedmiotów, których wytwarzanie, posiadanie, obrót, przesyłanie, przenoszenie, przewóz lub przechowywanie jest zabronione, przepadek przedsiębiorstwa albo jego równowartości, przepadek korzyści majątkowej albo jej równowartości lub przepadek przedmiotów czynów zabronionych;
 9. umieszczenie w rodzinie zastępczej zawodowej specjalistycznej, która ukończyła szkolenie przygotowujące do sprawowania opieki nad nieletnim, zwanej dalej “rodziną zastępczą zawodową”;
 10. umieszczenie w młodzieżowym ośrodku wychowawczym;
 11. umieszczenie w okręgowym ośrodku wychowawczym.

POMOC

800 060 800 – Infolinia Głównego Inspektora Sanitarnego

801 199 990 – Telefon Zaufania Narkomania

801 889 880 – Telefon Zaufania Uzależnienia behawioralne

800 100 100 – Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci

800 12 12 12 – Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

116 111 – Telefon Zaufania dla dzieci i młodzieży

Ewa Ciężka , Hanna Mikołajczyk