Obraz znaleziony dla: Piłka Ręczna Rysunek

jęcia z turnieju  

W dniach 12 i 13 października 2022 roku na boiskach przyszkolnych w Pątnowie został rozegrany XVII GMINNY TURNIEJ PIŁKI RĘCZNEJ SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Turniej jest coroczną imprezą organizowaną przez Szkolny Klub Sportowy SPRINTER, działający przy Zespole Szkół Samorządowych im. Wł.St. Reymonta w Pątnowie.
12 października w rozgrywkach wzięli udział starsi uczniowie - zarówno dziewczęta jak i chłopcy z klas 7 i 8; 13 października uczniowie młodsi. 
W turnieju każdego roku spotykają się ucznowie ze szkół podstawowych z terenu naszej gminy - z Dzietrznik, Pątnowa oraz Załęcza Małego.
Po oficjalnym rozpoczęciu i przywitaniu wszystkich gości przez panią dyrektor ZSS w Pątnowie Dorotę Hanas, sędzia główny dał sygnał do rozpoczęcia rozgrywek w systemie "każdy z każdym".

Turniej zakończył się dużym sukcesem uczniów ze Szkoły Podstawowej w Pątnowie.

Rozgrywki zakończyły się następującymi wynikami :

1. W kat. klas VII-VIII dziewcząt :
                                                     I miejsce ex aequo - SP Pątnów oraz Załęcze Małe
                                                     III miejsce - SP Dzietrzniki

2. W kat. klas VII-VIII chłopców :
                                                    I miejsce - SP Pątnów
                                                    II miejsce - SP Załęcze Małe
                                                    III miejsce - SP Dzietrzniki

3. W kat. klas I-VI dziewcząt : 
                                                   I   miejsce - SP Załęcze Małe
                                                   II  miejsce - SP Pątnów
                                                   III miejsce - SP Dzietrzniki

4. W kat. klas I-VI chłopców :
                                                    I miejsce - SP Pątnów
                                                    II miejsce - SP Załęcze Małe
                                                    III miejsce - SP Dzietrzniki

GRATULUJEMY NASZYM ZAWODNIKOM i życzymy sukcesów na trunieju powiatowym !!!

                                              Zdjęcia z turnieju