Co to jest Cyberprzemoc?                                                                                                  22 Ιουλίου: Ευρωπαϊκή Ημέρα για τα Θύματα Εγκλημάτων Μίσους - ΑΘΜΟΝΙΟΝ ΒΗΜΑ

Cyberprzemoc to rodzaj przemocy, który odbywa się za pośrednictwem Internetu i technologii cyfrowych. Obejmuje różne formy agresji, takie jak zastraszanie, poniżanie, obrażanie lub rozpowszechnianie nieodpowiednich treści wobec innych osób przy użyciu mediów społecznościowych, wiadomości tekstowych czy e-maili. Jest często trudna do wykrycia i może powodować poważne konsekwencje psychologiczne oraz społeczne dla ofiar. Ofiary cyberprzemocy mogą doświadczać stresu, lęku, depresji, obniżonego poczucia własnej wartości, izolacji społecznej oraz trudności w koncentracji i nauce. To jest poważny problem, dlatego tak ważne jest, abyśmy wszyscy działali, aby zapobiegać i zwalczać cyberprzemoc. 

Jak sobie radzić z cyberprzemocą?

Nie reaguj emocjonalnie: Staraj się nie odpowiadać agresją na agresję. Zachowaj spokój i nie daj się sprowokować.

Pamiętaj, że w serwisach społecznościowych wszelkie przejawy cyberprzemocy można zgłosić do administratorów (zgłoś nadużycie).

Blokuj i usuwaj: Blokuj osoby, które dokonują cyberprzemocy i usuwaj szkodliwe komentarze lub wiadomości.

Zachowaj dowody: Jeśli jesteś ofiarą cyberprzemocy, zrób zrzut ekranu lub zapisz wiadomości jako dowód, który możesz przedstawić w razie potrzeby.

Szukaj wsparcia: Porozmawiaj z bliskimi, przyjaciółmi lub dorosłymi, którzy mogą ci pomóc i wesprzeć cię w trudnych chwilach.

Co robić, aby nie zostać ofiarą cyberprzemocy?

  •  Dbać o prywatność swoich danych osobowych;
  •  Zapewniać swoim profilom w Sieci status prywatny;
  •  Chronić swoje hasła i loginy;
  •  Niezamieszczać w Sieci swoich zdjęć i filmów;
  •  Niewymieniać się z kolegami telefonami komórkowymi

 

Pamiętaj, że ważne jest, aby nigdy nie pozostawać samotnie w walce z cyberprzemocą. Zawsze szukaj wsparcia i nie wahaj się zgłaszać incydentów!

Jako świadek cyberprzemocy – reaguj i sprzeciwiaj się.

 

Wiktoria Plewa i Lena Grzeżółkowka