W dniu 7.10.2023 r. uczniowie klas IV - VIII uczestniczyli w spotkaniu z mł. asp. Moniką Klonowską  policjantem, reprezentującym Zespół ds. Profilaktyki Społecznej Nieletnich i Patologii z Komendy  Powiatowej Policji w Wieluniu, które dotyczyło odpowiedzialności  karnej nieletnich.

Głównym celem spotkania było zapoznanie młodzieży z najważniejszymi przepisami zawartymi w Ustawie o Postępowaniu w Sprawach Nieletnich dotyczącymi przeciwdziałania wszelkim objawom demoralizacji i przestępczości osób nieletnich. Podczas spotkania funkcjonariuszka wyjaśniła, jaką odpowiedzialność karną ponoszą osoby nieletnie oraz omówiła konsekwencje popełniania czynów zabronionych i przestępstw, takich jak: kradzież, cyberprzemoc, zażywanie substancji uzależniających.  Wyjaśniła pojęcia czyn karalny, przejaw demoralizacji. Uczniowie doskonale znają swoje prawa jednak ze znajomością własnych obowiązków bywa znacznie gorzej. Często młodzież nie ma świadomości, że po przekroczeniu 13 lat grozi im odpowiedzialność przed sądem dla nieletnich, czego konsekwencją może być umieszczenie osoby nieletniej w zamkniętym ośrodku wychowawczym. Przypomniano zebranym znaczenie tak ważnych w dzisiejszym świecie słów jak szacunek do drugiego człowieka i tolerancja. Poruszony został temat „hejtu” w Internecie oraz zagrożeń mogących pojawić się w wirtualnej przestrzeni. Wskazano uczniom, iż w sieci nie ma osób anonimowych i publikowanie za pośrednictwem środków masowego przekazu obraźliwych tekstów, zdjęć, filmików wobec konkretnej osoby jest dla niej bardzo krzywdzące a osobie publikującej może przynieść sporo kłopotów. Pani Monika uświadomiła młodzieży, że błędy popełniane teraz mogą mieć swoje konsekwencje w życiu dorosłym.

https://photos.app.goo.gl/4xzPqRBqrLjBnnZR9