Załęczański Park Krajobrazowy


Koło Ekologiczne naszego gimnazjum promuje wszystkim pasjonatom turystyki pieszej, rowerowej i kajakowej, zwiedzanie Załęczańskiego Parku Krajobrazowego, w którego centrum - na terenie naszej gminy Pątnów - rozpościera się przepiękny Załęczański Łuk Warty, a wzdłuż rzeki, miejsca urokliwe i niepowtarzalne. Zapraszamy serdecznie.

Oto propozycje rajdu rowerowego lub pieszego:

Pątnów26 - Bieniec27 – Wąwóz Królowej Bony23 – Kępowizna25,28,29 – Załęcze Wielkie30,31 – Wronia Woda24 – Góra Świętej Genowefy5 – Żabi Staw4 – Bobrowniki32,33 – Góra Zelce 8,34 – Góra Wapiennik 6 – Granatowe Źródła 36 – Stara Wieś35 – Załęcze Wielkie30 – Kępowizna25 Pątnów26

Proponujemy zapoznanie się z mapką oraz skorzystanie z informacji o obiektach przyrodniczych oraz miejscowościach na szlaku.

26 Pątnów

Stolica naszej gminy. Warto obejrzeć grupę drzew – pomników przyrody w parku. Należą do nich – jesion wyniosły o obwodzie 380cm, dęby szypułkowe – 270, 300, 380cm, lipy drobnolistne – 330, 360cm, brzozy brodawkowate – 270 i 300cm, buk zwyczajny i wielopienny w odmianie purpurowej.

27 Bieniec

Wieś, która w XVI wieku znajdowała się w posiadaniu Królowej Bony, a później Izabeli Jagiellonki, siostry Zygmunta Augusta. 

23 Wąwóz Królowej Bony

Wąwóz ma długość około kilometra. Jako niedostępny, silnie zakrzewiony, jest on cennym siedliskiem dla motyli i ptaków śpiewających oraz pięknych okazów bluszczu pospolitego.

     
Dzikie wnętrze Wąwozu Królowej Bony Bluszcz pospolity Paprotka zwyczajna

25 Kępowizna

Niewielka osada nad rzeką Wartą. Warto zwrócić uwagę na pomnik przyrody - dąb szypułkowy na którym widnieje kapliczka, którą powiesił tu ponoć, pewien karczmarz w podzięce za ocalenie życia podczas pożaru karczmy.

     
 Dąb szypułkowy Chmiel Rośliny wodne

 28 Kępowizna - młyn

Młyn we wsi Kępowizna jest jedynym obiektem osady. Wybudowany jako młyn wodny w 1910-1912 roku został przerobiony na napęd elektryczny w 1950 roku. Ciekawostkę techniczną stanowi fragment drewnianego koła zębatego z metalową osią.

     
 Młyn w osadzie Kępowizna Młyn zimą Wyspa "Trzech Piór"

                                                                                 

29 Ośrodek ZHP „Nadwarciański Gród”

Ośrodek ZHP położony jest naprzeciw młynu na Kępowiźnie (po drugiej stronie Warty). Jest dużym ośrodkiem edukacyjno-turystyczno - rekreacyjnym. Można tu znaleźć bazę wypoczynkową i noclegową oraz informację turystyczną dotyczącą Załęczańskiego Parku Krajobrazowego i okolic. Czynny jest cały rok.

     
Pawilon dydaktyczny Komenda Ośrodka Pawilon hotelowy

                     

30 Załęcze Wielkie

Pierwsza wzmianka o wsi pochodzi z 1357 roku. Dawniej wieś leżała po przeciwnej stronie Warty. Mieszkańcy zmęczeni ciągłymi wylewami rzeki, przenieśli się na obecne miejsce.

31 Załęcze Wielkie - most

Przy moście w Załęczu Wielkim po którym przekraczamy Wartę, znajduje się symboliczna mogiła żołnierzy polskich, poległych w pierwszych dniach II wojny światowej.                                    

 
Symboliczna mogiła żołnierzy z września 1939 r.

24 Wronia Woda

Obiekt ekologiczny zwany Wronią Wodą jest obszarem chroniącym piękno starorzecza Warty. Dzikość i niepowtarzalność tego miejsca, jego piękny, interesujący krajobraz a w nim flora i fauna sprawiają, iż jest to miejsce bardzo cenne przyrodniczo.

   
Naturalny las łęgowy "Wronia Woda"

 5 Góra Świętej Genowefy

Góra Świętej Genowefy to skalisty, ostańcowy pagór meandrowy, wznoszący się na prawym brzegu Warty. Jej profil od strony wschodniej jest nieco przerażającym wizerunkiem czaszki kościotrupa wpatrzonej w nieprzenikniony dal. Góra owa to stanowiska wapieniolubnej flory rosnącej na jej północnym krańcu występowania.

   
Kwitnący łan czosnku skalnego u  podnóża góry Kwitnący czosnek skalny


                                             

4 Żabi Staw

Żabi Staw to zbiornik wodny zawieszony kilkadziesiąt metrów nad dnem koryta rzeki Warty, co sprawia, iż jest on ciekawostką geologiczną. Drugim powodem, dla którego warto go zobaczyć to jego wartość przyrodnicza. Szczególnie piękne grzybienie północne, liczne płazy i ptaki wodne.

     
Ropucha zielona Bekas kszyk Żabi Staw


32 Bobrowniki - wieś

Bobrowniki to wieś o której pierwsze wzmianki pochodzą  z połowy XVI wieku. Do dziś możemy podziwiać przykłady starego budownictwa drewnianego.

33 Bobrowniki - most

Z mostu w Bobrownikach możemy zobaczyć jak duża, szeroka rzeka, leniwie płynie w swoim naturalnym korycie. Gdzieniegdzie pojawiają się łachy, wyspy, zakola. Brzegi są zróżnicowane i bardzo malownicze.

   
Obserwowany na przelotach brodziec kwakocz Samiec kaczki krzyżówki

8 Góra Zelce

Góra Zelce wznosi się około 53m ponad dolinę Warty. Jej długość wynosi 700m, a szerokość 300m.

   
Wejście do jaskini "Stalagmitowej" Rojnik pospolity

34 Rezerwat ekologiczny "Węże"

Na szczycie Góry Zelce w celu ochrony różnorodnych zjawisk krasowych, najbogatszego stanowiska murów naskalnych w tym terenie i kilku innych zespołów oraz stanowisk górskich i wyżynno - górskich, wapieniolubnych roślin i zwierząt utworzono w 1971 roku rezerwat przyrodniczo - geologiczny "Węże".
Szczególnie ciekawe są  jaskinie. Każda z dziesięciu ma swoją nazwę i jest niepowtarzalna.
Na terenie rezerwatu i w okolicy znajdują się unikalne, cenne stanowiska paleontologiczne lądowej fauny plioceńskiej, czyli zwierząt sprzed 5 milionów lat. Są to najbogatsze tego typu stanowiska w Europie. Na podstawie analizy materiału rozpoznano około 100 gatunków zwierząt, w tym około 30 gatunków tylko z tych stanowisk.

 
 Rezerwat "Węże"

6 Góra Wapiennik

Górę Wapiennik tworzy wraz z Górą Świętej Genowefy, bramę skalną doliny Warty. W gęstych zaroślach można wypatrzyć wapieniolubne rośliny i górskie porosty.

     
 Paź królowej Kwitnący czosnek skalny Owoce dzikiej róży

36 Granatowe Źródła

Granatowe Źródła to krasowe pulsują źródła tarasowe,  jedyne na Jurze Polskiej. Mają piękny granatowy odcień i krystalicznie czystą wodę.

     
 Fragment "Granatowych Źródeł" Granatowe źródła Granatowe źródła

35 Stara Wieś

Stara Wieś to niewielka osada w której na wysokości 1912 metrów wznoszą się ostańce wapienne.
Stąd już wracamy przez Załęczę Wielkie, Kępowiznę do Pątnowa. Kończymy nasz rajd.
Z Pątnowa łatwo dojedziemy do Wielunia - stolicy powiatu.

Ważne wiadomości

  • Zdjęcia wykonał Krzysztof Gora i prof. Marek Guz.

  • Uczniowie naszego gimnazjum służą pomocą zagubionym turystom:

  1. Jacek Koryciak zamieszkały w Załęczu Małym (koło baru) nr. domu 18, pomoże w odnalezieniu Żabiego Stawu i doprowadzi bezpiecznie na Górę Zelce.

  2. Marek Klimas zamieszkały w Załęczu Wielkim (koło szkoły) nr. domu 5, tel. 8865918 kier. 043, zaprowadzi na Starorzecze, oprowadzi po ośrodku ZHP.

  3. Adam Drab zamieszkały w Załęczu Małym (Stara Wieś) nr. domu 106, tel. 8865051 kier. 043, z przyjemnością doprowadzi turystów nad Granatowe Źródła.