Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.

logoMagazyn informacyjny "OKIEM UCZNIÓW"         

redaguje Uczniowski Zespół Redakcyjny 

    Cześć!   

     Witamy Was gorąco!

               Pewnie chcielibyście wiedzieć , kim jesteśmy. Jest nas czworo, wszyscy jesteśmy uczniami klasy III b . Zespół redakcyjny tworzą: Aleksandra Lach, Julia Grajek, Julia Polak, Damian Czarny. Tyle oficjalnej prezentacji . Od tej chwili będziemy podpisywać swoje posty inicjałami.

           O czym będziemy pisać?.... Chcemy zamieszczać tutaj  wszystkie najnowsze i najciekawsze nowinki oraz wydarzenia z życia szkolnego. Mogą pojawiać się tu także porady,  np.: jak szczęśliwie doczekać wakacji oraz różne inne ciekawostki.  Czekamy również na Wasze , drogie Koleżanki i Koledzy,  sugestie i podpowiedzi.     

Serdecznie pozdrawiamy i zachęcamy do śledzenia naszych dalszych wpisów.Spoko

Samorządna szkoła powinna być jak drużyna sportowa: wygrać można tylko wtedy, gdy grają wszyscy, a nie tylko gwiazdy. (...) W samorządnej szkole nie tylko się błyszczy, nie tylko jest się podziwianym, ale trzeba pracować, i to nie dla siebie, lecz dla innych.” 

Julian Radziewicz

Czym jest samorząd szkolny ?

Samorząd szkolny to organizacja, do której należy wspólnota uczniów danej placówki oświatowej. Funkcjonuje w oparciu o system demokratyczny.

Jego główne zadanie to przede wszystkim reprezentowanie uczniów w stosunku do nauczycieli, rady rodziców i innych pracowników szkoły.

Uprawnienia samorządu szkolnego zostały zawarte w art. 55 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku.

Są to następujące prawa:

  • reprezentowanie wobec rady rodziców, rady pedagogicznej a także dyrektora stanowiska środowiska uczniowskiego z kwestiach istotnych dla szkoły a w szczególności związanych z respektowaniem elementarnych praw uczniów
  • realizacja wszelkich inicjatyw urozmaicających życie szkolne (m.in. koła zainteresowań) jest dozwolona pod warunkiem, że nie "cierpi" na tym wypełnianie szkolnych obowiązków
  • prowadzenie, wydawanie i kolportaż szkolnej prasy
  • podejmowanie i koordynacja przedsięwzięć kulturalnych, edukacyjnych, zawodów sportowych i imprez rozrywkowych na terenie szkoły po uprzednich uzgodnieniach z dyrekcją
  • wybór opiekuna samorządu spośród nauczycieli
  • możliwość wglądu do programu nauczania (zapoznanie z jego celami, podstawą programową i wymaganiami)

W naszej szkole pedagog dostępny jest....

w godzinach...

Zadania Pedagoga Szkolnego

można również skorzystać z konsultacji z psychologiem i terapii uzależnień w Ośrodku Zdrowia w Pątnowie.

PSYCHOLOG - EMILIA CHŁÓD
PUNKT KONSULTACYJNY W Zespole Szkół Samorządowych w Pątnowie
PIĄTEK 13.00-15.00
PUNKT KONSULTACYJNY w Ośrodku Zdrowia w Pątnowie 
WTOREK 15.00-17.00
 
TERAPEUTA UZALEŻNIEŃ TOMASZ WNĘK
PUNKT KONSULTACYJNY w Ośrodku Zdrowia w Pątnowie 
CZWARTEK 16.00-18.00

Procedury obowiązujące w naszej szkole podczas pandemii COVID - 19

Z radością informujemy, że  projekt „Nowoczesna edukacja w gminie Pątnów" który pozwolił wcześniej  na zakup  laptopów, tablic interaktywnych, przeprowadzenie dodatkowych szkoleń dla nauczycieli i zajęć dla uczniów, będzie miał swoją kontynuację.


" Uzyskaliśmy dofinansowanie na projekt „E-Pątnów - lepsza edukacja dla lepszej przyszłości uczniów i uczennic w gminie Pątnów". Ten projekt będzie wdrażany już w październiku. Będzie realizowany w latach 2018-2020. Wysokość dofinansowania to 1 milion 366 tysięcy złotych. Dzięki tym pieniądzom będziemy mogli przeprowadzić zajęcia pozalekcyjne, zajęcia tematyczne, wyjazdy uczniów do różnych centrów naukowych, zajęcia z native speakerami, jak również doposażyć szkoły w nowoczesny sprzęt dydaktyczny."
       
Wójt Gminy Pątnów, Jacek Olczyk na antenie Radia Ziemi Wieluńskiej