Dnia 23 września 2022 r odbyło się spotkanie dzieci przedszkolnych oraz klas I-III z funkcjonariuszami policji: młodszym aspirantem Łukaszem Krzemieniem, który prowadził spotkanie, starszym aspirantem Damianem Pęcherzem oraz sierżantem sztabowym Mateuszem Biermuszką. Rozmawialiśmy na temat konieczności przestrzegania przepisów ruchu drogowego, zasad bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię, właściwego zachowania się w stosunku do obcych osób. Prowadzący zwrócił uwagę na niebezpieczeństwa, jakie mogą czyhać na dziecko na drodze, omówił  sposoby unikania lub pokonywania ich. Ponadto podkreślił, jak ważną rolę pełnią elementy odblaskowe. Policjant przypomniał także numery alarmowe i sytuacje, w jakich należy z nich korzystać. Starsze dzieci poznały zagrożenia związane z korzystaniem z Sieci. Policjanci zwracali dużą uwagę na właściwe zachowanie w stosunku do kolegów i koleżanek. Dzieci miały okazję do czynnego udziału poprzez możliwość zadawania pytań, na które prowadzący udzielali wyczerpujących odpowiedzi. Dziękujemy funkcjonariuszom za pouczające spotkanie.

Podobne spotkania odbyły się również w przedszkolach w Kamionce i Popowicach w dniu 29 listopada.

 

 Zdjęcia