4 listopada 2019 uczniowie klas VI,VII,VIII z terenu Gminy Pątnów brali udział w programie profilaktyki uzależnień „NOE”. To program z zakresu profilaktyki alkoholowej, jego głównym zadaniem jest zapobieganie stratom, występującym z powodu nadużywania środków psychoaktywnych. Ogromnym atutem stały się poruszające, osobiste doświadczenia prowadzących: Joanny i Adama oraz wsparcie Małgorzaty, Wiktorii i Jakuba. Realizatorzy programu starali się unikać dydaktycznych pouczeń stwarzając jednocześnie  atmosferę ciepła i bliskości.

Program składał się z trzech części. Prawdy–młodzież zobaczyła jak wiele powodów wskazują ludzie do tego, aby alkohol pić, a jak mało aby tego nie robić. Miłości- co potrzebne jest człowiekowi do szczęścia i jak alkoholizm to wszystko człowiekowi odbiera. Wolności–młodzież obserwowała dramę jak można odmówić w sytuacji nacisku grupy. W czasie każdej części programu uczestnicy mieli możliwość wysłuchania świadectwa realizatorów, na temat ich doświadczeń z chorobą alkoholową, były to bardzo poruszające historie, które ukazywały trudy walki z chorobą i współzależeniem, ale również dawały nadzieję, że  jest wiele osób i instytucji które mogą pomóc. Realizatorzy pozostawili zebranym adresy, pod które mogą do nich pisać, odpowiadali na pytania zadane na kartkach w czasie programu. 

W naszej szkole program „NOE” został zrealizowany po raz trzeci i ponownie wzbudził duże zainteresowanie uczniów. Zajęcia były organizowane przez E. Pęcherz we współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pątnowie, Zespołem Szkół Samorządowych w Dzietrznikach, Zespołem Szkół Samorządowych w Załęczu Małym .  Dziękujemy wszystkim za udział i zaangażowanie.