Zobacz obraz źródłowyRozpoczęcie nauki w szkole jest ważnym momentem życia każdego dziecka. Z niecierpliwością czeka każdego dnia na spotkanie z kolegami i koleżankami, nowymi wiadomościami, przygodami. Czeka ono na dzień, w którym stanie się prawdziwym uczniem i poprzez pasowanie zostanie włączone do społeczności szkolnej.


Uroczystość ślubowania i pasowania na uczniów klasy I odbyła się 15 października 2021 r. Stanowiła ona przeżycie nie tylko dla samych dzieci, ale także dla ich rodziców, wychowawcy, starszych koleżanek i kolegów, którzy poprowadzili uroczystość, przyjęli uczniów klasy I do braci uczniowskiej naszej szkoły,  pomogli w zorganizowaniu oprawy muzycznej i dźwiękowej. Poprzedził ją okres kilku tygodni przygotowań, w którym dzieci poznały prawa i obowiązki ucznia, poznały szkołę, zasady poruszania się w drodze do szkoły, jej pracowników, otoczenie, koleżanki i kolegów. Przypomniały sobie symbole narodowe.
Uroczystość pasowania była niejako egzaminem dojrzałości dziecka do podjęcia obowiązków ucznia. Kandydaci na uczniów odpowiadali więc na  pytania, recytowali wiersze, śpiewali piosenki. Po takim egzaminie, złożyli uroczyste "Ślubowanie" i zostali pasowani na ucznia przez Dyrektora Szkoły Panią Dorotę Hanas. W uroczystości uczestniczyli rodzice dzieci, Wójt Gminy Pątnów – Pan Jacek Olczyk, przedstawicielka Rady Rodziców. Pierwszoklasiści otrzymali pamiątkowe dyplomy i maskotki, magiczne ołówki od kolegów i koleżanek z klasy II, zaproszeni goście wręczyli im prezenty, za które serdecznie dziekujemy.  

 

Zdjęcia wykonane przez uczennice Marię i Natalię