EKOPRACOWNIA POD CHMURKĄ ,, ZWIASTUNY CZASU”

       Pracownia funkcjonuje od poprzedniego roku szkolnego, ale niestety ze względu na pandemię oficjalnego jej otwarcia nie można było zorganizować. Dlatego też cieszy fakt, iż w obecnym roku szkolnym w dniu 29.09.2021 r. nastąpiło oficjalne jej otwarcie. Podczas uroczystości swoją obecnością zaszczycili nas: Wójt Gminy Pątnów Jacek Olczyk, kierownik zespołu do spraw ochrony przyrody a zarazem kierownik oddziału terenowego  SPK– pani Wanda Pogorzelska oraz specjalista do spraw edukacji przyrodniczej pani Karolina Piasecka, sekretarz Gminy Pątnów pani Iwona Napieraj, skarbnik Gminy Pątnów pani Aleksandra Kasprzak, przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Łodzi – dyrektor delegatury Kuratorium Oświaty w Łodzi z siedzibą w Sieradzu – pan Cezariusz Mostowski, asystentka posła na sejm Rzeczypospolitej Polskiej pana Pawła Rychlika pani Weronika Pawłowska, radna Gminy Pątnów pani Jolanta Łuczak, dyrektor Zespołu Szkół Samorządowych im. Jana Pawła II Wielkiego w Załęczu Małym pani Elżbieta Krzemińska oraz wicedyrektor pani Sylwia Smolarz, pracownicy urzędu Gminy Pątnów do spraw oświaty pani Dorota Biegańska i pani Iwona Kalemba, przewodnicząca Rady Rodziców pani Agata Szpikowska oraz media: Radio Ziemi Wieluńskiej, Dziennik Łódzki oraz Kulisy Powiatu. W uroczystości uczestniczyli również uczniowie i nauczyciele naszego zespołu.

     Po części oficjalnej, podczas której dokonano otwarcia ekopracowni ,, Zwiastuny czasu”, wspaniale zaprezentowali się nasi uczniowie. Program, który przygotowali specjalnie na tę uroczystość, wprowadzał w temat przewodni nazwy projektu, a zarazem prezentował walory przyrodnicze i edukacyjne powstałego ogródka dydaktycznego. Potwierdzeniem wysokiego poziomu prezentacji naszych uczniów były słowa skierowane do nich przez zaproszonych gości. Cieszy również fakt, iż uczniowie tak wspaniale odnaleźli się ponownie w nauczaniu stacjonarnym, choć czasu na przygotowania nie było zbyt wiele. Mamy nadzieję, iż równie z wielkim zaangażowaniem i zapałem będą rozwijać swoje kompetencje przyrodnicze, korzystając z dodatkowej bazy dydaktycznej, jakim jest nasz punkt dydaktyczny ,, Zwiastuny Czasu”. A teraz czas na fotorelację

 Więcej