25 czerwca 2021 o godzinie 9.00 rano uczniowie klas 4-7  spotkali się na uroczystości zakończenie roku szkolnego 2020/2021. Odbyła się ona na boisku szkolnym, w obecności nauczycieli, wychowawców i rodziców. Uroczystość zaszczycił swoją obecnością Wójt Gminy Pątnów – pan Jacek Olczyk. Ten kolejny niezwykły rok został więc podsumowany , były przemówienia i gratulacje. Uczniowie , którzy osiągnęli w szkole najwyższe wyniki w nauce odebrali z rąk pana Wójta Nagrodę  w postaci stypendium. Uczniowie, którzy otrzymali  świadectwo z wyróżnieniem dostali również nagrody książkowe ufundowane przez Radę Rodziców. Wręczone zostało także stypendium ufundowane przez absolwenta naszej szkoły – dr Mikołaja Przydacza. Po części oficjalnej uczniowie rozeszli się do klas na spotkania z wychowawcami i tam otrzymali świadectwa jako dowód ukończenia kolejnego roku nauki.

ZDJĘCIA