Warsztaty ukazały problem śmieci, jako efekt nadmiernej konsumpcji oraz pokazały możliwości przeciwdziałania problemowi poprzez stosowanie zasady 3R.

Która oznacza:

1. redukcję ilości opakowań i odpadów,

2. ponowne używanie tych, których nie udało się zredukować,

3. przetwarzanie surowców, których nie można użyć ponownie.

Wszystkie zasady 3R są ze sobą ściśle powiązane, istotna jest także ich kolejność. To, czego nie można zredukować, należy użyć ponownie, a w ostateczności poddać recyklingowi.

 

Warsztaty odbyły się w ramach projektu "Śmieci segregujemy naszą Planetę ratujemy!"

 

zdjęcia