Rozstrzygnięty został 

GMINNY KONKURS RECYTATORSKI DLA PRZEDSZKOLAKÓW

Chcę oglądać czysty świat od najmłodszych lat”

realizowany w ramach projektu ekologicznego „Śmieci segregujemy- naszą Planetę ratujemy!” 

którego celami były:

  • uwrażliwienie dzieci na zachowania proekologiczne poprzez poezje dziecięcą,
  • dbałość o kulturę słowa i podnoszenie poziomu kompetencji językowych oraz zasobu słownictwa,
  • zainteresowanie najmłodszych tematyką przyrodniczą i ekologiczną poprzez poezję,
  • doskonalenie warsztatu artystycznego,
  • doskonalenie wyrazistej mowy, rozwijanie pamięci, wyrabianie odwagi i śmiałości,
  • uświadomienie konieczności respektowania reguł konkursu.

Do Komisji Konkursowej wpłynęło 22 wystąpień dzieci z przedszkoli znajdujących się na terenie Gminy Pątnów. Na ocenę recytacji miały wpływ następujące elementy:
- dobór tekstu do tematyki, możliwości i wieku dziecka;
- pamięciowe opanowanie teksu;
- interpretacja tekstu;
- ogólny wyraz artystyczny (uzasadniony gest sceniczny, element ruchu, strój).

 

Laureatami w poszczególnych kategoriach wiekowych są:

☺ 4 latki

 I MIEJSCE Lilianna

 II MIEJSCE  Lena

 III MIEJSCE Amelia

☺ 5 latki

 I MIEJSCE  Kacper

 II MIEJSCE Maja

 III MIEJSCE  Kornelia

☺ 6 latki

 I MIEJSCE  Kornelia

 II MIEJSCE Natalia

 III MIEJSCE Karolina

 Gratulujemy!

Wszystkie dzieci biorące udział w konkursie otrzymają dyplom oraz upominek.

 

Galeria występów wszystkich uczestników:

4 latki

5 latki

6 latki

 

Dziękujemy i zachęcamy do udziału w kolejnych konkursach!