W bieżącym roku szkolnym nasze przedszkole zrealizowało projekt MAŁY MIŚ W ŚWIECIE WIELKIEJ LITERATURY, który składał się z 6 modułów: Książki dzieciństwa, Mały Miś w świecie emocji, Dbamy o zdrowie z Małym Misiem, Zmsiowany eko-kalendarz, Misiowe laboratorium „ Czterech Żywiołów”, Mały Miś i super tajny projekt. Razem z Misiem przedszkole realizowało kierunki polityki MEN:

  • Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno – pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych – rozwijanie kierunkowych zdolności dzieci.
  • Zdobycie przez dzieci dyplomu: „Odkrywcy pisma”, świadczącego o rozwijaniu zainteresowań czytaniem i pisaniem.
  • Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość.
  • Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych – obsługa edytorów tekstu, wykorzystanie prostych programów graficznych, wyszukiwanie w intrenecie i odtwarzanie filmów edukacyjnych.
  • Działania wychowawcze placówki oświatowej.
  • Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych – kształtowanie nawyków czytelniczych.