Szanowni Państwo,

Decyzją Rady Rodziców spośród ofert, które wpłynęły na nowy rok szkolny 2021/2022 wybrano firmę ubezpieczającą Allianz.
W załączniku przesyłam ofertę.
Każdy rodzic wybiera indywidualnie wariant ubezpieczenia dla swojego dziecka. Są trzy warianty, wybieramy jeden i od tego wyboru zależy składka.

Informuję również, iż ubezpieczenie jest indywidualną sprawą każdego rodzica/ prawnego opiekuna.

Wpłaty przyjmowane będą w sekretariacie szkoły od 6.09 .2021 r.

Dyrektor ZSS Pątnów D.Hanas

Oferty z wariantami do przejrzenia:

Warunki ogólne

Oferta przedszkole

Oferta szkoła