W miesiącu lutym ogłoszony został wewnątrzszkolny konkurs informatyczny na pracę graficzną pod hasłem Bezpieczeństwo w Sieci. Konkurs skierowany był do uczniów klas IV - VIII naszej szkoły. Zadaniem uczniów było wykonanie w dowolnym programie komputerowym pracy graficznej, zgodnej z hasłem konkursu.

Decyzją jury nagrodzono następujących uczniów:

I miejsce - Lena Grzeżółkowska  klasa V

II miejsce – Hanna Mikołajczyk klasa IV;  Patryk Gońda klasa IV

III miejsce – Marcel Dubas klasa VII

Laureaci I i II miejsca otrzymują cząstkową ocenę celujacą z informatyki, III miejsce ocenę bardzo dobrą.

Gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy pozostałym uczestnikom za udział w konkursie.