prawa dziecka 1

 

Każdemu dziecku, niezależnie od koloru skóry, wyznania czy pochodzenia, przysługują takie same prawa - prawa dziecka.

Najważniejszym dokumentem dotyczącym praw dziecka jest Konwencja o prawach dziecka uchwalona w 1989 roku przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych i ratyfikowana przez Polskę w 1991 roku.

Polska może poszczycić się bogatą tradycją związaną z promowaniem praw dziecka, począwszy od postaci Janusza Korczaka, cenionego na świecie działacza na rzecz godnego traktowania dzieci, po Ludwika Rajchmana, pomysłodawcę stworzenia międzynarodowej organizacji działającej na rzecz dzieci - UNICEF. Polska była również inicjatorem powstania Konwencji o prawach dziecka, gdyż przedłożyła Komisji Praw Człowieka ONZ jej pierwszy projekt.

Dziecko powinno znać swoje prawa, rozumieć je i świadomie z nich korzystać. Państwo powinno traktować dziecko podmiotowo i bezwzględnie przestrzegać przysługujących mu praw.

Prawa dziecka dzieli się na cztery szerokie kategorie. Są to prawa: osobiste, polityczne lub publiczne, socjalne, ekonomiczne.

Najważniejsze prawa dziecka to prawo do: 

 • odpowiedzialności rodziców za dziecko;
 • pomocy dziecku przez państwo;
 • równości bez względu na kolor skóry, wyznanie, pochodzenie;
 • pomocy, opieki i leczenia;
 • nauki;
 • odpoczynku;
 • rozwijania swoich zainteresowań i talentów;
 • prywatności, do swojego miejsca;
 • wychowania w rodzinie, do kontaktu z obojgiem rodziców;
 • wypowiadania się w sprawach, które dotyczą dziecka, do poszanowania wyboru dziecka;
 • życia w zdrowiu fizycznym i psychicznym;
 • życia bez przemocy.

 

A.Maryniak-Stanek -pedagog specjalny

Źródło: UNICEF