Z myślą o uczniach zainteresowanych naukami przyrodniczymi prowadzone są w naszej szkole koła przyrodnicze. Zaplanowane działania uwzględniają zajęcia przygotowujące do prowadzenia obserwacji bezpośredniej i pośredniej. Uczniowie klasy 5, w celu utrwalenia wiedzy zdobytej podczas lekcji biologii, posługując się mikroskopami, pogłębiali na kole przyrodniczym swoją wiedzę o budowie grzybów poprzez wykonywanie własnych preparatów mikroskopowych. Ponadto w miesiącach zimowych uczestnicy koła przypominali sobie, które ptaki zimują w Polsce oraz wykazywali się zdolnościami artystycznymi, tworząc przestrzenne modele komórki zwierzęcej i roślinnej, jak również prace plastyczne, przedstawiające szkielet człowieka. Koła przyrodnicze są prowadzone z wykorzystaniem różnorodnych pomocy dydaktycznych, aby w zachęcający sposób rozbudzić w uczniach poczucie odpowiedzialności za siebie i otaczające ich środowisko.

Opracowała: Barbara Raducka

https://drive.google.com/drive/folders/1pIZMq6jmxJvGz8yIwODbtXBoywzFZFsn?usp=share_link