Z myślą o uczniach zainteresowanych naukami przyrodniczymi prowadzone są w naszej szkole koła przyrodnicze. Zaplanowane działania uwzględniają zajęcia przygotowujące do prowadzenia obserwacji bezpośredniej i pośredniej, rozwijania zainteresowań badawczych. Podczas zajęć uczniowie np. posługując się mikroskopami oglądają wszystko co może znaleźć się w kropli wody między szkiełkiem podstawowym a nakrywkowym, pracują z modelem ukształtowania terenu i rzeźby krasowej, badają natężenie hałasu. Potrafią rozpoznać roślinność o różnych wymaganiach fizyczno – chemicznych, rosnącą w naszym zewnętrznym punkcie dydaktycznym, występującym w otoczeniu naszej szkoły. Koła przyrodnicze są prowadzone z wykorzystaniem różnorodnych pomocy dydaktycznych, aby w zachęcający sposób rozbudzić w uczniach poczucie odpowiedzialności za siebie i otaczające ich środowisko.

Opracowała: Barbara Raducka

 

https://photos.app.goo.gl/TmfPB47ysNSM2ojX7