polska121

W roku szkolnym 2021/2022 nasza świetlica szkolna wzięła udział w akcji pod nazwą Świetlicowa wymiana pocztówkowa. Zasada jej działania jest bardzo prosta i polega na przesyłaniu kartek z pozdrowieniami dowolnie wybranym wcześniej świetlicom z terenu całej Polski. Na pocztówkach związanych ze swoim miejscem zamieszkania dzieci wypisują pozdrowienia lub krótkie wiadomości. Celem przedsięwzięcia jest propagowanie tradycyjnego sposobu przesyłania informacji w formie pocztówek. Dla najmłodszych taka forma komunikacji jest zwykle nieznana, a tradycja przesyłania kartek  została zastąpiona przez SMS-y i e-maile.

Świetlicowa wymiana pocztówkowa cieszyła się wśród uczniów dużym zainteresowaniem. Otrzymane pocztówki wspólnie z dziećmi umieszczaliśmy na naszej gazetce ściennej a miejsca z których przychodziły pocztówki odszukiwaliśmy na mapie.

Mamy nadzieję, że  kontynuując akcję w przyszłym roku szkolnym uda nam się stworzyć mapę z pocztówkami ze wszystkich województw.

ZDJĘCIA