20211104 140139 COLLAGE

Na początku listopada zakończyliśmy akcję koordynowaną przez SKPCK "Opatrunek na ratunek". Po raz kolejny nie pozostaliśmy obojętni na potrzeby innych i zebraliśmy różnego radzaju środki opatrunkowe, które następnie zostały spakowane przez członków naszego Koła PCK i wysłane do siedziby Fundacji Pomocy Humanitarnej "Redemptoris Missio" w Poznaniu. Stamtąd przekazane zostaną dla potrzebujących w Afryce. Dziękujemy Wam za zaangażowanie.

POMAGANIE TO FRAJDA