Obchody 60-lecia szkoły w Pątnowie

Drukuj
Kategoria: Ogłoszenia Szkoła Podstawowa Pątnów
Opublikowano Magdalena Pawlik

     

19 X 2019 roku w Zespole Szkół Samorządowych im. Wł. St. Reymonta w Pątnowie odbyły się obchody 60-lecia wybudowania szkoły. Uroczystość rozpoczęła się od zbiórki i przemarszu zgromadzonych do miejscowego kościoła w asyście orkiestry dętej "Ogniki". Mszę świętą odprawili ksiądz proboszcz Sławomir Kandziora i ksiądz Józef Kaczmarek - absolwent pątnowskiej szkoły.

   

Następnie o godz. 12.00 odsłonięciem tablicy pamiątkowej na budynku szkoły rozpoczęła się część oficjalna uroczystości.

  

Na sali gimnastycznej dyrektor placówki, Dorota Hanas powitała licznie zgromadzonych gości, m. in. posła na Sejm RP Pawła Rychlika, radnego Sejmiku Województwa Łódzkiego Andrzeja Chowisa, starostę wieluńskiego Marka Kielera, wójta gminy Pątnów Jacka Olczyka, radnych gminy Pątnów, przedstawiciela Kuratorium Oświaty Irenę Wydmuch, pracowników Urzędu Gminy Pątnów, sołtysów wsi z gminy Pątnów, przedstawicieli Kół Gospodyń Wiejskich, zespołu folklorystycznego z Popowic oraz Koła Łowieckiego "Daniel", kolejarzy i strażaków OSP w Pątnowie. Pani Hanas powitała także przybyłych na uroczystość byłych dyrektorów i pracowników szkoły w Pątnowie, dyrektorów szkół z terenu gminy Pątnów, p. dyrektor Gminnej Biblioteki w Pątnowie, obecnych pracowników ZSS, uczniów i ich rodziców. Dyrektor szkoły powitała również absolwentów pątnowskiej szkoły: gen. brygady Grzegorza Hałupkę, lek. med. Roberta Pakułę oraz dra nauk med. Mikołaja Przydacza, który z okazji jubileuszu ufundował stypendium dla najlepszego ucznia szkoły.

Pani dyrektor powitała też przybyłych na święto pątnowskiej szkoły przedstawicieli mediów: Radia ZW, "Kulisów Powiatu" i "Dziennika Łódzkiego".

 

Dyrektor Hanas w swoim przemówieniu podziękowała wszystkim, którzy przyczynili się do powstania i rozwoju szkoły; inicjatorom, budowniczym, władzom, mieszkańcom Pątnowa, nauczycielom i uczniom. Przypomniała też, że szkoła znacząco się zmieniła w ciągu minionych 60 lat, ale nadal najważniejszy jest w niej uczeń. "Staramy się sprawić, by uwierzył we własne siły, nie bał się marzyć i sięgał gwiazd" - powiedziała p. dyrektor o misji obecnej szkoły w Pątnowie.

Następnie głos zabrał wójt gminy, dr Jacek Olczyk, który w swoim wystąpieniu obszernie przedstawił historię szkolnictwa w Pątnowie oraz ufundował okolicznościową statuetkę. Wójt wspomniał także, że z okazji tej niecodziennej uroczystości dla upamiętnienia jubileuszu wydano specjalny biuletyn, w którym przedstawiono historię szkoły oraz zamieszczono bogatą dokumentację zdjęciową od początków powstania szkoły do chwili obecnej.

Kolejnym punktem obchodów jubileuszu była część artystyczna - inscenizacja wesela Jagny i Boryny na podstawie "Chłopów" Wł. St. Reymonta, który jest patronem szkoły. Przedstawienie okazało się hitem jubileuszu. Gra młodych aktorów, śpiewy, obrzędy i tańce, do których zaproszono niektórych gości, bardzo spodobały się widzom. Pan wójt na antenie Radia ZW powiedział, że "to, co dzisiaj zobaczyliśmy, to skradło show. Wciąż jestem pod wrażeniem młodzieży w Pątnowie i uważam, że jest to najwspanialsza wizytówka tej szkoły. To był wykrzyknik, nawet nie kropka". Wielu zaproszonych gości gratulowało uczniom i ich nauczycielom sukcesu.

 

Po występie uczniów głos zabierali zaproszeni goście, którzy wygłaszali okolicznościowe przemówienia, składali życzenia uczniom i nauczycielom oraz podarowali szkole różne pamiątki.

Ostatnim akcentem uroczystości był poczęstunek dla zaproszonych gości i mieszkańców. Jubileusz 60-lecia był dla wszystkich dużym przeżyciem, z pewnością będzie też niezapomnianym wydarzeniem w historii szkoły w Pątnowie.

                                                       B. Siwuk, M. Pawlik

FOTORELACJA

                                                                                                            

Best webhosting site hostgator coupon and online poker on party poker
Copyright 2011 Obchody 60-lecia szkoły w Pątnowie. Custom Footer text
Joomla Templates by Wordpress themes free