ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

Drukuj
Kategoria: Ogłoszenia Szkoła Podstawowa Pątnów
Opublikowano Elżbieta Pęcherz

Jeszcze w uszach szumią morskie fale,
śpiewa głośno rześki, górski wiatr.
Na wakacjach było, było tak wspaniale,
Ale teraz już do szkoły nadszedł czas.

Rozpoczęcie roku szkolnego to wyjątkowy dzień dla każdego ucznia. Po długiej wakacyjnej przerwie czas wrócić do szkoły. Pani dyrektor Dorota Hanas powitała serdecznie zgromadzonych uczniów oraz ich rodziców, a także przedstawicieli władz lokalnych i samorządowych współpracujących ze szkołą.

Pani dyrektor oraz wójt gminy - dr Jacek Olczyk życzyli uczniom dużo zapału do nauki oraz osiągania jak najlepszych wyników w nauce i zachowaniu, mnóstwa sukcesów w konkursach i zawodach sportowych.

Nauczycielom życzyli cierpliwości i wytrwałości, satysfakcji z wykonywanej pracy, a także wielu sukcesów w pracy dydaktyczno-wychowawczej.

Dzięki współpracy szkoły z władzami samorządowymi oraz rodzicami uczniowie rozpoczynają naukę w nowoczesnych salach lekcyjnych wyposażonych w tablice interaktywne, do dyspozycji pozostaje również nowa sala językowa.

Uczniowie klasy II powitali dwudziestu trzech uczniów klasy pierwszej, którzy trochę jeszcze niepewnie, wraz z rodzicami, przyszli do szkoły po raz pierwszy.

Chodźcie śmiało do szkoły, pierwszacy, Do zabawy wspólnej, do pracy. Szkoła drzwi swe otwiera gościnnie. Szkoła dzisiaj Serdecznie was przyjmie!”

Funkcję wicedyrektora w naszym zespole objęła pani Mariola Piotrowska, której dyrekcja szkoły oraz pracownicy życzyli powodzenia.

Po apelu wszyscy rozeszli się do klas, by spotkać się z wychowawcami.