,,ŻYJ ZDROWO I KOLOROWO'' ( 3)

Drukuj
Kategoria: Ogłoszenia Szkoła Podstawowa Pątnów
Opublikowano Grażyna Garnczarek

                W dniu 28 marca 2019 r. odbyła się w naszej szkole III edycja GMINNEGO KONKURSU O ZDROWIU DLA UCZNIÓW KLAS I - III SZKOŁY PODSTAWOWEJ pod nazwą ,, ŻYJ ZDROWO I KOLOROWO". Do konkursu przystąpiły 4 drużyny z Gminy Pątnów: PSP SPSK im. św. Stanisława Kostki w Bieńcu, PSP w ZSS im. Króla Władysława Jagiełły w Dzietrznikach, PSP w  ZSS im. Jana Pawła Wielkiego w Załęczu Małym i PSP w ZSS  . im. Wł St. Reymonta w Pątnowie. Zmagania konkursowe oceniała komisja w składzie: Pani mgr Małgorzata Komar, Pani mgr Katarzyna Okoń i Pani mgr Maria Graczyk.

Na początku wszystkich obecnych powitała Pani dyr Dorota Hanas, która podkreśliła znaczenie zdrowego odżywiania w życiu człowieka. Następnie prowadząca konkurs Pani mgr Grażyna Garnczarek przypomniała wszystkim uczestnikom zadania konkursowe:

1. Przedstawienie przez drużynę hasła promującego zdrowie.

2. Rozwiązywanie zagadek o zdrowiu i zdrowym stylu życia.

3. Prezentacja zestawu ćwiczeń porannych.

4. Pytania dla każdego członka drużyny.

5. Prezentacja piosenek o tematyce zdrowotnej.

6. Wykonanie zdrowych kanapek.

Wszystkie drużyny z wielkim zaangażowaniem i widocznym zadowoleniem przystępowały do kolejnych zadań konkursowych. Wiele radości sprawiło uczniom prezentowanie hasła, wykonywanie ćwiczeń porannych oraz śpiew piosenek. Skupienie uwagi widoczne było podczas rozwiązywania zagadek i pytań dla każdego uczestnika. Jednak najwięcej pozytywnych emocji wywołała ostatnia konkurencja, a mianowicie wykonanie zdrowych kanapek.

Komisja konkursowa nie miała łatwego zadania. Końcowy werdykt był następujący:

I miejsce zdobyły drużyny z PSP w Załęczu Małym i PSP w Pątnowie

II miejsce   - PSP SPSK w Bieńcu

III miejsce - PSP w Dzietrznikach

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody, a szkoły pamiątkowe dyplomy. Organizatorzy konkursu składają gratulacje wszystkim drużynom i nie kryją zadowolenia, gdyż stworzona została sytuacja do kształtowania wśród uczniów postawy prozdrowotnej  z widoczną dziecięcą radością i zaangażowaniem.

Dyrekcja szkoły i odpowiedzialni nauczyciele: Maria Graczyk, Grażyna Garnczarek i Izabela Grondys dziękują opiekunom drużyn za przygotowanie uczniów do konkursu.

                                                           Opracowanie: Grażyna Garnczarek

ZAPRASZAMY DO OBEJRZENIA ZDJĘĆ Z PRZEBIEGU KONKURSU.

Best webhosting site hostgator coupon and online poker on party poker
Copyright 2011 ,,ŻYJ ZDROWO I KOLOROWO'' ( 3). Custom Footer text
Joomla Templates by Wordpress themes free