Klub Czterech Żywiołów nadal działa!

Drukuj
Kategoria: Ogłoszenia Szkoła Podstawowa Pątnów
Opublikowano Grażyna Garnczarek

 

Mali Odkrywcy

 

  

W roku szkolnym 2014/15 uczniowie obecnej klasy II przystąpili do ogólnopolskiego, nowatorskiego projektu przyrodniczego pod nazwą "Klub Czterech Żywiołów".

 

 

Celem projektu było rozwijanie i pogłębianie zainteresowań przyrodniczych uczniów oraz promowanie postaw ekologicznych, rozbudzanie ciekawości świata, chęci dociekania i eksperymentowania.

Na spotkaniach Klubu uczniowie prezentowali wykonane zadania w zależności od charakteru wybranych działań w zakresie czterech żywiołów: wody, ognia, powietrza i ziemi. Strefa Klubowicza obejmowała także dydaktyczne gry i zabawy multimedialne. 

Podsumowaniem działalności Klubu było przystąpienie do ogólnopolskiego konkursu internetowego, w którym należało zamieścić dokonania i prace uczniów. W efekcie końcowym nasi uczniowie zajęli 21. miejsce na 278 zgłoszonych szkół. Nie ulega wątpliwości fakt, że był to duży sukces dla Małych Odkrywców. Klubowicze wraz z wychowawcą serdecznie dziękują wszystkim, którzy oddawali na nich głosy, a tym samym promowali Szkołę Podstawową w Pątnowie. 

Uczestnictwo i aktywność w Klubie była dla uczniów tak niezwykłą przygodą, że w roku szkolnym 2015/16  kontunuuje on swoją działalność w myśl hasła:

"Ziemia, Ogień, Powietrze, Woda,

to wspaniała jest przygoda!"

Opracowanie: Grażyna Garnczarek

  Koryto rzeki  Prezent dla Ziemi Model starego wiatraka