BohaterON 2020

Drukuj
Kategoria: Ogłoszenia Szkoła Podstawowa Pątnów
Opublikowano A.Maryniak-Stanek

BohaterON – włącz historię! to ogólnopolska kampania o tematyce historycznej mająca na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego oraz promocję historii Polski XX wieku. Projekt ma edukować Polaków, bazując na historiach Powstańców, wzmacniać poczucie tożsamości narodowej, krzewić postawy patriotyczne oraz budować wrażliwość społeczną. Akcja objęta jest patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej, a partnerem merytorycznym jest Instytut Pamięci Narodowej. W bieżącym roku szkolnym do tego programu zostali zgłoszeni uczniowie klasy VIII. Dzięki temu mogli poszerzyć swoją wiedzę z zakresu historii dotyczącą II wojny światowej. Przeprowadzone zostały zajęcia, a na ich zakończenie uczniowie wykonali kartki z podziękowaniami, które zostaną przesłane do siedziby fundacji i przekazane Powstańcom.

ZDJĘCIA

Punkt dydaktyczny ,,Zwiastuny czasu''.

Drukuj
Kategoria: Ogłoszenia Szkoła Podstawowa Pątnów
Opublikowano Izabela Grondys

 

W dniu 16.10.2020 r. uczniowie klasy II uczestniczyli w zajęciach, które miały miejsce w punkcie dydaktycznym ,,Zwiastuny czasu’’ przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Wł. St. Reymonta w Pątnowie. W pierwszej części zajęć zadaniem uczniów było wykonanie jesiennego drzewa wykorzystując korę, liście, kasztany, mech itp. W drugiej części zajęć zadaniem uczniów było przejść po ścieżce sensorycznej, która znajduje się w punkcie dydaktycznym, a także nauczyciel wyjaśnił co to jest ścieżka sensoryczna  i czemu ona służy. Na zakończenie uczniowie opowiedzieli o swoich wrażeniach i wrócili do szkoły ze swoimi pracami.

 zdjęcia

 

SPRZĄTANIE ŚWIATA - RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ!!!

Drukuj
Kategoria: Ogłoszenia Szkoła Podstawowa Pątnów
Opublikowano Sabina Bąk

 

SPRZĄTANIE ŚWIATA  2020

W tym roku w czasie akcji SPRZĄTANIE ŚWIATA szczególną uwagę poświęcono plastikowi.
Jak pokazują badania, Polak na co dzień zużywa bardzo duże ilości plastiku. Jednorazowe torby na zakupy, plastikowe butelki, słomki, kubki… to tylko wierzchołek góry lodowej, ale już teraz możemy zastanowić się, czy możemy zredukować swoje zużycie plastiku lub nawet zrezygnować z niektórych plastikowych przedmiotów, które nas otaczają.
Nasza szkoła aktywnie włączyła się w akcję organizując różnego rodzaju działania: sprzątanie okolic szkoły, warsztaty plastyczne oraz prelekcje dla uczniów. 
poster

Dzień Chłopaka w klasie III

Drukuj
Kategoria: Ogłoszenia Szkoła Podstawowa Pątnów
Opublikowano Elżbieta Pęcherz

Z okazji święta Waszego, życzenia wszystkiego najlepszego:
Niech każdy dzień dostarcza Wam radości
i uśmiech zawsze Wam w sercach gości.
Niechaj problemy Was omijają,
A wszyscy bardzo Was kochają.
Bo jak nikt inny na świecie,
Wy na to zasługujecie!

Dzień Chłopaka w klasie III obchodzono bardzo wesoło. Chłopcy mieli do wykonania wiele zadań, z którymi radzili sobie doskonale. Dziewczynki uważnie obserwowały zmagania chłopców i przyznawały dyplomy „Super Chłopaka”. Były wspólne zabawy, wiele powodów do śmiechu. Dziewczynki wraz z wychowawczynią złożyły chłopcom życzenia.

ZDJĘCIA

 

Szkolny konkurs kompozycji przestrzennej "Jesienny bukiet"

Drukuj
Kategoria: Ogłoszenia Szkoła Podstawowa Pątnów
Opublikowano Mariola Piotrowska

SZKOLNY KONKURS KOMPOZYCJI PRZESTRZENNEJ ,, JESIENNY BUKIET ”P AŹDZIERNIK 2020 R.

REGULAMIN KONKURSU

ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU

 • Organizatorem Szkolnego Konkursu Kompozycji Przestrzennej JESIENNY BUKIET są nauczyciele geografii oraz biologii z Zespołu Szkół Samorządowych im. Wł. St. Reymonta w Pątnowie.
 • Konkurs trwa do końca października 2020 r.

 CEL KONKURSU

 •  Celem konkursu jest rozwijanie aktywności twórczej dzieci i młodzieży.  
 •  Popularyzacja działań plastycznych i poszerzenie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych.
 •  Uwrażliwianie na otaczającą przyrodę i zmieniające się pory roku.
 •  Obserwacja ogrodu w okresie jesiennym i stworzenia bukietu, który będzie odzwierciedleniem tej pory roku.
 •  Stworzenie uczniom możliwości wymiany doświadczeń artystycznych.

  ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

 •  Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I – VIII.
 •  Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu JESIENNY BUKIET jedną, samodzielnie wykonaną pracę.
 • Technika i forma prac dowolna. Praca powinna być zabezpieczona przed zniszczeniem i pognieceniem.
 • Każda praca powinna być opatrzona metryczką: imię i nazwisko, klasa.
 • Udział w konkursie oznacza udzielenie organizatorowi prawa do publicznej prezentacji zgłoszonej pracy.

 KRYTERIA OCENY PRACY

 • zgodność z tematem;
 • estetyka wykonanej pracy;
 • stopień trudności wykonania ;
 • oryginalność;

Prace konkursowe będą oceniane w dwóch kategoriach:

 •  klasy I – III
 •  klasy IV – VIII

 WARUNKI KONKURSU

 • Ostateczny termin zgłaszania prac upływa dnia 31.10.2020 roku.
 •  Prace dostarczone po tym terminie lub wykonane niezgodnie z regulaminem nie będą oceniane.
 •  Prace należy przekazać nauczycielowi geografii lub biologii a uczniowie klas I-III wychowawcy.

ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD 

 • Wyłonieniu zwycięzców decyduje powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa, w której  składzie znajdą się nauczyciele przedmiotów przyrodniczych i artystycznych z Zespołu Szkół Samorządowych im. Wł. St. Reymonta  w Pątnowie.
 • Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna.
 • Ogłoszenie wyników odbędzie się w listopadzie 2020 r.
 • Nagrodą w konkursie jest dyplom, drobna nagroda rzeczowa oraz punkty dodatnie zgodnie z WZO .

 SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE

 

Best webhosting site hostgator coupon and online poker on party poker
Copyright 2011 Szkoła Podstawowa w Pątnowie. Custom Footer text
Joomla Templates by Wordpress themes free