Z radością informujemy, że  projekt „Nowoczesna edukacja w gminie Pątnów" który pozwolił wcześniej  na zakup  laptopów, tablic interaktywnych, przeprowadzenie dodatkowych szkoleń dla nauczycieli i zajęć dla uczniów, będzie miał swoją kontynuację.


" Uzyskaliśmy dofinansowanie na projekt „E-Pątnów - lepsza edukacja dla lepszej przyszłości uczniów i uczennic w gminie Pątnów". Ten projekt będzie wdrażany już w październiku. Będzie realizowany w latach 2018-2020. Wysokość dofinansowania to 1 milion 366 tysięcy złotych. Dzięki tym pieniądzom będziemy mogli przeprowadzić zajęcia pozalekcyjne, zajęcia tematyczne, wyjazdy uczniów do różnych centrów naukowych, zajęcia z native speakerami, jak również doposażyć szkoły w nowoczesny sprzęt dydaktyczny."
                                                                                         Wójt Gminy Pątnów, Jacek Olczyk na antenie Radia Ziemi Wieluńskiej
 

 

HARMONOGRAM REALIZACJI ZAJĘĆ W RAMACH PROJEKTU 2019/20 LINK (Obowiązuje od 14.11.2019r.)

HARMONOGRAM REALIZACJI ZAJĘĆ W RAMACH PROJEKTU 2019/20 - LINK (Obowiązuje od 16.09.2019r.)

HARMONOGRAM REALIZACJI ZAJĘĆ W RAMACH PROJEKTU 2019/20 - LINK

HARMONOGRAM REALIZACJI ZAJĘĆ W RAMACH PROJEKTU 2018/19 - LINK

 

Harmonogram zajęć szkolnych na dzień 31.10.2019r.

Drukuj
Kategoria: E-Pątnów - lepsza edukacja
Opublikowano Dorota Hanas

 

Zmiana do harmonogramu realizacji zajęć z dnia 22.10.2019r.

 

W związku, iż dzień 31.10.2019r. w Zespole Szkół Samorządowych im. WŁ. St. Reymonta w Pątnowie jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych, prowadzone będą dodatkowe zajęcia w ramach projektu zgodnie z zamieszczonym wykazem.

Czytaj więcej: Harmonogram zajęć szkolnych na dzień 31.10.2019r.

zajęcia

Drukuj
Kategoria: E-Pątnów - lepsza edukacja
Opublikowano A.Maryniak-Stanek

W dniu 22 października 2019 r nie odbędą się zajęcia realizowane w ramach projektu E-Pątnów przez p. A.Maryniak-Stanek.

Zajęcia z 22 października przeznaczone dla uczniów klasy VI zostaną przeprowadzone 29 października 2019 r.

zajęcia

Drukuj
Kategoria: E-Pątnów - lepsza edukacja
Opublikowano A.Maryniak-Stanek

W dniu 18.10.2019   w godzinach 14.30-15.30 odbędą się dodatkowe zajęcia rewalidacyjne dla ucznia klasy 8 realizowane w ramach projektu E-Pątnów przez A.Maryniak-Stanek 

Matematyka 1

Drukuj
Kategoria: E-Pątnów - lepsza edukacja
Opublikowano Edyta Klimas

W dniu 25 października 2019 roku odbędą się dodatkowe zajęcia wyrównawcze dla klasy VI, a w dniu 29 października 2019 roku dodatkowe  koło matematyczne dla klasy V prowadzone przez p. Edytę Klimas.

dodatkowe zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Drukuj
Kategoria: E-Pątnów - lepsza edukacja
Opublikowano Irena Mierzwiak

14.10.2019r. (poniedziałek) odbędą się dodatkowe zajęcia korekcyjno-kompensacyjne prowadzone przez p.I.Mierzwiak w ramach projektu "E-Pątnów" w godz. 8.10 - 12.45 dla klas VII-VIII.

Best webhosting site hostgator coupon and online poker on party poker
Copyright 2011 "E-Pątnów - lepsza edukacja...". Custom Footer text
Joomla Templates by Wordpress themes free