logo projektu    

Z radością informujemy, że  projekt „Nowoczesna edukacja w gminie Pątnów" który pozwolił wcześniej  na zakup  laptopów, tablic interaktywnych, przeprowadzenie dodatkowych szkoleń dla nauczycieli i zajęć dla uczniów, będzie miał swoją kontynuację.


" Uzyskaliśmy dofinansowanie na projekt „E-Pątnów - lepsza edukacja dla lepszej przyszłości uczniów i uczennic w gminie Pątnów". Ten projekt będzie wdrażany już w październiku. Będzie realizowany w latach 2018-2020. Wysokość dofinansowania to 1 milion 366 tysięcy złotych. Dzięki tym pieniądzom będziemy mogli przeprowadzić zajęcia pozalekcyjne, zajęcia tematyczne, wyjazdy uczniów do różnych centrów naukowych, zajęcia z native speakerami, jak również doposażyć szkoły w nowoczesny sprzęt dydaktyczny."
                                                                                         Wójt Gminy Pątnów, Jacek Olczyk na antenie Radia Ziemi Wieluńskiej
 HARMONOGRAM ZAJĘĆ ZDALNYCH W RAMACH PROJEKTU obowiązuje od 25.05.2020r. LINK 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ ZDALNYCH W RAMACH PROJEKTU obowiązuje od 13.05.2020r. LINK 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ ZDALNYCH W RAMACH PROJEKTU obowiązuje od 04.05.2020r. LINK 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ ZDALNYCH PROWADZONYCH DLA UCZNIÓW KL. VIII  LINK

HARMONOGRAM REALIZACJI ZAJĘĆ W RAMACH PROJEKTU obowiązuje od  09.03.2020 LINK

HARMONOGRAM DODATKOWYCH ZAJĘĆ Z PROJEKTU  27.12.2019r i 30.12.2019r. LINK

HARMONOGRAM REALIZACJI ZAJĘĆ W RAMACH PROJEKTU 2019/20 LINK(Obowiązuje od 06.02.2020r..)

HARMONOGRAM REALIZACJI ZAJĘĆ W RAMACH PROJEKTU 2019/20 - LINK (Obowiązuje od 16.09.2019r.)

HARMONOGRAM REALIZACJI ZAJĘĆ W RAMACH PROJEKTU 2019/20 - LINK

HARMONOGRAM REALIZACJI ZAJĘĆ W RAMACH PROJEKTU 2018/19 - LINK

 

 

Harmonogram zajęć zdalnych-Pątnów od 25.05.2020

Drukuj
Kategoria: E-Pątnów - lepsza edukacja
Opublikowano Dorota Hanas

„E-Pątnów - lepsza edukacja dla lepszej przyszłości uczniów i uczennic w Gminie Pątnów”

RPLD.11.01.02-10-0018/18

 

Harmonogram realizacji zajęć w ramach projektu

E-PĄTNÓW- LEPSZA EDUKACJA DLA LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI UCZNIÓW

I UCZENNIC W GMINIE PĄTNÓW”

w Zespole Szkół Samorządowych im. Wł. St. Reymonta w Pątnowie
obowiązuje od 25.05.2020r.

NAUCZANIE ZDALNE

NAZWA ZAJĘĆ

NAUCZYCIEL PROWADZĄCY

GODZINY REALIZACJI

RODZAJ WYKORZYSTYWANEGO SYSTEMU

Poniedziałek

 

Akademia matematyczna klasa IIIa

Izabela Grondys

25.05.2020 r., godz. 12.55-13.40

PLATFORMA OFFICE 365, A WNIEJ APLIKACJA MICROSOFT TEAMS, ONE DRIVE ORAZ PROGRAMY UŻYTKOWE

Wtorek

Zajęcia kompensacyjno-korekcyjne

Irena Mierzwiak

14:30-16:00

 

PLATFORMA OFFICE 365, A WNIEJ APLIKACJA MICROSOFT TEAMS, ONE DRIVE ORAZ PROGRAMY UŻYTKOWE

Wsparcie ucznia młodszego klasa I

Izabela Grondys

26.05.2020 r., godz. 12.55-13.40

PLATFORMA OFFICE 365, A WNIEJ APLIKACJA MICROSOFT TEAMS, ONE DRIVE ORAZ PROGRAMY UŻYTKOWE

Czwartek

Akademia matematyczna klasa IIIa

Izabela Grondys

28.05.2020 r., godz. 12.55-13.40

 

PLATFORMA OFFICE 365, A WNIEJ APLIKACJA MICROSOFT TEAMS, ONE DRIVE ORAZ PROGRAMY UŻYTKOWE

Zajęcia kompensacyjno-korekcyjne

Irena Mierzwiak

14.30-16.00

PLATFORMA OFFICE 365, A WNIEJ APLIKACJA MICROSOFT TEAMS, ONE DRIVE ORAZ PROGRAMY UŻYTKOWE

Piątek

Wsparcie ucznia młodszego kl. IV

Barbara Siwuk

05.06.2020 r., godz. 13:00 – 13:45

PLATFORMA OFFICE 365, A WNIEJ APLIKACJA MICROSOFT TEAMS, ONE DRIVE ORAZ PROGRAMY UŻYTKOWE

Harmonogram realizacji zajęć w ramach projektu obowiązuje od 13.05.2020

Drukuj
Kategoria: E-Pątnów - lepsza edukacja
Opublikowano Dorota Hanas

Harmonogram realizacji zajęć w ramach projektu

E-PĄTNÓW- LEPSZA EDUKACJA DLA LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI UCZNIÓW

I UCZENNIC W GMINIE PĄTNÓW”

w Zespole Szkół Samorządowych im. Wł. St. Reymonta w Pątnowie
obowiązuje od 13.05.2020r.

NAUCZANIE ZDALNE 

NAZWA ZAJĘĆ

NAUCZYCIEL PROWADZĄCY

GODZINY REALIZACJI

RODZAJ WYKORZYSTYWANEGO SYSTEMU

Poniedziałek

 

Akademia matematyczna klasa IIIa

Izabela Grondys

18.05.2020 r., godz. 12.55-13.40

PLATFORMA OFFICE 365, A WNIEJ APLIKACJA MICROSOFT TEAMS, ONE DRIVE ORAZ PROGRAMY UŻYTKOWE

Akademia matematyczna klasa IIIb

Izabela Grondys

18.05.2020 r., godz. 13.45-14.30

PLATFORMA OFFICE 365, A WNIEJ APLIKACJA MICROSOFT TEAMS, ONE DRIVE ORAZ PROGRAMY UŻYTKOWE

Wtorek

Zajęcia kompensacyjno-korekcyjne

Irena Mierzwiak

14:30-16:00

 

PLATFORMA OFFICE 365, A WNIEJ APLIKACJA MICROSOFT TEAMS, ONE DRIVE ORAZ PROGRAMY UŻYTKOWE

Wsparcie ucznia młodszego klasa I

Izabela Grondys

19.05.2020 r., godz. 12.55-13.40

PLATFORMA OFFICE 365, A WNIEJ APLIKACJA MICROSOFT TEAMS, ONE DRIVE ORAZ PROGRAMY UŻYTKOWE

Środa

 

Zajęcia wyrównawcze z matematyki

Małgorzata Raducka

14:30 – 16:00

 

PLATFORMA OFFICE 365, A WNIEJ APLIKACJA MICROSOFT TEAMS, ONE DRIVE ORAZ PROGRAMY UŻYTKOWE

Wsparcie ucznia młodszego klasa I

Izabela Grondys

20.05.2020 r., godz. 12.55-13.40

PLATFORMA OFFICE 365, A WNIEJ APLIKACJA MICROSOFT TEAMS, ONE DRIVE ORAZ PROGRAMY UŻYTKOWE

Czwartek

Akademia matematyczna klasa IIIa

Izabela Grondys

14.05.2020 r., godz. 12.55-13.40

21.05.2020 r., godz. 12.55-13.40

PLATFORMA OFFICE 365, A WNIEJ APLIKACJA MICROSOFT TEAMS, ONE DRIVE ORAZ PROGRAMY UŻYTKOWE

Akademia matematyczna klasa IIIb

Izabela Grondys

14.05.2020 r., godz. 13.45-14.30

21.05.2020 r., godz. 13.45-14.30

PLATFORMA OFFICE 365, A WNIEJ APLIKACJA MICROSOFT TEAMS, ONE DRIVE ORAZ PROGRAMY UŻYTKOWE

Zajęcia kompensacyjno-korekcyjne

Irena Mierzwiak

14.30-16.00

PLATFORMA OFFICE 365, A WNIEJ APLIKACJA MICROSOFT TEAMS, ONE DRIVE ORAZ PROGRAMY UŻYTKOWE

Piątek

Wsparcie ucznia młodszego kl. IV

Barbara Siwuk

13:00 – 13:45

PLATFORMA OFFICE 365, A WNIEJ APLIKACJA MICROSOFT TEAMS, ONE DRIVE ORAZ PROGRAMY UŻYTKOWE

Zajęcia pozalekcyjne z języka angielskiego klasa IIIb

Izabela Grondys

15.05.2020 r., godz. 12.55-13.40

PLATFORMA OFFICE 365, A WNIEJ APLIKACJA MICROSOFT TEAMS, ONE DRIVE ORAZ PROGRAMY UŻYTKOWE

 

 

 

 

Harmonogram realizacji zajęć w ramach projektu obowiązuje od 04.05.2020

Drukuj
Kategoria: E-Pątnów - lepsza edukacja
Opublikowano Dorota Hanas

Harmonogram realizacji zajęć w ramach projektu

E-PĄTNÓW- LEPSZA EDUKACJA DLA LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI UCZNIÓW

I UCZENNIC W GMINIE PĄTNÓW”

w Zespole Szkół Samorządowych im. Wł. St. Reymonta w Pątnowie
obowiązuje od 04.05.2020r.

NAUCZANIE ZDALNE

NAZWA ZAJĘĆ

NAUCZYCIEL PROWADZĄCY

GODZINY REALIZACJI

RODZAJ WYKORZYSTYWANEGO SYSTEMU

Poniedziałek

 

Akademia matematyczna klasa IIIa

Izabela Grondys

9.00 - 9.45

PLATFORMA OFFICE 365, A WNIEJ APLIKACJA MICROSOFT TEAMS, ONE DRIVE ORAZ PROGRAMY UŻYTKOWE

Wsparcie ucznia młodszego klasa I

Izabela Grondys

10.00 - 10.45

PLATFORMA OFFICE 365, A WNIEJ APLIKACJA MICROSOFT TEAMS, ONE DRIVE ORAZ PROGRAMY UŻYTKOWE

Akademia matematyczna klasa IIIb

Izabela Grondys

11.00 - 11.45

PLATFORMA OFFICE 365, A WNIEJ APLIKACJA MICROSOFT TEAMS, ONE DRIVE ORAZ PROGRAMY UŻYTKOWE

Wtorek

Zajęcia rewalidacyjne

Agnieszka Maryniak - Stanek

05.05.2020, godz. 11.00-12.00

PLATFORMA OFFICE 365, A WNIEJ APLIKACJA MICROSOFT TEAMS, ONE DRIVE ORAZ PROGRAMY UŻYTKOWE

Zajęcia kompensacyjno-korekcyjne

Irena Mierzwiak

12:00-13:30

 

PLATFORMA OFFICE 365, A WNIEJ APLIKACJA MICROSOFT TEAMS, ONE DRIVE ORAZ PROGRAMY UŻYTKOWE

Środa

 

Zajęcia wyrównawcze z matematyki

Małgorzata Raducka

11:00 – 12:30

 

PLATFORMA OFFICE 365, A WNIEJ APLIKACJA MICROSOFT TEAMS, ONE DRIVE ORAZ PROGRAMY UŻYTKOWE

Czwartek

Akademia matematyczna klasa IIIb

Izabela Grondys

9.00 - 9.45

PLATFORMA OFFICE 365, A WNIEJ APLIKACJA MICROSOFT TEAMS, ONE DRIVE ORAZ PROGRAMY UŻYTKOWE

Zajęcia pozalekcyjne z języka angielskiego klasa IIIb

Izabela Grondys

10.00 - 10.45

PLATFORMA OFFICE 365, A WNIEJ APLIKACJA MICROSOFT TEAMS, ONE DRIVE ORAZ PROGRAMY UŻYTKOWE

Akademia matematyczna klasa IIIa

Izabela Grondys

11.00 - 11.45

PLATFORMA OFFICE 365, A WNIEJ APLIKACJA MICROSOFT TEAMS, ONE DRIVE ORAZ PROGRAMY UŻYTKOWE

Wsparcie ucznia młodszego klasa I

Izabela Grondys

12.00 - 12.45

PLATFORMA OFFICE 365, A WNIEJ APLIKACJA MICROSOFT TEAMS, ONE DRIVE ORAZ PROGRAMY UŻYTKOWE

Zajęcia kompensacyjno-korekcyjne

Irena Mierzwiak

12:00-13:30

 

PLATFORMA OFFICE 365, A WNIEJ APLIKACJA MICROSOFT TEAMS, ONE DRIVE ORAZ PROGRAMY UŻYTKOWE

Piątek

Wsparcie ucznia młodszego kl. IV

Barbara Siwuk

11:00 – 11:45

PLATFORMA OFFICE 365, A WNIEJ APLIKACJA MICROSOFT TEAMS, ONE DRIVE ORAZ PROGRAMY UŻYTKOWE

 

 

 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ ZDALNYCH PROWADZONYCH DLA UCZNIÓW KL. VIII

Drukuj
Kategoria: E-Pątnów - lepsza edukacja
Opublikowano Dorota Hanas

 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ ZDALNYCH PROWADZONYCH DLA UCZNIÓW KL. VIII

W ZESPOLE SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH IM. WŁ. ST. REYMONTA W PĄTNOWIE

  

Rodzaj zajęć

 

 

Prowadzący

Czas realizacji

Narzędzia pracy zdalnej

Zajęcia wyrównawcze z matematyki

Małgorzata Raducka

Środa

11:00 – 12:30

Praca z wykorzystaniem platformy Office 365 , a w niej aplikacji Microsoft Teams , One Drive oraz programów użytkowych. Dokumentacja -wydruk rozmów(czasu) trwania zajęć oraz opis prowadzonego zajęcia w Wordzie.

Zajęcia kompensacyjno- korekcyjne

Irena Mierzwiak

Wtorek

12:00 – 12:45

Praca z wykorzystaniem platformy Office 365 , a w niej aplikacji Microsoft Teams , One Drive oraz programów użytkowych. Dokumentacja -wydruk rozmów(czasu) trwania zajęć oraz opis prowadzonego zajęcia w Wordzie.

Zajęcia rewalidacyjne

Agnieszka Maryniak - Stanek

Wtorek

28.04.2020

11:00 – 12:00

Praca z wykorzystaniem platformy Office 365 , a w niej aplikacji Microsoft Teams , One Drive oraz programów użytkowych. Dokumentacja -wydruk rozmów(czasu) trwania zajęć oraz opis prowadzonego zajęcia w Wordzie.

 

 

Odwołane zajecia

Drukuj
Kategoria: E-Pątnów - lepsza edukacja
Opublikowano A.Maryniak-Stanek

W dniu 13.03.2020 zajęcia rewalidacyjne dla ucznia klasy VIII realizowane przez A.Maryniak-Stanek w ramach projektu "E-Pątnów" zostają odwołane.

Best webhosting site hostgator coupon and online poker on party poker
Copyright 2011 "E-Pątnów - lepsza edukacja...". Custom Footer text
Joomla Templates by Wordpress themes free